In 2024 verkeert het grootste deel van Nederland in een betere economische situatie

In 2024 verkeert het grootste deel van Nederland in een betere economische situatie

De verschillen daartussen zijn groot, maar de verwachting is dat de meeste Nederlandse regio's in 2024 groei zullen laten zien. Voor 2024 verwacht Rabo Research dat de Nederlandse economie met 0,7 procent zal groeien, en voor 2025 verwacht Rabo Research een groei van 1,2 procent. “Deze voorspellingen zijn iets hoger dan we eind vorig jaar verwachtten”, aldus Rabo Research. Van de veertig Nederlandse regio’s krimpen er acht nog steeds. Amsterdam en Eindhoven groeien sneller.

Net als in het laatste kwartaal van 2023 (gemiddeld 0,1% groei) is de consumptie van huishoudens een belangrijke aanjager van de verwachte groei in 2024. Dit komt deels door het begin van een herstel van de koopkracht. De huidige hoge rente betekent dat de bedrijfsinvesteringen naar verwachting pas in het vierde kwartaal van 2024 zullen herstellen. “We verwachten dat de rente tegen die tijd weer licht zal dalen”, schreven de onderzoekers. Aan de andere kant blijven bedrijven lijden onder een krappe arbeidsmarkt. “Gedeeltelijk als gevolg van achterblijvende bedrijfsinvesteringen verwachten we dat de economische groei iets onder de potentiële groei zal liggen, gegeven de beschikbare factoren voor arbeids- en kapitaalproductie en productiviteit.”

© Rabo Onderzoek
© Rabo Onderzoek

De verwachte economische groei van 0,7 procent is niet gelijkmatig verdeeld over de sectoren. Integendeel, de groeivoorspellingen variëren sterk per bedrijfstak. Rabo Research voorspelt de hoogste economische groei in de zorgsector. Na sterke prestaties in 2023 zal de sector in 2024 naar verwachting met 3,7 procent groeien. Deze groei kan worden toegeschreven aan de toenemende zorgvraag als gevolg van de vergrijzing en de groeiende behandelmogelijkheden. De groei in de zorgsector is in het voordeel van alle regio's van Nederland, maar loopt voorop in de meeste regio's met een relatief grote zorgsector, zoals het oosten en andere in Groningen en Noord-Drenthe.

Ook de landbouwsector zal dit jaar naar verwachting een sterke groei van 2,8% realiseren, maar deze groei komt na krimp in 2022 en 2023. Deze sector impliceert dus herstelgroei. De regio's Delft-Westland en Kop van Noord-Holland danken hun positieve groeiperspectieven grotendeels aan de agrarische sector. In deze gebieden zijn veel tuinbouw(glas)bedrijven gevestigd. De verwachting is dat de kosten van deze sector in 2024 lager zullen zijn dan in 2023 door een combinatie van energiebesparende maatregelen en lagere gasprijzen. In de akkerbouw en veehouderij zet de lichte krimp die zich in 2023 voordeed dit jaar door. Dit komt deels door strengere milieueisen en opkoopregelingen waar een aantal boerenbedrijven van zullen profiteren.

Groot-Amsterdam en Brainport Eindhoven

De verwachting is dat Groot-Amsterdam en Brainport Eindhoven in 2024 hun economische superioriteit ten opzichte van andere Nederlandse regio’s zullen vergroten. Deze prognose hebben de regio’s vooral te danken aan gunstige regionale omstandigheden; Bedrijven in deze regio’s presteren hier beter dan vergelijkbare bedrijven elders in het land. Voor beide regio's verwachten wij dat de economie met 1,8% zal groeien. Deze voorspellingen zijn echter veel lager dan in 2021 en 2022, toen de twee regio’s een veel snellere groei realiseerden.

Ook Rabo Research plaatst een kanttekening: “Hoewel beide regio’s hun eigen specialiteiten hebben, zijn ze toch deels afhankelijk van één of enkele sleutelspelers in hun regio: Luchthaven Schiphol in Groot-Amsterdam en hightech ASML in Brainpoort Eindhoven.”

In Groningen lijkt het tij te zijn gekeerd

De regio Overij-Groningen (waartoe ook de stad Groningen behoort) heeft de afgelopen jaren economisch matig gepresteerd: tussen 1995 en 2023 groeide de regionale economie nauwelijks. De reden voor deze krimp is de geleidelijke afname van de gasproductie in de regio. Nu de gaskraan sinds oktober 2023 volledig is dichtgedraaid, hebben de delfstoffenwinningscijfers steeds minder invloed op de economische cijfers in de regio en is het tijd voor een nieuwe start voor Groningen. De regio zal naar verwachting in 2024 met 0,6% groeien. Deze verwachtingen zijn vooral te danken aan de ontwikkeling van de zorgsector, die goed vertegenwoordigd is in deze regio.

READ  De krimp in China verergert naarmate de economische druk toeneemt

Wetenschap kan niet overal naar buiten komen

Terwijl vorig jaar veel regio’s nog te kampen hadden met een economische teruggang, is dit dit jaar slechts voor acht regio’s het geval: Egmond, Zuidwest-Friesland, Delfzijl, Zuidoost-Drenthe, Oost-Zuid-Holland en Zeeuws-Vlaanderen. Voor de regio's Het Joey, Weststrijk, Leiden en Polenstrijk is deze krimp slechts marginaal.

You May Also Like

About the Author: Tatiana Roelink

'Webgeek. Wannabe-denker. Lezer. Freelance reisevangelist. Liefhebber van popcultuur. Gecertificeerde muziekwetenschapper.'

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *