Canada speelt tegen Nederland in tentoonstelling 6 juni in Rotterdam | Sport

Canada speelt tegen Nederland in tentoonstelling 6 juni in Rotterdam |  Sport

TORONTO (AP) – Canada speelt op 6 juni in Rotterdam tegen Nederland in een, naar de Canadezen hopende, opwarmwedstrijd voor de Copa America.

De Canadian Football Association maakte de wedstrijd donderdag bekend.

Voor deze pagina is JavaScript vereist.

JavaScript is vereist om premium-inhoud te kunnen lezen. Activeer dit a.u.b. in uw browserinstellingen.

kAmr2?252 A=2JD %C:?:525 2,5 %@328@@? |2C49 ab 2E uC:D4@[ %6I2D[ 7@C 2 36CE9 😕 E96 r@A2 p>éC:42] %96 H:??6C 25G2?46D E@ vC@FA pr@A2 >2E496D 282:?DE 5676?5:?8 492>A:@? pC86?E:?2@? yF?6 a_ 2E pE=2?E2[ !6CF 7:G6 52JD =2E6C 2E z2?D2D r:EJ[ z2?D2D[ 2?5 r9:=6 @? yF?6 ah 2E ~C=2?5@[ u=@C:52]k ^ ben

kAmr@DE2 #:42 2?5 w@?5FC2D >66E 😕 E96 @E96C r@A2 p>éC:42 BF2=:7:6C@? |2C49 ab]k^am

kAm%96 }6E96C=2?5D 😀 AC6A2C:?8 7@C E96 tFC@A62? r92>A:@?D9:A:? v6C>2?J[ H96C6 :E @A6?D 282:?DE (2=6D[ u:?=2?5[ !@=2?5 @C tDE@?:2 @? yF?6 `e[ E96? A=2JD uC2?46 7:G6 52JD =2E6C 2?5 pFDEC:2 @? yF?6 ad]k ^ ben

kAmr2?252 92D A=2J65 E96 sFE49 @?46 367@C6[ =@D:?8 b\_ 2E %@C@?E@ 😕 yF?6 `hhc 2D uC2?< #:;<22C5[ |2C4 ~G6C>2CD 2?5 s6??:D q6C8>2? D4@C65]k ^ ben

k9C^m

Kamp! |{chi k2 9C67lQ9EEADi^^2A?6HD]4@>^9F3^>=3Qm9EEADi^^2A?6HD]4@>^9F3^>=3k^2mk^Am

cam]k^am

kAm%96 sFE49 92G6 BF2=:7:65 7@C“ 65:E:@?D @7 E96 uxup (@C=5 rFA[ 7:?:D9:?8 2D CF??6C\FA 😕 `hfc WE@ (6DE v6C>2?JX[ `hfg WpC86?E:?2X 2?5 a_`_ WE@ $A2:?X] %96J >256 :EE@ E96 BF2CE6C7:?2=D 😕 A_A:? “2E2C[=@D:?8E@pC86?E:?2:?2A6?2=EJD9@@E@FEk^Am[=@D:?8E@pC86?E:?2:?2A6?2=EJD9@@E@FEk^Am[=@D:?8E@pC86?E:?2:?2A6?2=EJD9@@E@FEk^Am[=@D:?8E@pC86?E:?2:?2A6?2=EJD9@@E@FEk^Am

kAmu@==@H o}6:=|s2G:5D@? @? ) A=2E7@C>[7@C>6C=J[7@C>6C=J

kAm%9:D C6A@CE 3J %96 r2?25:2? !C6DD H2D 7:CDE AF3=:D965 |2C49 f[a_ack^Am[a_ack^Am][a_ack^Am[a_ack^Am

Copyright 2024 De Associated Press. Alle rechten voorbehouden. Dit materiaal mag niet zonder toestemming worden gepubliceerd, uitgezonden, herschreven of opnieuw gedistribueerd.

READ  Het onderzoek heeft tot doel een praktisch schema te ontwikkelen voor de verzorging van sportpaarden

You May Also Like

About the Author: Annelijn Mansfelt

'Social media-expert. Bekroonde koffie-nerd. Algemene ontdekkingsreiziger. Probleemoplosser.'

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *