Belang van naleving van de werknemersmeldingen in Nederland

Belang van naleving van de werknemersmeldingen in Nederland

Naleving van de Posted Worker Notification (PWN) is momenteel een groot probleem in heel Europa, aangezien de handhaving en audits van arbeids- en socialezekerheidsautoriteiten over het hele continent blijven toenemen.

Op basis van de verschillende regels en voorschriften in elk Europees land moeten werkgevers van uitzendende en ontvangende bedrijven zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheden bij het indienen van een PWN.

Deze blog bespreekt de specifieke situatie van korte zakenreizen naar Nederland en de wettelijke verplichting voor de werkgever om het Nederlandse bedrijf PWN in te dienen en te verifiëren.

Werkgevers moeten echter ook overwegen welke verplichtingen andere Europese landen opleggen om te voldoen aan de arbeidsvoorschriften die in de hele regio zijn opgesteld.

Werknemers die voor werk of zaken naar Nederland reizen

Als u een werknemer naar Nederland stuurt om tijdelijk diensten te verlenen aan een opdrachtgever of aanverwante rechtspersoon, kan het zijn dat u een PWN moet indienen bij de Nederlandse autoriteiten. Online overheidsportaal.

Nadat de PWN is ingediend door de uitzendende werkgever, moet deze worden gecontroleerd en gevalideerd door de contactpersoon bij het Nederlandse bedrijf dat uw diensten ontvangt. Dit dient binnen vijf dagen na indiening van het PWN te gebeuren.

Wie moet het PWN verifiëren in Nederland?

Er bestaat enige onduidelijkheid over de juiste contactpersoon binnen de Nederlandse organisatie die het PWN moet beoordelen. Het ontvangende Nederlandse gastbedrijf moet een persoon aanwijzen die verantwoordelijk is voor het verifiëren en valideren van PWN's via hetzelfde overheidsportaal dat het PWN verzendt. Zodra het PWN is ingediend, moet deze persoon inloggen op het portaal, alle relevante gegevens van de reis van de medewerker naar Nederland bekijken en het PWN verifiëren als er geen fouten zijn. Eenmaal geverifieerd en goedgekeurd op het portaal, kan het PWN als voltooid worden beschouwd.

READ  Nederland schort hulp aan een van de 6 door Israël op de lijst geplaatste Palestijnse groepen op

Als de Nederlandse contactpersoon echter fouten in het PWN constateert, moet dit laatste worden beoordeeld en gecorrigeerd door de verzendende organisatie die het PWN heeft ingediend, zodat het definitief kan worden gemaakt.

De afgelopen tijd hebben de Nederlandse autoriteiten bedrijven diverse keren gewaarschuwd omdat ze niet binnen vijf dagen aan het verificatie- of verificatieproces van PWN voldoen. Het aantal geautomatiseerde audits door de Fragomen-autoriteiten is toegenomen en bedrijven die PWN's niet verifiëren of onjuiste PWN's goedkeuren, worden onderworpen aan zware boetes.

Veel Nederlandse bedrijven zijn zich echter niet bewust van hun verplichtingen om PWN’s te verifiëren, of beschikken niet over voldoende krachtig beleid en procedures om naleving te garanderen en het risico op boetes te minimaliseren.

In gevallen waarin bedrijven er niet in slagen de waarheidsgetrouwheid van de informatie in de PWN’s te verifiëren, zijn zowel de uitzendende werkgever als het ontvangende Nederlandse bedrijf gezamenlijk aansprakelijk voor boetes die voortvloeien uit de onjuistheid van de verstrekte informatie.

Boetes worden over het algemeen opgelegd voor het niet beoordelen en/of verifiëren van de melding en kunnen variëren van € 750,- tot € 1.500,- per geval. Dit is een aanzienlijke uitgave vergeleken met de kosten van een korte zakenreis.

Actueel belang van compliance

Het bovenstaande benadrukt hoe belangrijk het is dat zowel het uitzendende bedrijf als het Nederlandse ontvangende bedrijf zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheden en acties binnen het PWN-compliance.

Gezien de verwachtingen van de autoriteit met betrekking tot de juistheid van de gegevens die in de PWN's worden verstrekt, de strakke deadlines die worden gesteld om onnauwkeurigheden in de aangifte te verifiëren en de toename van het aantal audits op ingediende PWN's, is het van cruciaal belang dat bedrijven zich bewust zijn van hun specifieke verplichtingen voor de naleving van de PWN. Nederland.

READ  Treindienst Amsterdam hervat na storing

Bovendien moeten de EU-instellingen ervoor zorgen dat zij het nalevingsrisico van de verschillende PWN-vereisten in de hele EU beoordelen, en een robuust en consistent PWN-beleid voeren voor alle reizigers naar de regio.

Wil meer weten?

Voor vragen over de naleving van gedetacheerde medewerkers en gerelateerde A1/CoC-naleving kunt u contact opnemen met Fragomen Consulting Europe [email protected] Of [email protected].

Deze blog is gepubliceerd op 31 maart 2024 en kan door omstandigheden regelmatig worden gewijzigd. Om op de hoogte te blijven van de laatste updates over wereldwijde migratie, kunt u zich abonneren op onze groep Waarschuwingen En volg ons LinkedIn, X, Facebook En Instagram.

You May Also Like

About the Author: Rudie Bunskoek

'Webgeek. Wannabe-denker. Lezer. Freelance reisevangelist. Liefhebber van popcultuur. Gecertificeerde muziekwetenschapper.'

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *