Nederlandse bbp-groei krimpt, maar fundamentele ontwikkelingen zien er positief uit | Stabiliseert

Nederlandse bbp-groei krimpt, maar fundamentele ontwikkelingen zien er positief uit |  Stabiliseert

Het resultaat over het eerste kwartaal van dit jaar was slechter dan onze voorspelling van +0,2% op kwartaalbasis, maar deze voorspelling zou bijna zijn uitgekomen als er geen significante statistische discrepantie was geweest. De trend in de fundamentele bestedingsontwikkelingen was zoals verwacht, met uitzondering van een positieve beleggingsverrassing. Behoudens verdere verrassingen en met de mogelijkheid van toekomstige herzieningen van statistische inconsistenties, zal onze laatste jaarlijkse bbp-groeivoorspelling van 0,7% voor 2024 in de prognoseronde van volgende maand niet veel aanpassingen nodig hebben. Dit betekent dat er een groei wordt verwacht, maar iets onder het potentiële tempo.

Hoewel we nog steeds verwachten dat particuliere investeringen een rem zullen blijven vormen op de toekomstige groei, verwachten we dat de commerciële ontwikkelingen zullen verbeteren. Dit zou moeten leiden tot een terugkeer naar de groei van de Nederlandse export in het lopende kwartaal. Tegelijkertijd zal de consumptie van huishoudens naar verwachting een van de belangrijkste aanjagers van het bbp blijven, waarbij de nominale inkomensontwikkelingen naar verwachting de inflatie met enkele procentpunten zullen overtreffen. Ook de overheidsconsumptie zal waarschijnlijk een belangrijke bijdrage aan de expansie blijven leveren.

De belangrijke binnenlandse onzekerheid op de korte termijn is van politieke aard. Sinds de parlementsverkiezingen van november 2023 is er geen nieuwe regering gevormd, hoewel de gesprekken zich mogelijk in de eindfase bevinden. Sterker nog, de politieke leiders van de vier partijen die bij de onderhandelingen betrokken waren, toonden gisteren veel optimisme, dus mogelijk wordt er later vandaag een akkoord gepresenteerd. Als de beleidsonzekerheid voor een langere periode aanhoudt, kan dit leiden tot verdere aarzeling in het investeringsgedrag, omdat het beleidstraject voor een aantal urgente kwesties, zoals de stikstofuitstoot en de toekomst van de landbouw, onzeker kan blijven.

READ  Taiwan verzoekt om deelname aan WTO-besprekingen over chipsancties

Op basis van verklaringen van de onderhandelende partijen lijkt het echter waarschijnlijk dat de overheidsuitgaven de komende jaren zullen blijven stijgen, zij het misschien in een iets lager tempo dan de vorige regering had vastgesteld. Als zodanig kunnen de overheidsuitgaven een van de drijvende krachten zijn achter de Nederlandse bbp-groei dit jaar en daarna.

You May Also Like

About the Author: Tatiana Roelink

'Webgeek. Wannabe-denker. Lezer. Freelance reisevangelist. Liefhebber van popcultuur. Gecertificeerde muziekwetenschapper.'

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *