Egypte blijft een cruciale economische bondgenoot in Noord-Afrika: de Nederlandse ambassadeur

Egypte blijft een cruciale economische bondgenoot in Noord-Afrika: de Nederlandse ambassadeur

(MENAFN- Daily News Egypt) De Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Egypte vierde zondag Koningsdag; Nationale feestdag, ter viering van de verjaardag van koning Willem-Alexander. De viering werd bijgewoond door Egyptische hoogwaardigheidsbekleders en prominente figuren, naast het corps diplomatique.

Nederland en Egypte delen een sterk en duurzaam partnerschap, met bijna een halve eeuw samenwerking in de waterbeheersector.

De Nederlandse ambassadeur Peter Mollema sprak zijn waardering uit voor de mogelijkheid om Koningsdag in Egypte te vieren. Hij benadrukte de diepe banden tussen Nederland en Egypte, die economische, politieke, diplomatieke, ontwikkelings-, culturele en persoonlijke dimensies omvatten. Hij merkte op: “In 2022 kende onze bilaterale handel met Egypte een grote bloei, toen de export uit Nederland de 2 miljard euro naderde en de import 1,5 miljard euro bereikte. Egypte blijft onze belangrijkste economische partner in Noord-Afrika. De toeristische sector is getuige van een herstel waarbij een groot aantal Nederlandse bezoekers terugkeert naar Egypte. Bovendien is het tempo van de politieke interacties op hoog niveau gehandhaafd, zoals blijkt uit de recente bezoeken van onze minister van Buitenlandse Zaken en de premier. Bovendien maken jaarlijks ruim 15.000 Egyptenaren uitstapjes naar Nederland.

Ambassadeur Mulema zei: “We bevinden ons in een tijdperk van transformatie, waarin zekerheid schaars is. Conflict heeft de plaats ingenomen van rust op het Europese continent. Nederland blijft, samen met de NAVO en de Europese Unie, standvastig in het steunen van Oekraïne te midden van het conflict. Het garanderen van vrede en veiligheid aan onze grenzen is onze grootste zorg. De escalerende spanningen in Gaza, gekenmerkt door talrijke slachtoffers, zijn zorgwekkend. Het vooruitzicht op vrede in het Midden-Oosten is steeds verder afgelegen geworden, met vijandelijkheden vanuit Iran en Jemen. We worden ook geconfronteerd met klimaatveranderingen die leiden tot ernstige droogtes en overstromingen.

READ  Google betaalt $700 miljoen aan antitrustschikking via de Android App Store

In deze turbulente tijden maskeren uitdagingen vaak kansen. Het is nu meer dan ooit van cruciaal belang dat we samenwerken met onze regionale bondgenoten. Onze banden met Egypte zijn bijzonder belangrijk, omdat zij de hoeksteen vormen van onze aanpak.

Hij voegde eraan toe: “Het politieke debat tussen Nederland, de Europese Unie en Egypte wint aan kracht. Onderwerpen variëren van vrede en veiligheid tot mensenrechten, inspanningen op het gebied van terrorismebestrijding en het aanpakken van migratie- en vluchtelingenkwesties. Het bereiken van regionale stabiliteit is een gedeeld doel, en wij zijn vastbesloten om belangrijke stappen te zetten om dit doel te bereiken. De situatie in het Midden-Oosten, vooral in Gaza, vereist onze aandacht. Wij hopen dat wij in samenwerking een politieke oplossing kunnen bereiken voor het conflict tussen Israël en de Palestijnen, in de nabije en verre toekomst. Op verschillende niveaus worden pogingen ondernomen om de levering van humanitaire hulp aan Gaza te verbeteren. Sigrid Kaag, voormalig minister van Financiën en huidig ​​VN-coördinator voor Humanitaire Zaken en Wederopbouw in Gaza, streeft ernaar humanitaire oplossingen te vinden. Wij beloven haar inspanningen te steunen. De deelname van Egypte is in veel opzichten van cruciaal belang. Nederland en de Europese Unie zullen nauw blijven samenwerken met Egypte.”

Ambassadeur Molema sprak zijn enthousiasme uit over de mogelijkheid tot samenwerking op het gebied van groene waterstof, wat veelbelovende perspectieven biedt voor zowel Europa als Egypte. Hij is optimistisch dat meer Europese bedrijven in Egypte zullen investeren, aangemoedigd door het verbeterende investeringsklimaat en de gedurfde economische hervormingen die de regering heeft doorgevoerd. Deze hervormingen duiden op hoop en op mogelijkheden voor verdere vooruitgang. Nederland kijkt reikhalzend uit naar het komende groene waterstof-evenement medio mei in Rotterdam, met het bijbehorende businessforum. De investeringsconferentie EU-Egypte, die eind juni gepland staat, biedt een andere manier om ons partnerschap te versterken.

READ  H&M ontkent plannen voor Metaverse-winkel, Ceek Collab

Het evenement werd ondersteund door verschillende Nederlandse bedrijven die actief zijn in Egypte, waaronder Farm Fritz, Philips Egypt, Rijk Zwaan Egypt, Signify, Kernel, CIB, Fugro SAE Egypt, Saybolt, Mars, Gafman (Landana) en Heineken – Al-Ahram Beverages. Ter afsluiting van zijn toespraak bevestigde ambassadeur Mollema zijn vaste geloof in de blijvende groei en welvaart van de samenwerkingsrelaties tussen Nederland en Egypte.

MENAFN04052024000153011029ID1108173414


Juridische disclaimer:
MENAFN verstrekt de informatie “as is” zonder enige vorm van garantie. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid, inhoud, afbeeldingen, video’s, licenties, volledigheid, wettigheid of betrouwbaarheid van de informatie in dit artikel. Als u klachten of auteursrechtkwesties heeft met betrekking tot dit artikel, neem dan contact op met de bovenstaande aanbieder.

You May Also Like

About the Author: Tatiana Roelink

'Webgeek. Wannabe-denker. Lezer. Freelance reisevangelist. Liefhebber van popcultuur. Gecertificeerde muziekwetenschapper.'

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *