Nederland mist de doelstelling voor offshore-windenergie vanwege uitdagingen op het gebied van het elektriciteitsnet en de toeleveringsketen

De Nederlandse vicepremier en minister van Klimaat en Energie Rob Jetton schreef in de brief dat het huidige programma van huidige en toekomstige offshore windparken die op Nederlands grondgebied gepland zijn, de doelstelling van 21GW aan offshore windvermogen in 2032 zal bereiken. Een jaar later dan eerder verwacht.

“Dit komt door de ruimtelijke praktijken van netverbindingen, drukke toeleveringsketens en de lange tijd die nodig is om windparken aan te sluiten op het offshore-net”, schreef Jetton.

De vice-premier noemde nog andere ‘onzekerheden’ die volgens hem van invloed zijn op de routekaart voor offshore windenergie die door de Nederlandse regering is opgesteld.

Hij noemde de noodzaak om de zeewindcyclus in evenwicht te brengen met andere maritieme problemen, waaronder ecologie, scheepvaart, veiligheid en netwerkverbindingen. Dit maakt het echter een uitdaging om tijdig beslissingen te nemen over nieuwe offshore windlocaties, schreef Jetton.

Het nieuws volgt op een gunstig jaar voor offshore wind in Nederland. Het land is van plan om tegen 2023 1,9 GW aan offshore windenergie te installeren – meer dan enig ander Europees land.

De nieuwe kaart die Jetten in de brief publiceert, geeft een overzicht van de geplande offshore windprojecten die momenteel in ontwikkeling zijn in de Nederlandse Noordzee en hun verwachte data.

Naar verwachting zullen drie grote nieuwe offshore windprojecten na 2031 operationeel zijn.

Het 2GW Neederweik Noord II-project zal nu naar verwachting in het tweede kwartaal van 2032 online komen, nadat het eerder was gepland om in 2030 online te komen. Dit is de eerste fase 4000MW Tortwind I & II Het project zal naar verwachting in het vierde kwartaal van 2032 online komen, terwijl de start eerder in 2031 was gepland. 700 MW Ten Noorden van de Waddeneilanden (TNWWFS I) Het project moet in 2033 online komen, twee jaar later dan eerder gepland.

READ  De Nederlandse legende heeft opgeroepen tot een voetbalverbod in Nederland

Deze aankondiging volgt op eerdere analyses gemeld Windpower Monthly suggereerde dat Nederland moeite zal hebben om zijn doelstellingen op het gebied van offshore-windenergie te halen zonder beleidshervormingen, aangezien wordt verwacht dat offshore-windenergie in het land niet vóór 2030 winstgevend zal worden.

You May Also Like

About the Author: Rudie Bunskoek

'Webgeek. Wannabe-denker. Lezer. Freelance reisevangelist. Liefhebber van popcultuur. Gecertificeerde muziekwetenschapper.'

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *