Boeren staan ​​sceptisch tegenover het “aantrekkelijke” acquisitieplan van Peak Polluters

Boeren staan ​​sceptisch tegenover het “aantrekkelijke” acquisitieplan van Peak Polluters

Boeren zijn lauw onthaald op de laatste fase van het programma van de Nederlandse overheid om de uitstoot van samengestelde stikstof te verminderen door honderden “piekverontreinigende stoffen” aan te schaffen.

Ongeveer 3.000 boerderijen zouden in aanmerking komen voor betalingen tot 120% van de waarde van hun bedrijf als ze zouden sluiten. De regeling richt zich met name op veehouderijbedrijven in de buurt van aangewezen beschermingsgebieden, waar Europese restricties op stikstofdepots gelden.

De regering heeft € 975 miljoen gereserveerd om de regeling te financieren, het equivalent van € 325.000 per boerderij als elke in aanmerking komende persoon zich aanmeldt, maar de ministers zijn het erover eens dat de meerderheid ervoor zal kiezen om niet op te geven.

Minister van Landbouw Christiane van der Waal hoopt dat zo’n 500 boeren het aanbod, dat ze omschrijft als “zeer aantrekkelijk”, zullen accepteren. “Het zou heel mooi zijn als we 20% halen”, zei ze.

Maandag heeft de overheid een website geopend waar boeren kunnen checken of ze in aanmerking komen als piekvervuiler. Sommige gebruikers hebben geklaagd dat het portaal weinig informatie of instructies bevat en dat het in een officiële taal is geschreven.

Meer dan de helft van de in aanmerking komende agrariërs is gevestigd in Gelderland, een landinwaarts gelegen provincie met een grote landbouwsector en een groot aantal natuurgebieden die zijn opgenomen in het Europese Natura-2000-netwerk.

READ  Gasprijzen in Florida bereiken nieuw hoogtepunt

De meesten van hen zijn in Gelderland

Boeren in de buurt van Natura 2000-regio’s zijn het belangrijkste doelwit van het overnameplan, aangezien de regering ernaar streeft de niveaus van stikstofverbindingen, zoals ammoniak en lachgas, vóór 2030 met 50% en tegen 2035 met 74% te verminderen.

Volgens berekeningen van de overheid zijn er 1.800 ‘piekverontreinigingen’ in Gelderland, tegen vier in Zuid-Holland, de grootste provincie, en geen enkele in Groningen.

vertelde boer Ben Apeldoorn aan Neusur, uit Fodenberg in de provincie Utrecht. Hij was niet van plan om te stoppen Ze beweerde dat de regering probeerde boeren werkloos te maken.

“De sector heeft de stikstof de afgelopen jaren met 8% verminderd, ondanks het ontbreken van enig beleid”, zei hij. We zijn bang dat dit niet genoeg is. Zelfs als we de stikstof halveren, komt niet alles goed.

Van der Waal vertelde boeren dat er geen beter aanbod zou zijn als ze weigerden te verkopen, en dat de overheid nog steeds verplichte aankopen zou kunnen doen als de vrijwillige regeling de uitstoot niet voldoende zou terugdringen.

“Deze aanpak zal werken als boeren onderling besluiten dat het oké is om aan het programma deel te nemen”, zei hij. aldus Van der Waal.

“Wat ik op dit moment zie, is dat ze tegen elkaar zeggen: ‘Je gaat niet goed, hè?'” “Ik wil dat doorbreken en ze een positieve kijk op de toekomst geven.”

Verplichte aankoop

Het kabinet heeft nog eens 500 miljoen euro gereserveerd voor een andere regeling voor kleine boeren die willen opgeven, waarmee ze 100% van de waarde van hun bedrijf kunnen opeisen.

READ  Initiatieven op het gebied van circulaire economie over de hele wereld brengen ons dichter bij het bereiken van de doelstellingen van Parijs

Formele adviesbureaus zoals het PBL-bureau voor economische planning hebben gewaarschuwd dat vrijwillige regelingen in het verleden onvoldoende respons hebben opgeleverd om de overheidsdoelstellingen te halen en dat gedwongen aankopen onvermijdelijk zullen zijn.

Maar boeren dwingen te verkopen zou een rode lijn overschrijden die is getrokken door de BBB Farmers’ Rights Party, de grootste groep in 12 provinciale administraties en in de Senaat, waar coalitiepartijen tegenstemmen nodig hebben om wetgeving goed te keuren.

You May Also Like

About the Author: Tatiana Roelink

'Webgeek. Wannabe-denker. Lezer. Freelance reisevangelist. Liefhebber van popcultuur. Gecertificeerde muziekwetenschapper.'

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *