Ongebreidelde angst voor windenergie kan de verloren wereld van Dougerland in gevaar brengen | archeologie

WHoewel de door de Conservatieve Partij voorgestelde stormloop op windenergie goed nieuws is voor het klimaat, zou het slecht nieuws kunnen zijn voor de archeologie, aangezien de snelle ontwikkeling van offshore windparken de toegang heeft verhinderd tot enkele van de best bewaarde en meest complete bewijzen van ’s werelds vroege menselijke samenlevingen.

Er valt nog veel te leren over de mensen die voor de komst van de landbouw over de planeet zwierven. “Er is een algemene opvatting dat ze klein, wild en gemeen waren, en dat ze moesten blijven bewegen en draaien om zichzelf te voeden”, zegt Vince Gaffney, een landschapsarcheoloog aan de Universiteit van Bradford.

Kaart van Dogerland

Archeologische overblijfselen uit deze periode – 15.000 tot 8000 jaar geleden – zijn uiterst zeldzaam omdat de zeespiegel wereldwijd toen ongeveer 70 meter lager was en het grootste deel van het land dat door mensen zou zijn bewoond nu onder water staat. “Groot-Brittannië was in die tijd slechts een heuvelrug aan de rand van Europa, en het land dat nu onder de Noordzee ligt, was de belangrijkste plaats om te leven, met een overvloed aan vissen, vogels, dieren en zoet water langs de rivieren en kusten.”

Dit uitgestrekte laagland, bekend als Doggerland, was ooit bedekt met bossen en rivierdalen. Toen de zeespiegel het laagst was, strekte het zich uit van Zuid-Engeland tot Noorwegen, met een oppervlakte van 180.000 vierkante kilometer – vier keer zo groot als Nederland. Tegenwoordig ligt het in minder dan 15 meter of meer koud, troebel water, doorkruist door kabels en scheepvaartroutes, en niemand is tot nu toe de ontmoedigende uitdaging aangegaan om daar een archeologische opgraving uit te voeren. Maar een rijk assortiment aan artefacten, aangespoeld door vissersboten of aangespoeld op Nederlandse en Engelse kusten, bevestigt dat menselijke bewoning van het gebied 800.000 jaar teruggaat.

READ  De voorstellen zouden belastingontduiking door internationale bedrijven tegengaan

Vorig jaar toonde een tentoonstelling in Leiden, Nederland, meer dan 200 van de schatten die tevoorschijn kwamen, waaronder een 50.000 jaar oude vuursteen die liet zien dat primitieve mensen ingewikkelde artefacten konden maken en op een complexe manier konden denken. Er zijn ook indrukwekkende werktuigen van steen en been te zien die dateren van 15.000 tot 8.000 jaar geleden, toen het gebied werd bewoond door jagers.

In het afgelopen decennium is Gaffney projectleider Seismisch onderzoek van olie- en gasexploratie vertalen naar gedetailleerde kaarten van de heuvels, rivieren en valleien van deze verloren wereld. Van de 85.000 vierkante kilometer die tot nu toe op de kaart zijn getekend, hebben ze de meest wenselijke plaatsen voor menselijke bewoning en de plaatsen waar artefacten kunnen worden bewaard, kunnen identificeren. In 2019 bundelden ze hun krachten met een Belgisch marineschip om een ​​gedetailleerd onderzoek uit te voeren van een groot oud riviersysteem 25 mijl uit de kust van Cromer in Norfolk. “Het weer was slecht en we hadden niet lang om ons onderzoek te doen, maar we vonden meteen de hamersteen – een 10.000 jaar oude vuursteen die werd gebruikt om andere vuurstenen werktuigen te maken”, zegt Gaffney.

Een van de vragen die Gaffney en zijn collega’s graag willen beantwoorden, is hoe de jager-verzamelaars voorouders van mensen waren. Mesolithische overblijfselen zijn zeldzaam, maar twee belangrijke locaties, het dorp Howick aan de kust van Northumberland en Star Carr in North Yorkshire, wijzen erop dat deze gemeenschappen 10.000 jaar geleden een semi-sedentair leven hebben geleid. “We vermoeden dat het leven misschien veel beschaafder was dan we ons voorstellen, en dat deze mensen hebben geleerd voedsel te bewaren en te bewaren”, zegt Gaffney.

Ze willen ook begrijpen hoeveel sociale interactie er plaatsvond tussen verschillende samenlevingen en of ze goederen verhandelden. “Dit was een tijd van enorme verandering voor de menselijke samenleving, omdat het werd geconfronteerd met de uitdaging van klimaatverandering, zeespiegelstijging en de overgang van een economie gebaseerd op jagen en foerageren naar de fundamenten van landbouw”, zegt Gaffney.

Voor Gaffney en collega’s biedt de snelle ontwikkeling van offshore windenergie een fascinerende kans – en een zorg. “We bevinden ons nu in een ideale positie om deze gebieden te verkennen en sedimentmonsters te extraheren, maar we hebben de financiering nodig om dit snel te doen, omdat de mogelijkheid om dergelijk onderzoek voort te zetten vrijwel zou verdwijnen in zeer grote delen van de zeebodem, in feite voor altijd, zo niet genomen vóór de ontwikkeling van windparken”, zegt hij.

You May Also Like

About the Author: Tatiana Roelink

'Webgeek. Wannabe-denker. Lezer. Freelance reisevangelist. Liefhebber van popcultuur. Gecertificeerde muziekwetenschapper.'

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.