Nederland – BBP 2028

Nederland – BBP 2028

Deze statistiek toont het bbp van Nederland van 1987 tot 2022, met prognoses tot en met 2028. Het bbp heeft betrekking op de totale marktwaarde van alle goederen en diensten die jaarlijks in het land worden geproduceerd. Het is een belangrijke indicator voor de economische kracht van welk land dan ook. In 2022 bedroeg het bbp van Nederland ongeveer 1.010,19 miljard dollar.

Economie van Nederland

Sinds 2014 heeft Nederland een relatief stabiel bbp gehandhaafd, na een daling in 2009. Het bbp per hoofd van de bevolking heeft ook een vergelijkbare trend gevolgd en bereikte in 2008 het hoogste niveau in tien jaar, voordat het afnam. Als gevolg van de mondiale economische crisis . . Het BBP per hoofd van de bevolking is nuttig bij het vergelijken van de economische situatie van verschillende landen, en toont vaak zowel de productiviteit als de levensstandaard van elk land. Dankzij de adequate economische prestaties van Nederland behoorde Nederland in 2014 tot de top 20 van landen met het hoogste bbp per hoofd van de bevolking.

Vanuit werkgelegenheidsoogpunt heeft Nederland een laag werkloosheidspercentage gehandhaafd, rond de 5% of minder. In 2008 had Nederland het laagste werkloosheidspercentage in de tien jaar tussen 2004 en 2014; Maar net als in veel andere landen in de wereld had de financiële crisis een negatief effect op de werkgelegenheid in het hele land, waardoor de werkloosheidscijfers in de daaropvolgende jaren aanzienlijk toenamen.

You May Also Like

About the Author: Tatiana Roelink

'Webgeek. Wannabe-denker. Lezer. Freelance reisevangelist. Liefhebber van popcultuur. Gecertificeerde muziekwetenschapper.'

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *