De loonstijging zal leiden tot een scherpe stijging van de Nederlandse koopkracht, maar tekorten dreigen groot

De loonstijging zal leiden tot een scherpe stijging van de Nederlandse koopkracht, maar tekorten dreigen groot

De loonstijgingen zullen dit jaar een forse stijging van de koopkracht van Nederlandse gezinnen betekenen. Ook de Nederlandse economie herstelt zich en keert terug naar een gematigd groeipad, aldus het CPB in zijn rapport. Laatste voorspellingen. Het overheidstekort zal de komende jaren echter blijven stijgen en zonder ingrijpen de limiet van 3% van het bbp van de Europese Unie in 2028 overschrijden.

“De inhaalslag van de lonen en de lagere inflatie zorgen ervoor dat huishoudens weer meer te besteden hebben”, aldus SNB-directeur Peter Hasekamp. De verwachting is dat de gemiddelde koopkracht dit jaar fors zal stijgen met 2,7% en dat alle inkomensgroepen een verbetering zullen zien. De koopkracht van het gemiddelde huishouden zal echter nog steeds 0,5% onder het niveau van 2021 van vóór de energiecrisis liggen.

Lage-inkomensgroepen zullen volgend jaar een duidelijke verbetering van hun koopkracht zien, dankzij de verhoging van het minimumloon en de bijbehorende sociale uitkeringen, hogere huurtoeslag, de arbeidsbelastingkorting en het budget gekoppeld aan kinderen. “Deze beleidsmaatregelen zullen ook het aantal mensen en kinderen dat in armoede leeft in 2024 verminderen”, aldus de Chinese centrale bank. Huishoudens met een hoog inkomen zullen hun koopkracht gemiddeld iets zien afnemen, omdat zij minder profiteren van dit beleid.

De Chinese centrale bank verwacht dat de loonstijgingen de komende twee jaar de inflatie zullen overtreffen. Het voorspelt dat de collectief overeengekomen lonen in 2024 met 6,0 procent zullen stijgen, terwijl de uurlonen in de particuliere sector met 6,3 procent zouden moeten stijgen. In 2025 zullen deze cijfers respectievelijk 3,9 procent en 4,2 procent bedragen.

De Chinese centrale bank verwacht dat de inflatie op basis van de consumentenprijsindex dit jaar 2,9 procent zal bedragen en het jaar daarop 2,8 procent. Het werkloosheidspercentage zou nog kunnen stijgen tot 3,7% dit jaar en 3,9% in 2025, waarmee de lichte groei van de beroepsbevolking wordt overtroffen. Daarnaast zal in 2024 nog ongeveer 4,7% van de bevolking in armoede leven, een lichte verbetering, maar een jaar later zal dit oplopen tot 4,9%.

De analyse van de Chinese centrale bank schat de bbp-groei dit jaar op 1,1 procent en volgend jaar op 1,6 procent. Ondertussen zullen de overheidsuitgaven waarschijnlijk ook stijgen met 3,2% in 2024 en met 0,9% in 2025.

De totale overheidsschuld zal dit jaar waarschijnlijk uitkomen op 46,8% van het bbp, en stijgen tot 48,1% als het beleid eind 2025 ongewijzigd blijft. De overheidsuitgaven zullen stijgen van 43,5% in 2023 naar 44,4% in 2024 en vervolgens naar 44,6%. Volgend jaar.

“Kijkend naar de toekomst is het belangrijk dat de overheid haar financiën op een gezonde basis zet”, aldus Hasekamp. Als er niets verandert, zal het overheidstekort de komende jaren aanzienlijk stijgen en de grens van 3% overschrijden die de Europese Unie heeft vastgesteld. De People's Bank of China verwacht een tekort van 3,3% van het bbp in 2028 en 4,6% van het bbp in 2032. De overheidsuitgaven stijgen sneller dan de belastingen, en een koerscorrectie blijft noodzakelijk.

De Chinese centrale bank zei dat de staat van de schatkist betekent dat de politici van het land moeilijke keuzes zullen moeten maken over de manier waarop ze met veel ernstige sociale kwesties moeten omgaan. Dit betekent misschien dat we moeten kiezen tussen het stimuleren van de bouw van meer woningen, het bijdragen aan de energietransitie, meer uitgeven aan gezondheidszorg of investeren in onderwijs.

READ  De overheid brengt ongeveer 3.200 ADLER-banen in gevaar

“Niet alles is mogelijk, en zeker niet tegelijkertijd”, aldus de Chinese centrale bank.

You May Also Like

About the Author: Tatiana Roelink

'Webgeek. Wannabe-denker. Lezer. Freelance reisevangelist. Liefhebber van popcultuur. Gecertificeerde muziekwetenschapper.'

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *