Hoge Nederlandse functionarissen roepen op tot een bezuiniging van € 17 miljard

Hoge Nederlandse functionarissen roepen op tot een bezuiniging van € 17 miljard

De nieuwe Nederlandse regering zal tegen 2028 aanzienlijke bezuinigingen moeten doorvoeren om haar begroting in overeenstemming te brengen met de begrotingsregels van de EU. Volgens Maandag (11 september) werd een rapport van het regeringsadviespanel gepubliceerd.

De Studiegroep Begrotingsruimte (SBR) presenteert traditioneel vóór de nieuwe verkiezingen, gepland voor november dit jaar, een begrotingsvoorstel, waarin voormalig EU Green Deal-hoofd, socialist Frans Timmermans, als een van de koplopers wordt gezien.

Iedereen die een nieuwe regering leidt, zou het advies krijgen om 17 miljard euro, of bijna 2% van het bbp, te bezuinigen om de houdbaarheid van de schulden vanaf 2028 te ‘garanderen’, schreven hoge functionarissen, die niet in het rapport worden genoemd.

Ondanks de beperkte tijd om het rapport op te stellen als gevolg van de plotselinge val van de laatste regering onder leiding van premier Mark Rutte, gaf de studiegroep aan genoeg te hebben gezien om harde conclusies te kunnen trekken en zei dat het vorige kabinet verkeerd met de financiën was omgegaan en behoefte had aan een “ studierichting.” herziening.”

“Tijdens de vorige regering zijn er niet genoeg harde keuzes gemaakt en is besloten om maatschappelijke uitdagingen vooral met extra middelen op te lossen.” Ambtenaren schrijven.

Ze zetten vraagtekens bij de bedragen die zijn toegewezen aan de klimaatuitgaven en de aanpak van de stikstofcrisis, die 60 miljard euro bedragen, en wijzen erop dat sommige subsidies zouden kunnen worden vervangen door “normen en belastingen”, waardoor de overheidsuitgaven zouden worden verlaagd.

Volgens het rapport zal het begrotingstekort van het land in 2028 naar verwachting 3,6 procent van het bbp bedragen, wat meer is dan de limiet van drie procent die is vastgelegd in de momenteel opgeschorte begrotingsregels van de Europese Unie, die naar verwachting in 2024 weer van kracht zullen worden.

READ  Minister zegt situatie arbeidsmigranten 'NL onwaardig'

Bezuinigingen 2.0?

De roep om financiële consolidatie komt ondanks de daling van de Nederlandse schuldquote tot 49% van het bbp eind 2022, drie procentpunten lager dan aan het begin van datzelfde jaar, ondanks de Russische inval in Oekraïne en de energiecrisis die daarmee gepaard ging. gevolgd.

Dit plaatst het land onder de landen met de minste schulden in Europa en onder de schuldquote van 60 procent zoals vastgelegd in de begrotingsregels van de Europese Unie.

Hoge Nederlandse functionarissen erkenden “de noodzaak van toekomstige investeringen” en riepen op tot “redelijke hervormingen” die “rekening houden met metingen en implementatie.”

Maar de vereiste bezuinigingen zijn aanzienlijk en zijn in absolute termen vergelijkbaar met de bezuinigingen van €16 miljard die zijn doorgevoerd tijdens Ruttes tweede ‘bezuinigingskabinet’ (2012-2016), dat ‘leidde tot de langste recessie en de grootste verarming in de naoorlogse geschiedenis van het land’. Nederland.” , onlangs de Nederlandse financieel geograaf Ewald Engelen boeken In Nieuw Links Recensie.

Deze bezuinigingen zijn doorgevoerd naar aanleiding van een soortgelijke oproep tot begrotingsconsolidatie door de Studiegroep, wier advies de Nederlandse regeringen traditioneel volgen.

Ook het Internationale Monetaire Fonds concludeerde destijds dat strenge bezuinigingen effect hadden vertraging Herstel in het land en riep de Nederlandse regering op om de bestedingsbeperkingen te versoepelen.

Meer recentelijk heeft het Internationale Monetaire Fonds vraagtekens gezet bij de effectiviteit van bezuinigingen als middel om de schulden terug te dringen en te verbeteren ik ben klaar “Een breed scala aan benaderingen die goed zijn ingeburgerd in de empirische literatuur bevestigen dat financiële consolidatie niet leidt tot lagere schuldratio’s.”

READ  President Ruto is terug van een bezoek aan Europa

Maar de stijgende zorg- en pensioenkosten en de klimaatverandering vereisen dat de volgende regering stappen onderneemt en tegelijkertijd “onnodige economische en sociale schade op de korte termijn en in de toekomst” vermijdt, concludeerden de hoge functionarissen, eraan toevoegend dat “de Nederlandse economische vooruitzichten goed zijn gezien de omstandigheden.” Juist daarom is het verstandig om nu een koerscorrectie door te voeren.”

Europese Commissie onlangs Naar beneden herzien De Nederlandse groei zal dit jaar naar verwachting uitkomen op 0,5 procent.

You May Also Like

About the Author: Tatiana Roelink

'Webgeek. Wannabe-denker. Lezer. Freelance reisevangelist. Liefhebber van popcultuur. Gecertificeerde muziekwetenschapper.'

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *