Het project UPSCALE maakt de weg vrij voor een circulaire economie in Nederland

Het project UPSCALE maakt de weg vrij voor een circulaire economie in Nederland

Stel je een wereld voor waarin gebouwen oprijzen uit de overblijfselen van hun gevallen voorgangers, waar elk stuk puin een verhaal vertelt, niet van vernietiging, maar van wedergeboorte en duurzaamheid. Dit is de visie achter het UPSCALE-project, een baanbrekend initiatief dat tot doel heeft de bouwsector in Nederland te transformeren door een circulaire economie te adopteren. Met ruim € 1,3 miljoen aan financiering uit NWO's KIC-oproep “Circulaire Economie: Vertrouwen, Gedrag en Acceptatie” wil UPSCALE de ecologische voetafdruk aanpakken van de sector, die verantwoordelijk is voor de helft van het grondstoffenverbruik en 35% van de totale verspilling.

Pijlers van verandering

De kern van UPSCALE ligt de innovatiedrie-eenheid: gedrag, systeem en economie. Deze interdisciplinaire aanpak combineert onderzoek, inzicht in de sector en innovatie om van traditionele toeleveringsketens naar dynamische toeleveringsnetwerken te gaan. Door te focussen op Digitalisering Om bouw- en sloopafval (CDW) te volgen en met elkaar in verband te brengen, stimuleert het project de adoptie van nieuwe technologieën en de ontwikkeling van netwerkgeoriënteerde bedrijfsprocessen. Met de deelname van vele universiteiten en industriële partners, waaronder giganten als ABN-AMRO en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, is UPSCALE niet zomaar een project, maar een beweging in de richting van een duurzamere en efficiëntere bouwsector.

Uitdagingen en kansen

De reis naar een circulaire bouweconomie is vol uitdagingen. De weerstand tegen verandering, de ingesleten industriële gewoonten en de enorme omvang van de logistieke en regelgevende hindernissen kunnen ontmoedigend lijken. Het UPSCALE-project beschouwt deze obstakels echter als kansen. Door drie promovendi in dienst te nemen en samen te werken met een verscheidenheid aan organisaties en bedrijven, wil het initiatief een omgeving van leren en innovatie bevorderen. Deze omgeving moedigt onderzoek aan naar de systemische, gedrags- en economische veranderingen die nodig zijn om de schade bij ongevallen aanzienlijk te verminderen. De alomvattende aanpak van het project, die alles omvat vanaf de vroege ontwerpfase tot en met het einde van de levensduur van bouwmaterialen, positioneert het als een baken van hoop en een model voor duurzame ontwikkeling.

Een visie voor de toekomst

Het belang van UPSCALE strekt zich uit tot ver buiten de grenzen van Nederland. Terwijl Europa zich mobiliseert voor duurzame praktijken in alle sectoren, dienen initiatieven zoals UPSCALE als cruciale componenten van de bredere strategie om de klimaatverandering te bestrijden en de circulaire economie te bevorderen. De naleving van de EU Green Deal en de Europese klimaatwet bevestigt het potentieel ervan om nieuwe normen te stellen voor duurzaamheid in de bouw, energie-efficiëntie en afvalvermindering. Bovendien vertegenwoordigt UPSCALE, met een lovenswaardig deelnamepercentage voor de bouwsector van 47% voor de EU-classificatie, niet alleen een stap in de goede richting, maar ook een sprong naar een toekomst waarin de bouwsector een centrale rol speelt in het duurzaamheidsdiscours.

Het project UPSCALE, dat vóór de zomer van 2024 van start moet gaan, is een belangrijke mijlpaal in het streven naar een circulaire bouwsector in Nederland. Door de milieu-impact van de sector rechtstreeks aan te pakken en te streven naar systemische, gedrags- en economische veranderingen, belichaamt UPSCALE de essentie van innovatie en duurzaamheid. Naarmate het project zich ontwikkelt, belooft het niet alleen de bouwsector te transformeren, maar ook een wereldwijde beweging naar een duurzamere en veerkrachtigere toekomst te inspireren.

You May Also Like

About the Author: Tatiana Roelink

'Webgeek. Wannabe-denker. Lezer. Freelance reisevangelist. Liefhebber van popcultuur. Gecertificeerde muziekwetenschapper.'

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *