Bosrekeningen voor Nederland, 2020

Bosrekeningen voor Nederland, 2020

De belangstelling voor de omvang, het beheer en het behoud van onze bossen is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Bossen leveren hout en biomassa. De productie van en handel in deze grondstoffen zorgt voor economische bedrijvigheid en werkgelegenheid. Daarnaast spelen bossen en bosbescherming een belangrijke rol bij het verzachten van het klimaat en het tegengaan van het verlies aan biodiversiteit. Het CBS doet er alles aan om de rol van bossen in de samenleving zo goed mogelijk in kaart te brengen.

Dit jaar heeft het CBS voor Nederland de European Forest Accounts (EFA) ontwikkeld. Deze rekeningen bevatten informatie over het bosareaal, de houtproductie en de economische waarde. Door dit op een consistente manier te beschrijven geven de bosboekhoudingen inzicht in de (economische) omvang van bossen en houtvoorraden in Nederland.

Daarnaast leveren bossen verschillende ecosysteemdiensten aan de samenleving, zoals luchtzuivering, klimaatregulering en de mogelijkheid tot recreatie in de natuur. Deze ecosysteemdiensten worden volgens internationale standaarden door het CBS in kaart gebracht in de natuurlijk kapitaalrekeningen. Een andere ecosysteemdienst die bossen leveren, is de levering van biomassa voor energieproductie. Informatie over de productie en het gebruik van (houtige) biomassa voor energiedoeleinden is nog niet opgenomen in de natuurlijk kapitaalrekeningen. Dit rapport geeft een beter inzicht in de productie en het gebruik van (houtige) biomassa voor energiedoeleinden en er is een stap gezet in de inpassing hiervan in bestaande ecosysteemrekeningen.

Hieronder volgen rapporten die zijn opgesteld in het kader van de EU SMP-ESS-2021-EGD-IBA-beurs. Deze subsidie ​​is bedoeld als stimulans voor het aanmaken van bosrekeningen op Europees niveau (Verordening (EU) nr. 691/2011). Het eerste rapport beschrijft de bosrekeningen. Het tweede rapport beschrijft het onderzoek naar de productie en het gebruik van (houtige) biomassa voor energiedoeleinden.

READ  GPS belooft de 34 beloofde items in het manifest te vervullen

You May Also Like

About the Author: Tatiana Roelink

'Webgeek. Wannabe-denker. Lezer. Freelance reisevangelist. Liefhebber van popcultuur. Gecertificeerde muziekwetenschapper.'

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *