Nederland vaardigt wetgeving uit voor meer gendergelijkheid

De Eerste Kamer keurde het onlangs goed Wetsvoorstel evenwichtige verhouding mannen en vrouwen in de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. Het wetsvoorstel is gebaseerd op het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) en treedt op 1 januari volgend jaar in werking.

Emil Doylewidt, de bedrijfsjurist van Pincent Mason, zei over het advocatenkantoor achter Out-Law: ” Snelle scan door SERVolgens het onderzoek zijn 8 van de 10 bedrijven zich ervan bewust dat vrouwen steeds legaler worden, maar minder dan 20% van de bedrijven is daadwerkelijk begonnen met producten om aan te voldoen. Nieuwe wet. ”

De nieuwe regeling vervangt de vorige regeling, die was gebaseerd op het principe van ‘compliance of lighting’ en van 2013 tot 2020 in gebruik was, maar volgens deskundigen niet tot het gewenste succes leidde. De nieuwe verordening wordt als de meest samenhangende beschouwd.

Het wetsvoorstel is van toepassing op zowel publieke als private bedrijven die kwalificeren als ‘grote’ bedrijven. Het criterium voor grote bedrijven is de totale waarde van activa boven 20 miljoen m, netto-inkomsten boven 40 miljoen m en minimaal 250 werknemers. Als een bedrijf op twee opeenvolgende balansen aan twee of meer voorwaarden voldoet, wordt het als een groot bedrijf beschouwd. Het aantal Nederlandse bedrijven dat onder deze criteria kwalificeert als grootbedrijf wordt geschat op 5.000.

Grote bedrijven zouden zich tot doel moeten stellen om een ​​evenwichtige verhouding tussen mannen en vrouwen te bereiken in de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur en het secundair management. Als de raad van commissarissen en de raad van bestuur elk dezelfde persoon hebben, kunnen beide organisaties een gemeenschappelijk doel stellen.

READ  Het aardwarmteproject begint in Leverton, Nederland

De doelstellingen moeten in lijn zijn met het niveau van de toezichtcommissie, de raad van bestuur en het secundair management en moeten gericht zijn op een evenwichtiger genderverdeling. Het doel moet zijn om ten minste één persoon aan te stellen, ook als er geen ander geslacht in de groep is. Bedrijven zijn verplicht om jaarlijks hun doelen en voortgang te rapporteren.

Voor ongeveer 100 Nederlandse ondernemingen waarvan de aandelen beursgenoteerd zijn, geldt een bijzondere regel: tenzij de samenstelling van de raad van commissarissen van een onderneming uit ten minste een derde mannen en ten minste een derde vrouwen bestaat, ziet de persoonlijk benoemde persoon toe op de verhouding van mannen tot vrouwen in de toezichtcommissie, die wat de benoeming betreft niet als commissaris kunnen worden benoemd.

You May Also Like

About the Author: Rudie Bunskoek

'Webgeek. Wannabe-denker. Lezer. Freelance reisevangelist. Liefhebber van popcultuur. Gecertificeerde muziekwetenschapper.'

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *