Nederland – Asian Blind Confederation en vakbonden bereiken overeenstemming over nieuwe cao voor uitzendkrachten

19 november 2021

Na ruim een ​​jaar onderhandelen hebben de ABU en een aantal vakbonden overeenstemming bereikt over een nieuwe cao voor uitzendkrachten.

De overeenkomst is gesloten tussen de vakbonden FNV, CNV Vakmensen, De Unie en ABU.

Het ABC en vakbonden zullen de afspraken aan hun achterban voorleggen en indien goedgekeurd zal de nieuwe cao in werking treden op 17 november 2021 en duurt tot 2 januari 2023.

Het resultaat van de deal is dat uitzendkrachten meer werkzekerheid krijgen, de pensioenopbouw verbetert en het loonverschil tussen uitzendkrachten en vaste werknemers wordt verkleind. Bovendien krijgen buitenlandse werknemers de eerste twee maanden een inkomensgarantie.

De onderhandelingen tussen vakbonden en de Asian Blind Union begonnen in september 2020, maar werden eind mei afgebroken. Nadat de betrokken partijen in september weer bij elkaar kwamen, verliep alles vlot.

Yurian Cobbs, directeur van Abu Dhabi: “We kunnen en willen niet ontkennen dat we een turbulent onderhandelingsproces achter de rug hebben. Maar deze vier partijen hebben elkaar in het belang van de uitzendbranche gevonden om tot een cao te komen Met een breed draagvlak.Hiermee willen we de basis leggen voor verdere Uit de gezamenlijke uitvoering van het SER-advies “Veiligheid voor mensen, Veerkrachtige Economie en Samenlevingsherstel.”

De SER is een adviesorgaan in Nederland waar werkgevers, werknemers en onafhankelijke deskundigen samenwerken om overeenstemming te bereiken over belangrijke maatschappelijke en economische vraagstukken.

Karen Hinzdijk, directeur van FNV Flex: “Lonen, arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten moeten gelijkwaardig zijn aan die van hun collega’s in dienst van de opdrachtgever, met deze overeenkomst is het verschil al kleiner. Afgesproken is dat de nodige stappen in de komende meerjarige cao worden genomen om deze gelijkheid te realiseren”.

READ  De Raad van de Europese Unie doet een nieuwe poging om platformwerkers de weg te wijzen - EURACTIV.com

De aanspraak op pensioen gaat eerder in en telt volgens de afspraak voor een groter deel van het inkomen op.

Volgens het akkoord komt er ook meer werkzekerheid voor uitzendkrachten.

De duur van het eerste tijdelijke contract verandert van maximaal 78 weken naar maximaal 52 weken. Ook de periode waarin een werknemer een contract voor bepaalde tijd mag hebben, wordt verkort van vier naar drie jaar.

De vaste arbeidsovereenkomst stapt hierdoor sneller op, aldus de ABU.

Voor arbeidsmigranten geldt een inkomensgarantie gelijk aan het wettelijk minimumloon voor de eerste twee maanden bij een uitzendbureau. Vakbonden zijn ook overeengekomen dat arbeidsmigranten tot vier weken na afloop van de arbeidsovereenkomst van het uitzendbureau in een woning mogen blijven.

Marten Jukema van CNV Vakmensen: “Niet alle adviezen van het versterkingsteam (Versterking Team Bescherming Migranten) kunnen via een cao worden geregeld, maar dit is een goede stap en tegelijkertijd zijn we ook in gesprek over zaken. aan andere tafels en met andere belanghebbenden over zaken als huisvesting voor migrerende werknemers”.

You May Also Like

About the Author: Tatiana Roelink

'Webgeek. Wannabe-denker. Lezer. Freelance reisevangelist. Liefhebber van popcultuur. Gecertificeerde muziekwetenschapper.'

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *