Onderzoek Rabobank: Nederland verliest miljarden euro's als er wordt bezuinigd op groeifondsen

Onderzoek Rabobank: Nederland verliest miljarden euro's als er wordt bezuinigd op groeifondsen

Investeringen zouden prominenter op de politieke agenda in Nederland moeten staan. in Nieuw rapportDe Rabobank waarschuwt voor een potentieel verlies van 90 miljard euro als Nederland doorgaat met het afbouwen van beleggingsfondsen. Investeren in onderzoek, ontwikkeling en onderwijs is van cruciaal belang voor de productiviteit en economische groei.

Waarom je dit moet weten:

Het is belangrijk om te begrijpen waarom investeringen centraal moeten staan ​​op de politieke agenda in Nederland. Onderzoek van de Rabobank legt uit waarom.

Investeren in de toekomst

De laatste tijd gaan er steeds meer alarmbellen rinkelen over de kwaliteit van het Nederlandse ondernemers- en institutionele klimaat. De Nederlandse politiek heeft zich de afgelopen jaren gefocust op de korte termijn, vooral op de koopkracht van burgers. Het gevaar schuilt in het verwaarlozen van essentiële langetermijninvesteringen die de basis vormen van een stabiele en groeiende economie. Deze trend kan leiden tot een slechtere concurrentiesituatie op de wereldmarkt.

De Rabobank heeft in recent onderzoek aangetoond dat Nederland zonder de noodzakelijke investeringen in onderzoek, ontwikkeling en onderwijs aanzienlijke economische groei zal verliezen. De onderontwikkeling op deze gebieden heeft rechtstreeks invloed op de arbeidsproductiviteit en daarmee op de toekomstige welvaart van het land.

Nationaal Groeifonds

Het Nationaal Groeifonds staat al enige tijd onder druk. De cijfers spreken echter boekdelen: als er geen actie wordt ondernomen, kan de afschaffing van beleggingsfondsen ervoor zorgen dat de Nederlandse economie in 2040 90 miljard euro verliest.

Maatregelen nodig

De Rabobank roept op tot een hoger ambitieniveau bij de politiek. Investeren in kennis is niet alleen belangrijk voor de huidige economische situatie, maar ook cruciaal voor de toekomst van de kenniseconomie in Nederland. Door het bedrijfsleven bij deze investeringen te betrekken, wordt een betere aansluiting op de toekomstige behoeften van de economie verzekerd.

Vorming van dozen

Hoewel de huidige tijdelijke fondsen op zichzelf een goed initiatief zijn, hebben ze belangrijke nadelen: het zijn tijdelijke fondsen en de beschikbare fondsen worden niet altijd besteed aan projecten die passen bij het oorspronkelijke doel. Daarom pleit de Rabobank eerst voor gestructureerde fondsen. Blijvend hogere productiviteit en welvaart vergen immers blijvend hogere investeringen. Dit kan op verschillende manieren worden uitgevoerd, bijvoorbeeld via het Structuurfonds.

Rabobank in het rapport: “Dit verdient een ander management dan het National Growth Fund. Er zijn veel internationale voorbeelden waar we van kunnen leren, zoals het Norwegian Global Pension Fund, het French Deposit Fund en het Singaporese Temasek Fund. Maar zelfs een non-profitorganisatie -Westerse landen als China hebben een fonds dat investeringen doet.” Grote langetermijnfondsen die private partijen als te riskant beschouwen. In tegenstelling tot bestaande fondsen verstrekken deze buitenlandse fondsen geen subsidies, maar participeren ze zelf en dragen ze de risico's. de noemer van dergelijke fondsen is dat ze weliswaar eigendom zijn van de overheid, maar dat hun bestuur op afstand staat en dus zelfstandig investeert binnen vastgestelde kaders. Deze fondsen kunnen de opbrengsten van risicovolle investeringen ook (deels) gebruiken om nieuwe investeringen te doen.

READ  Ambtenaren waarschuwen dat de eisen van Duitse schuldvermindering een "beperking" zullen zijn voor de EU

Een alternatief voor het Structuurfonds zou zijn om structurele investeringen in R&D wettelijk vast te leggen, maar bijvoorbeeld ook om geld uit te geven aan onderwijs, R&D in de particuliere sector te stimuleren en misschien zelfs ondernemerschap. De uitgaven kunnen dan via de reguliere begroting lopen. Wel is het van belang om vooral het bedrijfsleven sterk te betrekken, zodat investeringen aansluiten bij de (toekomstige) behoeften van de economie.

You May Also Like

About the Author: Tatiana Roelink

'Webgeek. Wannabe-denker. Lezer. Freelance reisevangelist. Liefhebber van popcultuur. Gecertificeerde muziekwetenschapper.'

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *