The Daily Herald – Secretaris Richardson ontmoet Nederlandse burgemeesters en autoriteiten

Sint Maarten, procureur-generaal Anna Richardson ontmoet burgemeesters, de procureur-generaal en de politiechef van het district.

Leiden-St. Martin Minister van Justitie Anna Richardson en haar ondersteunende staf hadden op 22 september een ontmoeting met de Leidse burgemeester Henry Lenferink, korpschef Mareke Bush en procureur-generaal Fleur Simonis. De bijeenkomst was georganiseerd om Richardson te laten begrijpen hoe de “driehoek elkaar ontmoette” (draehoeksoverleg) in Nederland.

In Leiden wordt één keer per maand een “driehoeksvergadering” gehouden om zaken te bespreken die de gemeente aangaan. Op Sint Maarten is afgesproken dat er eens in de drie maanden wordt vergaderd.

Lenferink legde uit dat de Triangle werkt volgens een veiligheidsplan dat is ontwikkeld en goedgekeurd door grote bedrijven in de steden die ook bijeenkomsten houden met belanghebbenden uit de gemeenschap. Dit type methodologische benadering verschilt van die van Sint-Maarten, omdat deze discussies meestal gebaseerd zijn op de onderwerpen die voor die vergadering op de agenda stonden en vervolgens werden besproken tussen de minister van Justitie, de procureur-generaal en de korpschef.
“Een positief aspect van dit werkbezoek aan Nederland is het verkrijgen van meer inzicht in de manier waarop bepaalde structuren bedoeld zijn te functioneren, en hoe nuttig deze bijeenkomsten eenmaal in de juiste structuur en stijl zijn”, aldus Richardson.
Tijdens de bijeenkomst zei Lenferink: “Veiligheid gaat over samenwerken met alle deelnemende organisaties die bijdragen aan een positief resultaat.”

Richardson was het daar helemaal mee eens. “Hoewel wordt erkend dat onze structuren verschillen vanwege geografische grootte, geloof ik dat het aanpassen van een benadering van het Veiligheidsplan als uitgangspunt en het toepassen ervan op Sint Maarten een positieve bijdrage kan leveren aan de huidige situatie.”
Richardson had ook een ontmoeting met de burgemeester van Leidschendam-Vorburg, Jules Beagles, en zij bespraken veiligheids- en openbare veiligheidskwesties. Beagles legde de structuren en procedures van zijn organisatie uit en gaf een presentatie die specifiek inging op het assisteren van gemeenteambtenaren.

READ  Emma Radocano zoekt een vierde coach na haar splitsing van Turbine Peltz | Emma Radukano

Richardson zei dat gemeentelijke wijkagenten kunnen worden beschouwd als het equivalent van de wijkagenten van St. Martin (CPO’s). “Dit zijn ‘BAVPOL-ers’ en ze behandelen kleine overtredingen en taken zoals toezicht houden op openbare plaatsen, boetes indienen enzovoort.”

Richardson erkent de voordelen van JPO’s en ziet een geweldige kans om het aantal van deze afdeling uit te breiden met als doel de scholen en schooldistricten van St. Martin uit te rusten voor een grotere aanwezigheid van wetshandhavers en snellere actie.

“We zijn ons bewust van de strategieën die worden gebruikt door degenen die willen volharden in negatief gedrag, zoals het aanvallen van andere studenten en meer. Als zodanig zullen er inspanningen worden geleverd om elk mogelijk gebied te vergroten en aan te scherpen, “zei Richardson. “Bij mijn terugkeer zal dit een van de prioritaire agendapunten zijn die zal worden besproken met de korpschef, de procureur-generaal, de minister van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport, schoolbesturen en andere belanghebbenden als een actieplan ter bescherming van studenten, docenten, medewerkers en gemeenschappen.”

Richardsons avond werd afgesloten met een diner georganiseerd door de leden van de voortgangscommissie Nico Schoff en Michelle Marinin. De laatste nodigde ook burgemeester Elizabeth Spies uit voor een diner, waardoor Richardson de gelegenheid kreeg voor een dialoog met een derde burgemeester met meer dan zeven jaar dienst.

“Ik heb een hele dag gehad met mensen die veel kennis en ervaring hebben als het gaat om het beheren van veiligheid en beveiliging in hun gemeenschappen, samen te werken met de relevante autoriteiten die hiertoe gemachtigd zijn, en die hartstochtelijk geïnteresseerd zijn in het maken van een positieve verschil in gemeenschappen waar ik naar streef’, zei Richardson.

READ  Robin Newman uitgeroepen tot Pac-12 Atleet van het Jaar award

You May Also Like

About the Author: Annelijn Mansfelt

'Social media-expert. Bekroonde koffie-nerd. Algemene ontdekkingsreiziger. Probleemoplosser.'

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *