Nederland wordt in het derde kwartaal van 2023 geconfronteerd met een economische krimp

Nederland wordt in het derde kwartaal van 2023 geconfronteerd met een economische krimp
Volgens het CBS is het economische landschap in Nederland in het derde kwartaal (Q3) van 2023 gekrompen. De tweede schatting, waarin eerdere cijfers worden herzien, suggereert een krimp van het bbp van het land met 0,3 procent vergeleken met het tweede kwartaal van 2023. Dit is een lichte stijging ten opzichte van de aanvankelijke schatting van 0,2 procent.

De herziene gegevens laten een meer uitgesproken economische krimp zien dan aanvankelijk werd gedacht. De belangrijkste factoren die aan deze krimp bijdragen, zijn onder meer de lagere consumptie van huishoudens en lagere investeringen. De daling in het derde kwartaal kan met name worden toegeschreven aan lagere investeringen in vaste activa, lagere voorraadmutaties en een lagere consumptie van huishoudens.

Als we naar historische trends kijken, bedraagt ​​de gemiddelde herziening van de tweede schatting ten opzichte van de eerste de afgelopen vijf jaar (2018-2022) ongeveer 0,1 procentpunt. De reikwijdte van deze aanpassingen varieerde, waarbij de belangrijkste min 0,3 plus 0,7 procentpunt waren, beide geregistreerd in 2021, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het Nederlandse bbp is in het derde kwartaal van 2023 met 0,3 procent gekrompen ten opzichte van het tweede kwartaal, een herziening ten opzichte van een aanvankelijke daling van 0,2 procent, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek. Op jaarbasis daalde het bbp met 0,8 procent, onder invloed van dalingen in de productie, de export en de consumptie. De werkgelegenheid in het land kende in het derde kwartaal een stijging van 28.000 banen, iets minder dan de aanvankelijke schatting van 31.000 banen.

Het bbp liet in het derde kwartaal van 2023 een daling zien van 0,8 procent vergeleken met hetzelfde kwartaal van het jaar ervoor. Dit is een neerwaartse bijstelling ten opzichte van de aanvankelijk gerapporteerde daling van 0,6 procent. De grotere daling in de tweede schatting is voornamelijk te wijten aan nieuwe cijfers die door de productiesector zijn vrijgegeven. De krimp is vooral te wijten aan de lagere grondstoffenexport, de lagere aardgasvoorraden en de lagere consumptie van huishoudens.

De tweede schatting wijst op een toename van 28 duizend banen voor werkenden en zzp’ers in het derde kwartaal van 2023 ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dit is iets minder dan de in de eerste schatting aangekondigde toename van 31.000 banen. Bovendien was er in het derde kwartaal van 2023 een stijging van 142.000 banen op jaarbasis, vergeleken met de eerste schatting van 147.000 banen.

Fiber2Fashion (DP) Nieuwsbureau


You May Also Like

About the Author: Tatiana Roelink

'Webgeek. Wannabe-denker. Lezer. Freelance reisevangelist. Liefhebber van popcultuur. Gecertificeerde muziekwetenschapper.'

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *