Nederland leidt de mondiale methaanmonitoring, zeggen Nederlandse wetenschappers

Nederland leidt de mondiale methaanmonitoring, zeggen Nederlandse wetenschappers

Onderzoekers van TRON, KNMI, TNO en TU Delft hebben met behulp van het TROPOMI-ruimte-instrument aanzienlijke methaanemissies van stortplaatsen en activiteiten op het gebied van fossiele brandstoffen gedetecteerd. Zij zijn Ruzie Het land moet het voortouw nemen bij het identificeren en terugdringen van deze 'laaghangende vruchten' van broeikasgassen wereldwijd. Atmosferisch wetenschapper Jochen Landgraaf onderstreept de urgentie en het potentieel van Nederland om op lokale schaal een significante impact te hebben op de beschikbaarheid van methaan, wat een grote kans biedt voor mondiaal leiderschap op milieugebied.

Methaan is een onzichtbaar, geurloos gas, maar de impact ervan op de opwarming van de aarde is diepgaand en meetbaar. Onderzoekers uit Nederland dringen er bij hun land op aan om zijn geavanceerde technologische capaciteiten te gebruiken om het voortouw te nemen in de mondiale methaanmonitoring, wat een aanzienlijke impact zou kunnen hebben op de strijd tegen de klimaatverandering.

Geavanceerde satelliettechnologie

Het middelpunt van het Nederlandse voorstel is het TROPOMI-ruimte-instrument, een bewijs van de ervaring van het land op het gebied van satelliettechnologie. Sinds 2017 levert TROPOMI de dagelijkse mondiale methaanemissies, zij het met een lage resolutie. Deze waarnemingen hebben enorme methaanpluimen aan het licht gebracht die afkomstig zijn van stortplaatsen en locaties waar fossiele brandstoffen worden gewonnen. Het wordt echter algemeen erkend dat deze bevindingen het “topje van de ijsberg” vertegenwoordigen met betrekking tot de mondiale methaanemissies.

Aldert van Amerongen van SRON, aangesloten bij het Dutch Clear Air Consortium, benadrukte de belangrijke rol die Nederland op dit terrein kan spelen. FederatieHet KNMI, waar nationale instituten als TNO en TU Delft deel van uitmaken, stuurt de ontwikkeling van de TANGO-satelliet, die vanaf 2027 de CO2- en methaanemissies moet meten. Dit initiatief sluit aan bij de urgente behoefte aan verbeterde monitoring, geuit door Pepijn Veefkind. Het KNMI benadrukt de noodzaak om de uitstoot van broeikasgassen mondiaal, frequent en op het niveau van individuele vervuilers te monitoren.

Lokale actie voor mondiale impact

Het TANGO-satellietproject is bijzonder belangrijk omdat het belooft een gedetailleerd inzicht te verschaffen in de lokale emissiebronnen. Kees Buijsrogge van TNO Hij wijst Er is een cruciale noodzaak om deze bronnen te identificeren, zodat landen een effectiever emissiereductiebeleid kunnen formuleren. Deze gelokaliseerde aanpak is van vitaal belang omdat het landen in staat stelt gerichte actie te ondernemen tegen aanzienlijke methaanuitstoters, waardoor een tastbaar verschil wordt gemaakt voor de mondiale methaanvoetafdruk.

Het werk van het Clear Air-consortium gaat verder dan alleen atmosferische monitoring; Het is een gezamenlijke inspanning om klimaatactie te ondersteunen en tegelijkertijd de luchtvervuiling en het verlies aan biodiversiteit terug te dringen. Door gebruik te maken van de expertise van instellingen als de TU Delft draagt ​​het consortium niet alleen bij aan het wetenschappelijke inzicht in emissies, maar pleit het ook voor verandering in beleid en praktijk die leidt tot reële milieuvoordelen.

Het is dringend noodzakelijk om de uitstoot van methaangas terug te dringen

Methaanuitstoot Rekening Een aanzienlijke 45% van de netto opwarming van de aarde, waardoor het een belangrijk doelwit is voor klimaatactie. Nu de wereld worstelt met de ernstige gevolgen van de klimaatverandering, is de rol van leiders bij het monitoren van methaan nog belangrijker. Nederland staat met zijn geavanceerde satelliettechnologie en toegewijd consortium van onderzoekers op de drempel om een ​​dergelijke rol op zich te nemen en een standaard te zetten voor landen over de hele wereld.

You May Also Like

About the Author: Rudie Bunskoek

'Webgeek. Wannabe-denker. Lezer. Freelance reisevangelist. Liefhebber van popcultuur. Gecertificeerde muziekwetenschapper.'

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *