De studie suggereert dat kaasconsumptie mogelijk verband houdt met een betere cognitieve gezondheid

De studie suggereert dat kaasconsumptie mogelijk verband houdt met een betere cognitieve gezondheid

Een recente wetenschappelijke publicatie van het Multidisciplinaire Digital Publishing Institute (MDPI). Voedingsstoffen Het tijdschrift suggereert dat er mogelijk een verband bestaat tussen regelmatige kaasconsumptie en een verbeterde cognitieve gezondheid bij oudere volwassenen.

Door de jaren heen is de relatie tussen voedingsgewoonten en hun impact op de lichamelijke gezondheid goed vastgesteld. Het terrein van de cognitieve gezondheid en de relatie daarvan met voedselinname wordt echter nog steeds actief onderzocht. Zuivelproducten, vooral melk en kaas, zijn eerder onder de loep genomen, waarbij sommige onderzoeken wezen op hun beschermende voordelen voor de hersenen, maar het bewijsmateriaal was inconsistent.

Nu de mondiale prevalentie van cognitieve stoornissen, waaronder de ziekte van Alzheimer, blijft toenemen, is het van cruciaal belang geworden om voedings- en leefstijlfactoren te identificeren die de risico’s kunnen beperken. Deze recente studie was geworteld in het uitgangspunt van eerder onderzoek dat een gunstige relatie suggereerde tussen het eten van kaas en cognitieve scherpte.

Het onderzoeksteam analyseerde gegevens van 1.516 deelnemers van 65 jaar en ouder, geselecteerd uit de groep deelnemers aan het verouderingsonderzoek dat het team eens per jaar, om de twee jaar, uitvoerde. Deze personen, die allemaal in Tokio, Japan woonden, ondergingen gedetailleerde beoordelingen met betrekking tot hun voedingspatronen, met bijzondere aandacht voor de kaasconsumptie.

Hun cognitieve vaardigheden werden vervolgens gemeten met behulp van het Mini-Mental State Examination (MMSE), een veelgebruikte 30-puntentest van het cognitief functioneren onder oudere volwassenen; Het omvat tests van oriëntatie, aandacht, geheugen, taal en visueel-ruimtelijke vaardigheden. Voor de reikwijdte van dit onderzoek werd een MMSE-score van 23 of minder geclassificeerd als indicatief voor een verminderde cognitieve functie.

Na een zorgvuldige analyse van de gegevens, waarbij rekening werd gehouden met variabelen zoals leeftijd, fysieke activiteit en algemene voedingsgewoonten, toonden de resultaten aan dat deelnemers die kaas in hun dieet opnamen minder snel een score van 23 of lager scoorden op de MMSE.

Uit verdere analyse van de gegevens bleek dat consistente kaasconsumenten ook een gevarieerder dieet hadden. Deze voedingsdiversiteit verminderde echter niet de waargenomen relatie tussen kaasconsumptie en cognitieve vaardigheden.

Ondanks deze bevindingen zijn er echter enkele beperkingen in het onderzoek die het vermelden waard zijn. Het cross-sectionele karakter van het onderzoek betekent dat er gegevens op een bepaald moment zijn verzameld, waardoor causale gevolgtrekkingen zijn uitgesloten. Het vertrouwen op de zelfgerapporteerde kaasconsumptie van deelnemers kan leiden tot mogelijke terugroepfouten. Hoewel de MMSE een gerenommeerd beoordelingsinstrument is, kan de grensscore die in dit onderzoek wordt gebruikt als indicator voor een laag cognitief functioneren verschillen van andere onderzoeksconventies.

“Hoewel de huidige studie een analyse was van cross-sectionele gegevens voor Japanse thuiswonende oudere volwassenen, suggereren de resultaten dat de inname van kaas omgekeerd geassocieerd is met een verminderde cognitieve functie, zelfs na correctie voor meerdere verstorende factoren. De onderzoekers concludeerden dat er behoefte is aan in de toekomst naar grootschalige longitudinale analyse om de causaliteit te verduidelijken.

de studie, “Omgekeerde associatie tussen kaasconsumptie en verminderde cognitieve functie bij Japanse thuiswonende ouderen, gebaseerd op een cross-sectioneel onderzoekis geschreven door een team van onderzoekers onder leiding van Hankyung Kim van het Gaon Research Center in de Republiek Korea.

You May Also Like

About the Author: Tatiana Roelink

'Webgeek. Wannabe-denker. Lezer. Freelance reisevangelist. Liefhebber van popcultuur. Gecertificeerde muziekwetenschapper.'

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *