Vestiging in Nederland (bijgewerkt) | Internationaal advocatennetwerk

Vestiging in Nederland (bijgewerkt) |  Internationaal advocatennetwerk

Soorten bedrijven –

In Nederland maken we onderscheid tussen wettelijk erkende bedrijfsentiteiten als rechtspersoon (“Reach Person”) en rechtspersoon-statusorganisatie. Dit laatste type kan worden beschouwd als vormen van samenwerking tussen ondernemers, waarbij de samenwerking vooral fiscaal expliciet is. De inkomstenbelasting wordt geheven op het niveau van de vennoten van de coöperatieve vennootschap, niet op het niveau van die vennootschap. Voor meer informatie over bepaalde onderdelen van de Nederlandse belastingwetgeving met betrekking tot ondernemingen, zie hieronder onder Belastingkwesties. Rechtspersonen zijn onderworpen aan de wet en zijn dragers van rechten en plichten, zoals individuen. De rechten en plichten van de onwettige persoon worden in principe uitgeoefend door personen of rechtspersonen voor wiens rekening de illegale entiteit zijn zakelijke activiteiten ontplooit.

Bijvoorbeeld: Een Nederlander en een Duits bedrijf vormen een federatie van Nederlandse ingezetenen in de aan- en verkoop van elektronica. De maatschap is geen rechtspersoon naar Nederlands recht. De Nederlander en het Duitse bedrijf zijn elk in principe jegens de derde partij verantwoordelijk voor de verplichtingen van de federatie. Als de vennoten een Nederlandse vennootschap willen fuseren, is deze de rechtspersoon en exclusief verantwoordelijk. De aandeelhouders zijn niet aansprakelijk als aandeelhouders en / of bestuurders, tenzij zij zich tot zekerheid stellen of nalatig hebben gehandeld.

Zie het volledige hoofdstuk hieronder voor meer informatie.

READ  Het Nederlandse Paviljoen tijdens HortEx Vietnam 2025

You May Also Like

About the Author: Rudie Bunskoek

'Webgeek. Wannabe-denker. Lezer. Freelance reisevangelist. Liefhebber van popcultuur. Gecertificeerde muziekwetenschapper.'

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *