Asielzoekers ongehinderd laten werken zou miljarden dollars aan de Nederlandse economie kunnen toevoegen

Asielzoekers ongehinderd laten werken zou miljarden dollars aan de Nederlandse economie kunnen toevoegen

Asielzoekers ongehinderd laten werken zou binnen tien jaar bijna 2 miljard euro aan extra welvaart voor de Nederlandse economie opleveren, zo blijkt uit berekeningen van SEO Amsterdam Economics, een onderzoeksinstituut van de Universiteit van Amsterdam. Er zijn nauwelijks extra sociale kosten verbonden aan het toegang geven van asielzoekers tot de arbeidsmarkt, en de overheid kan veel van de voordelen van sociale bijstand bieden. Werknemers hebben ook meer te besteden, waardoor ze extra inkomsten genereren uit de belasting over de toegevoegde waarde, aldus de onderzoekers in een vrijdag gepubliceerd rapport. Noorse Vluchtelingenraad Rapporten.

“Het werkgelegenheidspotentieel van asielzoekers blijft onbenut”, zegt Arjan Hema, arbeidseconoom bij SEO. “En dit in een tijd waarin we ernstig onderbezet zijn.” SEO heeft berekend wat er zou gebeuren als de 50.000 mensen die vorig jaar asiel of gezinshereniging in Nederland hebben aangevraagd dezelfde toegang tot de arbeidsmarkt zouden krijgen als Oekraïense vluchtelingen, die bij aankomst in Nederland zonder beperkingen aan de slag kunnen.

In tegenstelling tot Oekraïense vluchtelingen hebben andere asielzoekers beperkte toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Zij mogen pas werken nadat hun asielaanvraag minimaal zes maanden in behandeling is, en alleen met een tewerkstellingsvergunning van hun werkgever. Na ongeveer twee jaar heeft in Nederland nog maar 2% van de asielzoekers een baan, vooral minimumloonbanen in de horeca, schoonmaak of distributiecentra. Van de Oekraïners die naar Nederland vluchtten nadat Rusland twee jaar geleden hun land was binnengevallen, heeft bijna de helft een betaalde baan.

Asielzoekers volledige toegang geven tot de arbeidsmarkt is een politiek gevoelig onderwerp, waarbij anti-immigratiepartijen hun zorgen uiten over een uittocht van Nederlandse werknemers en de komst van meer asielzoekers naar Nederland. Volgens SEO zijn deze angsten ongegrond. Nederland kampt met een wijdverbreide onderbezetting: er is genoeg werk voor iedereen. Er is wetenschappelijk bewijs dat familie en vrienden, en niet het asielbeleid, de belangrijkste redenen zijn waarom mensen naar Nederland vluchten.

READ  De Raad zou terug moeten gaan naar de oorspronkelijke tekst van de richtlijn platformwerkers - EURACTIV.com

Asielzoekers gemakkelijker laten werken zou ook de regering ten goede komen, aldus de commissie. Werkende asielzoekers betalen een deel van hun salaris aan het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA), dat bijdraagt ​​in hun opvangkosten. Ook de kosten van de sociale bijstand zouden dalen als meer asielzoekers werk zouden kunnen vinden. Volgens SEO gaat het kabinet over tien jaar 1 miljard euro aan sociale uitkeringen verstrekken op de jaarlijkse instroom van asielzoekers.

Volgens SEO-expert Hema zijn er daarnaast nog tal van andere voordelen die lastig in euro’s uit te drukken zijn. Werkende asielzoekers integreren bijvoorbeeld sneller. De werkelijke voordelen van een gematigder werkregime voor asielzoekers zouden binnen tien jaar dus hoger kunnen zijn dan € 2 miljard.

You May Also Like

About the Author: Tatiana Roelink

'Webgeek. Wannabe-denker. Lezer. Freelance reisevangelist. Liefhebber van popcultuur. Gecertificeerde muziekwetenschapper.'

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *