Tien aardwarmteprojecten in Nederland ontvangen een SDE-subsidie

Tien aardwarmteprojecten in Nederland ontvangen een SDE-subsidie


Nederland, Nederland (Bron: Flickr/veitliveit, Creative Commons)

In Nederland zijn tien geothermieprojecten, variërend van diepe geothermie tot warmtepompprojecten, gesubsidieerd vanuit het SDE++ programma.

Alle tien ingediende aardwarmteprojecten hebben een positief resultaat gekregen in de editie 2023 van het subsidieprogramma Duurzame Energieproductie en Klimaat (SDE++) van de Nederlandse overheid. Het totale subsidiebedrag voor aardwarmteprojecten dat in deze ronde wordt voorgesteld bedraagt ​​bijna 1,4 miljard euro.

De aanvraagronde voor de SDE++ 2023 start in augustus 2023.

Er zijn subsidies toegekend aan de volgende organisaties en programma’s:

De SDE++ is een exploitatiesubsidie ​​die bijdraagt ​​aan het verwezenlijken van de doelstelling van het kabinet om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 met minimaal 55% te verminderen ten opzichte van 1990. Voor de ronde 2023 is in totaal 8 miljard euro uitgetrokken. In de categorie geothermie werd 791 miljoen euro toegekend aan diepe geothermische projecten en 606 miljoen euro aan geothermische warmtepompprojecten.

De verwachting is dat de werkelijke monetaire kosten in de SDE++ aanzienlijk lager zullen zijn en dat de daadwerkelijke realisatie van marktprijzen en projecten voor energie en CO2 en de hoeveelheid geproduceerde energie of CO2 zal afnemen. Als alle projecten volledig op maximale output worden uitgevoerd, zullen de in aanmerking komende projecten leiden tot 2,4 Mton CO2-reductie per jaar.

Het grootste deel van de subsidie ​​(circa 2 miljard euro) ging naar projecten voor het afvangen en opslaan van CO2. Andere projecten die in de subsidieregeling vallen zijn biomassa, windenergie, luchtwarmtepompen en zon-PV.

READ  De in Nederland gevestigde pilot combineert landbouw en zonne-energie

Bron: Geothermie Nederland En dit De nationale overheid van Nederland

You May Also Like

About the Author: Rudie Bunskoek

'Webgeek. Wannabe-denker. Lezer. Freelance reisevangelist. Liefhebber van popcultuur. Gecertificeerde muziekwetenschapper.'

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *