Pegasus Entrepreneurs houdt een buitengewone algemene vergadering en publiceert

Pegasus Entrepreneurial Acquisition Company Europe BV (“Ondernemers bij Pegasus“), een overnamebedrijf voor speciale doeleinden (“Loodgieter“) gericht op Europese groeibedrijven, en hield vandaag haar buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders (“algemeen directeuren het uitgeven van een circulaire aan aandeelhouders in verband met de voorgenomen bedrijfscombinatie met FL Topco BV (te converteren en hernoemen tot FL Entertainment NV)Florida-entertainment“)).

De aandeelhouderscirculaire (inclusief de oproep, agenda en toelichting op de agenda) en het volmachtformulier van de BAVA zijn te vinden op de Pegasus Entrepreneurs-website via de volgende link: https://www.pegasuseurope.com/images/uploads /documents/Pegasus_Entrepreneurs_Circular_% 2812_mei_2022% 29_small.pdf.

algemeen directeur

De BAVA zal persoonlijk plaatsvinden op 23 juni om 14:00 uur CET in het kantoor van Pegasus Entrepreneurs (IQ-EQ Nederland, Hoogoorddreef 15, 1101 BA Amsterdam, Nederland). Details over hoe u zich kunt inschrijven voor de Buitengewone Algemene Vergadering vindt u in Hoofdstuk 3 van de Aandeelhouderscirculaire. De registratieperiode begint op 27 mei 2022 en eindigt op 16 juni 2022 om 17:30 CEST.

Op de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering staan ​​onder meer de bespreking van het verslag van de Raad van Bestuur, reserveringsbeleid en dividenduitkering, adviserende stem over het remuneratieverslag, goedkeuring van de jaarrekening en kwijting van leden van de Pegasus Entrepreneur Council, en alles wat met financiën te maken heeft. 2021, benoeming van een accountant voor het boekjaar 2022 en presentatie van de voorgestelde bedrijfscombinatie met FL Entertainment, het overeenkomen en goedkeuren van bepaalde zaken met betrekking tot de bedrijfscombinatie, waaronder (i) de goedkeuring van de bedrijfscombinatie, inclusief transacties die onder meer worden overwogen in de bedrijfscombinatieovereenkomst Onder hen zijn Pegasus Entrepreneurs, FL Entertainment en (ii) activering van de fusie tussen bedrijven en annulering van de gewone aandelen van klasse A in het kapitaal van Pegasus Entrepreneurs (i) voor terugkoop door Pegasus Entrepreneurs onder de terugbetalingsregelingen beschreven in sectie 11 van de Aandeelhouderscirculaire of (ii) rechtstreeks Als de terugkoop onder terugkoopregelingen niet (naar verwachting) zal worden voltooid voordat de bedrijfsfusie van kracht wordt.

Aandeelhouderscirculatie

Gedetailleerde informatie over de agendapunten van BAVA en bedrijfscombinaties is te vinden in het aandeelhoudersprospectus op de website van Pegasus Entrepreneurs. De Aandeelhouderscirculaire bevat onder meer een beschrijving van de voorgestelde bedrijfscombinatie en fusie, inclusief beschrijvingen van de bedrijfscombinatieovereenkomst en aandeelhoudersovereenkomsten aangegaan door onder meer Pegasus Entrepreneurs en FL Entertainment, evenals financieringsregelingen die van kracht zijn of bedoeld zijn om plaats in Verbinding met de businessgroep. De aandeelhouderscirculaire omvat tevens de geconsolideerde jaarrekening van de FL Entertainment Group.

READ  Southwest Airlines wordt onderzocht omdat meer vluchten na storm zijn geannuleerd | Lucht transport

Pegasus Entrepreneurs, als de verdwijnende onderneming, zal naar verwachting fuseren met FL Entertainment, als de overnemende partij, en waarbij FL Entertainment aandelen in haar aandelenkapitaal zal toewijzen aan de aandeelhouders van Pegasus Entrepreneurs op het moment van deze fusie in overeenstemming met het fusievoorstel dat is gedeponeerd bij het Nederlandse Handelsregister en ook verkrijgbaar bij Pegasus Entrepreneurs op https://www.pegasuseurope.com/images/uploads/documents/Merger_proposal_-_12_May_2022_%28SIGNED%29.pdf. Verder zal FL Entertainment de contractuele regeling verkrijgen voor de algemene warrants van Pegasus Entrepreneurs en de oprichter van Pegasus Entrepreneurs erkent en aanvaardt de verplichtingen onder dit Universele Titel-contract na voltooiing van de fusie, waarna houders van algemene warrants van Pegasus Entrepreneurs houders worden van FL Entertainment-garanties die hun houder het recht geven om aandelen Regular bij FL Entertainment te verwerven.

De Aandeelhouderscirculaire bevat ook informatie over hoe de aandelen zullen worden teruggekocht in verband met de Business Fusieovereenkomst en de geplande tijdlijn voor de transactie die momenteel als volgt is:

Het gebeurde datum en tijd (CEST)
Uitnodiging voor de Buitengewone Algemene Vergadering 12 mei 2022
Begin van de terugverdientijd 13 mei 2022
Registratiedatum voor de buitengewone algemene vergadering 26 mei 2022 om 17:30
De start van de inschrijvingsperiode voor de Buitengewone Algemene Vergadering 27 mei 2022
Deadline voor (i) inschrijving voor de Buitengewone Algemene Vergadering en (ii) indiening
Steminstructies of agenten
16 juni 2022 om 17:30
De inwisselperiode loopt af 21 juni 2022, om 12.00 uur
algemeen directeur 23 juni 2022, om 14:00
Inkoop en intrekking van gewone aandelen Pegasus
Onder restitutieregelingen
30 juni 2022
Betalen om aandeelhouders terug te kopen
Inkoop van gewone Pegasus-aandelen
30 juni 2022
Geschiedenis van zakelijke fusies 30 juni 2022
De fusie wordt effectief 1 juli 2022, om 0:00
Notering en begin met handelen in gewone aandelen en FLE
FL Entertainment merkt op over “Alsof-
en wanneer het is uitgegeven/verwijderd”
1 juli 2022, om 9:00
Vorige Geschiedenis van Pegasus-ondernemers 1 juli 2022
Recordgeschiedenis voor houders van gewone aandelen Pegasus en
Algemene Pegasus-orders om gewone aandelen FLE . te ontvangen
en FLE-commando’s
4 juli 2022, om 9:00
Betalingsdatum (levering van gewone aandelen en
Notes in ruil voor aandelen van gewone Pegasus en
algemene pegasus-commando’s)
5 juli 2022, om 9:00
Lange geschiedenis 31 augustus 2022

De genoemde data en tijden zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen van Pegasus Ondernemers en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Bijdragers worden op de hoogte gebracht van eventuele gewijzigde data en/of tijden via een persbericht op de Pegasus Entrepreneurs-website (https://www.pegasuseurope.com/).

Contacten
Investor Relations: [email protected]
Mediarelaties (FinElk): [email protected]
Robin Hadrill / Cornelia Schnepf: +44 7920160203 / +44 7387108998
Algemene vragen: [email protected]

Over Pegasus-ondernemers

Pegasus Entrepreneurs is een SPAC-bedrijf dat zich richt op toonaangevende Europese groeibedrijven. Gesteund door serie-ondernemer Pierre Coéret, institutionele sponsors Financière Agache en Tikehau Capital, en individuele sponsors Diego de Giorgi en Jean-Pierre Mostair, hebben Pegasus-ondernemers met succes € 210 miljoen aan totale opbrengst van het aanbod opgehaald en zijn genoteerd aan Euronext Amsterdam (index: Peace) en PEACW) op 10 december 2021. Pegasus-ondernemers richtten zich op een businessgroep met een door ondernemers geleid Europees bedrijf dat een bewezen staat van dienst heeft op het gebied van hoge groei en een duidelijk plan heeft voor groei en waardecreatie. Op 10 mei 2022 maakten Pegasus Entrepreneurs en FL Entertainment bekend dat zij een definitieve bedrijfscombinatieovereenkomst zijn aangegaan die zal leiden tot de notering van FL Entertainment aan Euronext Amsterdam. In combinatie met FL Entertainment haalde het de grootste PIPE van het beursgenoteerde SPAC in Europa op en had het een zeer laag niveau van aflossingen.

Ga voor meer informatie naar: www.pegasuseurope.com/investor-relations/peace

Over FL Entertainment

FL Entertainment is een toonaangevend wereldwijd entertainmentbedrijf onder leiding van Stéphane Courbit, al 30 jaar een pionier en leider in de entertainmentindustrie, en François Riahi. Via haar activiteiten, Banijay Group en Betclic Everest Group, is FL Entertainment een leider in aantrekkelijke en snelgroeiende marktsegmenten, als de grootste onafhankelijke contentproducent ter wereld en het snelst groeiende platform voor sportweddenschappen in Europa. Voor het jaar eindigend op 31 december 2021 rapporteerden Banijay en Betclic Everest Group een geconsolideerde omzet en aangepaste EBITDA van respectievelijk € 3,5 miljard en € 609 miljoen.

Ga voor meer informatie naar: www.fl-entertainment.com

Belangrijke juridische informatie

Deze advertentie is alleen voor informatieve doeleinden. De informatie in deze aankondiging wordt niet geacht volledig of volledig te zijn, noch bevat het in het bijzonder alle informatie die moet worden overwogen in verband met een voorgestelde bedrijfscombinatie tussen Pegasus Entrepreneurs en FL Entertainment krachtens de Business Combination Agreement tussen Pegasus Entrepreneurs, FL Het is niet de bedoeling dat Topco BV en Financière Lov SAS (“Business Group”) de basis zal vormen van elke investering of andere beslissing met betrekking tot de Business Group. Niemand mag voor welk doel dan ook vertrouwen op de informatie in deze aankondiging, de nauwkeurigheid, eerlijkheid of volledigheid ervan. Pegasus Entrepreneurs en FL Entertainment zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van, het vertrouwen op of handelen naar aanleiding van de verstrekte informatie. Deze aankondiging vormt geen en mag niet worden opgevat als een aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot een aanbod tot aankoop van de gewone aandelen van Pegasus Entrepreneurs of FL Entertainment en is geen aanbeveling om deel te nemen aan investeringsactiviteiten.

READ  Gentiloni bespreekt EU-economie en sancties met Nederlandse premier - EURACTIV.com

Alvorens te stemmen of andere investeringsbeslissingen te nemen, wordt aandeelhouders van Pegasus Entrepreneurs, FL Entertainment en andere geïnteresseerde personen geadviseerd om de Aandeelhouderscirculaire en alle relevante BAVA-documenten (inclusief de voorgestelde statuten voor bedrijfscombinaties) Pegasus Entrepreneurs Initiële prospectus 22 maart te lezen 2021 en FL Entertainment (zodra het beschikbaar komt), geleverd door respectievelijk Pegasus Entrepreneurs en FL Entertainment, aangezien deze materialen belangrijke informatie zullen bevatten over Pegasus Entrepreneurs, FL Entertainment en Business Combination.

Deze aankondiging kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, die gebaseerd zijn op de huidige verwachtingen en verwachtingen van Pegasus Entrepreneurs en FL Entertainment met betrekking tot de zakelijke, zakelijke, economische en andere toekomstige omstandigheden van de groep, en gelden alleen vanaf de datum hiervan. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen worden geïdentificeerd door het gebruik van toekomstgerichte termen, waaronder de termen ‘gelooft’, ‘doelen’, ‘voorspellingen’, ‘verdergaan’, ‘schatten’, ‘plannen’, ‘projecten’, ‘verwachten’. , “verwacht.” , “is van plan”, “kan”, “zal” of “zouden” of, in elk geval, negatieve of andere verschillen of vergelijkbare termen, of door discussies over strategie, plannen, doelstellingen, doelstellingen, toekomstige gebeurtenissen of bedoelingen. Toekomstgerichte verklaringen kunnen vaak wezenlijk verschillen van de werkelijke resultaten. Alle toekomstgerichte verklaringen weerspiegelen de huidige visie van Pegasus Entrepreneurs en FL Entertainment met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen en zijn onderhevig aan risico’s met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen en andere risico’s, onzekerheden en veronderstellingen met betrekking tot de activiteiten, bedrijfsresultaten, financiële positie, liquiditeit, vooruitzichten, groei of strategieën. Toekomstgerichte verklaringen gelden alleen vanaf de datum waarop ze zijn gedaan en Pegasus Entrepreneurs en FL Entertainment verplichten zich niet tot het bijwerken van deze toekomstgerichte verklaringen.

You May Also Like

About the Author: Tatiana Roelink

'Webgeek. Wannabe-denker. Lezer. Freelance reisevangelist. Liefhebber van popcultuur. Gecertificeerde muziekwetenschapper.'

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *