Nederland: De Eerste Kamer heeft belangrijke wijzigingen op de 30%-regeling goedgekeurd

Salarislimiet

De nu goedgekeurde wijzigingen vormen een aanvulling op de introductie van het vorig jaar aangekondigde en in de wet opgenomen salarisplafond van 30%. Vanaf 1 januari 2024 wordt de 30%-uitkering beperkt tot salarissen boven het maximumloon voor de publieke sector (de zogenaamde ‘WNT’-norm van € 233.000 in 2024). Er geldt een tussenregeling en als gevolg daarvan geldt de grens pas vanaf 1 januari 2026 als de werknemers per december 2022 al van de 30%-regeling hebben genoten.

Geleidelijke verlaging van belastingvrije percentages

Met ingang van 1 januari 2024 wordt de maximale belastingvrije vergoeding die over een periode van vijf jaar kan worden verstrekt, normaliter een aftrek van 30% voor werknemers, als volgt gefaseerd:

  • 30% Het Nederlandse brutosalaris van de werknemer in de eerste 20 maanden (maximaal belastingvrij € 69.900,- voor 2024)
  • 20% Het Nederlandse brutosalaris van de werknemer in de tweede 20 maanden (maximale belastingvrije vergoeding voor 2024 bedraagt ​​€ 46.600)
  • 10% Het Nederlandse brutoloon van de werknemer in de afgelopen 20 maanden (maximale belastingvrije vergoeding over 2024 bedraagt ​​€ 23.300).

Soortgelijke percentages en termijnen gelden voor 30%-faciliteitssubsidies met een looptijd korter dan 60 maanden.

Medewerkers die over een geldige 30%-faciliteitsuitkering beschikken en tijdens de eindloonperiode van 2023 (dus doorgaans december 2023) van 30%-faciliteit gebruik hebben gemaakt, komen in aanmerking voor bepaalde overgangsbepalingen. Op grond van deze regels kan een percentage van 30% worden voortgezet voor de resterende subsidieperiode. Indien de 30%-regeling later wordt beëindigd, zijn de overgangsbepalingen niet van toepassing. Alleen als de werknemer van werkgever verandert en de periode tussen de oude en de nieuwe werkgever minder dan drie maanden bedraagt, is dit anders.

Afschaffing van de status van gedeeltelijke niet-ingezeten belastingplichtige

Momenteel kunnen werknemers in Nederland die de 30%-uitkering ontvangen, kiezen voor de zogenaamde gedeeltelijk buitenlandse belastingplichtige. Deze status maakt het mogelijk dat werknemers (en hun financiële partners) voor de toepassing van Box 2 (Inkomsten uit aanmerkelijk belang) en Box 3 (Inkomsten uit sparen en beleggen) als buitenlandse belastingplichtigen worden behandeld, ook als zij ingezetene zijn. Nederland.

Met ingang van 1 januari 2025 vervalt deze status. Werknemers die tijdens de eindloonperiode van 2023 (dus doorgaans december 2023) een 30%-faciliteitsuitkering hebben ontvangen en van de 30%-faciliteit gebruik hebben gemaakt, kunnen tot 1 januari 2027 deeltijds buitenlandse belastingplichtige behouden. De 30%-regeling moet beschikbaar zijn en vervolgens worden beëindigd; overgangsregels zijn niet van toepassing. Alleen als de werknemer van werkgever verandert en de periode tussen de oude en de nieuwe werkgever minder dan drie maanden bedraagt, is dit anders.

Aanzienlijke verhoging van het drempelsalaris

Vanaf 1 januari 2024 wordt het 30% gemaksplafondsalaris aanzienlijk verhoogd:

  • Het algemene drempelsalaris gaat omhoog naar € 46.107 (was € 41.954 in 2023).
  • Het drempelsalaris voor werknemers onder de 30 jaar met een masterdiploma gaat omhoog naar € 35.048 (€ 31.891 in 2023).
  • Bovenstaande bedragen betreffen het belastbaar loon (dus na belastingvrije terugbetaling van 30%). Het limietsalaris moet doorbetaald worden. Indien het drempelsalaris voor een werknemer wijzigt (bijvoorbeeld door een jaarlijkse verhoging of het bereiken van de 30-jarige leeftijd), dan moet het salaris opnieuw worden vastgesteld op basis van de nieuwe drempel.

Toekomstige ontwikkelingen

Het is vermeldenswaard dat deze amendementen kritisch zijn ontvangen door veel deskundigen die zich zorgen maken over de mogelijke schade aan de Nederlandse economie en arbeidsmarkt. Daarom zal in 2024 de 30%-regeling en de recente wijzigingen daarin verder worden geëvalueerd. Afhankelijk van de uitkomst van deze evaluatie kunnen wijzigingen worden bijgewerkt, ingetrokken (geheel of gedeeltelijk) of herzien. Deze toetsing wordt eerst verwacht in de voorjaarsnota en het definitieve alternatief(en) zal naar verwachting deel uitmaken van het Belastingplan 2025.

We raden werkgevers aan om hun salarisadministratie van december 2023 te controleren om te controleren of alle werknemers het toepasselijke drempelsalaris voor 2023 hebben. Omdat er een aantal wijzigingen zijn doorgevoerd in de 30%-regeling voor 2024 (zoals het maximum salaris en de kortingspercentages zoals hierboven beschreven), adviseren wij werkgevers dit moment te benutten om te bezien of (i) de vaste belastingvrije aflossing van 30% Is benodigd; kan van toepassing zijn of omgekeerd. (ii) Expatkosten moeten worden vergoed. Dit laatste betekent doorgaans een extra administratieve last, maar kan voor de werknemer een fiscaal voordeel opleveren.

Als u vragen heeft over de gevolgen van deze ontwikkelingen voor uw personeelsbestand, kunt u contact opnemen met de auteurs van deze waarschuwing.

READ  In 1974 was Hollande's druktactiek volkomen wreed

You May Also Like

About the Author: Rudie Bunskoek

'Webgeek. Wannabe-denker. Lezer. Freelance reisevangelist. Liefhebber van popcultuur. Gecertificeerde muziekwetenschapper.'

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *