Nederland Veganland: een goed idee? Dit zijn de resultaten van het gedachte-experiment!

Nederland Veganland: een goed idee?  Dit zijn de resultaten van het gedachte-experiment!

Minder vlees en zuivel betekent meer ruimte voor natuur, recreatie, klimaat, biodiversiteit en meer gelijkheid, en dat is goed nieuws voor de economie. Dat blijkt uit een gedachte-experiment van Strootmann landschapsarchitecten en Leidse ecologen. Op 11 april presenteerden zij hun bevindingen.

Wat als iedereen veganistisch zou eten en we geen dierenvoer zouden importeren? Dat ontdekten landschapsarchitecten van Strootmann en de Leidse ecologen Goran Lammers en Jan Willen Ehresmann. De Stichting Van Eesteren-Fluck en Van Lohuizen financierde het onderzoek.

de voordelen

“Hoe kun je onze steden, ons platteland en onze samenleving ontwerpen op een manier die eerlijk is voor iedereen?” Dit is de vraag die de onderzoekers wilden beantwoorden. Uit het gedachte-experiment blijkt dat het eten van minder vlees en zuivel veel voordelen heeft, waaronder meer ruimte voor natuur, recreatie, verbeterd klimaat, biodiversiteit en meer gelijkheid. Het zou ook een oplossing kunnen zijn voor het probleem van ruimtegebrek in Nederland, dat duidelijk samenhangt met onze voedselkeuzes en voedselproductiemethoden.

Het huidige systeem is oneerlijk

Ons landbouwsysteem is gericht op export: 80 procent van het hier geproduceerde voedsel wordt geëxporteerd en 75 procent van het voedsel in onze supermarkten wordt geïmporteerd. De hoge concentratie van vee en de intensieve voedselproductie gaat gepaard met veel negatieve externe effecten: geur, lucht- en watervervuiling, broeikasgassen, bodemdaling, bodemdegradatie, problemen met het dierenwelzijn en meer. In het huidige voedselsysteem stellen we grote eisen aan de gronden buiten ons land, wat leidt tot ontbossing en andere problemen.

'Vooral kwetsbare groepen worden door het huidige systeem getroffen.

Erismann: “De negatieve impact van het huidige systeem op het milieu en het klimaat over de hele wereld leidt tot onrecht tegenover kwetsbare groepen, toekomstige generaties en de natuur zelf. Mensen met een laag inkomen zijn vaak het slachtoffer omdat ze zichzelf minder goed kunnen beschermen tegen de gevolgen van de klimaatverandering en de verslechterende kwaliteit van het milieu.

READ  CEO getuigt van de impact van Instagram op jonge gebruikers

Kan het anders zijn?

Het gedachte-experiment gaat uit van een vegetarisch dieet en een gezonde hoeveelheid voedsel Shegv voor het leven (Disc for Life), een gids voor duurzaam voedsel. Het land is ook afhankelijk van veel minder voedselverspilling en synthetische meststoffen dan nu, en is niet afhankelijk van pesticiden. Voor elke voedselcategorie binnen het Schijf voor Leven programma geven onderzoekers voorbeelden van gewassen die we in Nederland kunnen verbouwen. De belangrijke vraag die boeren – en niet alleen zij – zullen stellen is: betekent het einde van de veehouderij in Nederland de ondergang van de agrarische sector? natuurlijk niet! Onderzoekers zeggen dat er feitelijk meer boeren nodig zullen zijn.

Wat levert het op?

Onderzoekers laten zien dat we binnen onze grenzen een gezond, volledig plantaardig dieet kunnen produceren voor 20 miljoen Nederlanders, op een manier die de natuur omvat. Hierdoor blijft er nog ruimte voor andere maatschappelijke ambities, zoals het realiseren van natuurdoelen, het verbeteren van de landschapskwaliteit, het accommoderen van de bevolkingsgroei en het vergroenen van de stad.

Om de vraag te beantwoorden wat de transitie voor de economie betekent, gaf ook econoom Max van der Selen commentaar op de kwestie. Zijn conclusie: Vegan Holland heeft de potentie om de Nederlandse economie over 20-25 jaar te transformeren op een manier die onze welvaart vergroot. Maar ook ons ​​welzijn en onze levenskwaliteit. Berno Strootmann: “We hebben mooiere landschappen en schonere lucht, bodem en water. Deze transformatie leidt tot winst voor klimaatrechtvaardigheid, dierenwelzijn, onze gezondheid en de economie!”

READ  Een effectief financieel raamwerk opbouwen – Uitdagingen voor Rachel Reeves

Dit artikel is gebaseerd op het originele persbericht van Strootman Landschapsarchitecten. Lees het Nederlandse persbericht op hun website- Nederland vegetarisch?

Nederlands Veganland-project

Dit gedachte-experiment werd mogelijk gemaakt door de Stichting Van Eesteren-Fluck & Van Lohuizen. Stichting EFL nodigde teams van experts uit de drie vakgebieden ruimtelijk ontwerp, onderzoek en beleid uit om antwoorden te vinden op de vraag hoe we de klimaattransitie in onze leefomgeving op een rechtvaardige manier vorm kunnen geven. Ontwerpend onderzoek is uitgevoerd door Strootman Landschapsarchitecten (Berno Strootman, Lotte Embregts, Lisa Peters) en het Centrum voor Ecologische Wetenschappen Leiden (CML) (Goran Lammers, Jan Willem Eresmann).

You May Also Like

About the Author: Tatiana Roelink

'Webgeek. Wannabe-denker. Lezer. Freelance reisevangelist. Liefhebber van popcultuur. Gecertificeerde muziekwetenschapper.'

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *