TenneT leent €25 miljard voor een beter elektriciteitsnet. En er zijn nog meer veelbelovende ontwikkelingen in Nederland

TenneT leent €25 miljard voor een beter elektriciteitsnet.  En er zijn nog meer veelbelovende ontwikkelingen in Nederland

De financiering komt omdat het staatsbedrijf de komende jaren aanzienlijke mega-investeringen wil doen in het elektriciteitsnetwerk. Ondertussen ontwikkelen ook regionale en lokale overheden en kennisinstellingen actief concepten en schetsen van het toekomstige elektriciteitsnetwerk.

Waarom je dit moet weten:

Het elektriciteitsnet in Nederland is overbelast en aan vernieuwing toe. 25 miljard lening om dat en andere veelbelovende initiatieven te verstrekken.

schuld

De lening is bedoeld om tot 2025 investeringen in Nederland en Duitsland te financieren. Dit is een tijdelijke oplossing totdat TenneT Duitsland is verkocht. Dit maakt deel uit van de inspanningen om de elektriciteitsvoorzieningszekerheid tijdens de Nederlandse energietransitie te waarborgen.

Versterking van het rooster

De komende jaren zal Tennet aanzienlijke financiële middelen nodig hebben om de noodzakelijke investeringen te kunnen doen in het momenteel overbelaste elektriciteitsnetwerk. Op veel plaatsen is het noodzakelijk om het netwerk te versterken om voldoende elektriciteit van de ene plaats naar de andere te kunnen transporteren.

Een probleem met het huidige elektriciteitsnet is dat de stroomopwekking uit offshore windparken toeneemt, terwijl de infrastructuur ontoereikend is om voldoende stroom naar de plaatsen te transporteren waar deze nodig is. Bovendien neemt de vraag naar elektriciteit feitelijk toe, omdat zowel bedrijven als woningen overstappen op elektrificatie.

Toekomstig elektriciteitsnet

Vorig jaar deed TenneT voor het eerst een poging om het elektriciteitsnet van de toekomst in kaart te brengen. Het is een netwerk voor volledig duurzame energieopwekking, waarbij de energieknooppunten met elkaar verbonden zijn door zogenaamde ‘supersnelwegen’.

Hierna besloten vijf Nederlandse universiteiten (TU Delft, TU Eindhoven, TU Twente, Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Utrecht) en het CWI te gaan 'schetsen' van de toekomstige fase. Digitalisering van de energieopwekking staat centraal.

READ  Carol G schreef geschiedenis bij Spotify Global met de lancering van haar album "KG0516"

Met digital twins wordt bijvoorbeeld de stroomverdeling verkend. In het huidige energiesysteem beïnvloedt een storing of schade aan één element het hele systeem, als een domino-effect, waardoor soms hele onderdelen uitvallen. “We willen dit in de toekomst voorkomen. Daarom stellen we een systeem voor dat gedistribueerd, zelforganiserend en veerkrachtig is”, zegt Pavol Bauer, hoogleraar DC-systemen, energieconversie en -opslag bij de afdeling Electrical Renewable Energy van de TU Delft.

Lokale initiatieven

Ondertussen zijn er op lokaal niveau al concrete stappen gezet om de congestieproblemen in de huidige fase aan te pakken. Een voorbeeld De Lokale Energiehub in Habart wordt ondersteund door Enexis en de gemeente. Het pilotproject laat zien hoe een decentraal energiesysteem efficiënt kan functioneren. Bedrijven op het Kempisch Bedrijven Park gebruiken zelf opgewekte energie, batterijen, windturbines en gasturbines om in hun energiebehoefte te voorzien. Dit vermindert de afhankelijkheid van het centrale elektriciteitsnet en verlaagt de vaste kosten.

De Lokale Energiehub in Habart dient als model voor de rest van het land. Het laat zien dat met de juiste technologie en samenwerking tussen bedrijven, lokale overheden en energieleveranciers een duurzamer en minder belast elektriciteitsnet mogelijk is.

READ  Nederlandse damesvoetbalcoach bedriegt euro's

You May Also Like

About the Author: Rudie Bunskoek

'Webgeek. Wannabe-denker. Lezer. Freelance reisevangelist. Liefhebber van popcultuur. Gecertificeerde muziekwetenschapper.'

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *