Hoe Nederland bouwt aan klimaatbestendigheid tegen overstromingen

Het kleine land Nederland, gelegen tussen België en Duitsland in West-Europa, wordt voortdurend geteisterd door de Noordzee. met Een derde van zijn land Het land, dat onder de zeespiegel ligt, is extreem kwetsbaar voor klimaatverandering Zeespiegelstijging. In dergelijke moeilijke omstandigheden probeert het land ambitieus vooruitgang te boeken bij het opbouwen van klimaatbestendigheid en aanpassing. een visionair Nationale Klimaatadaptatiestrategie (NAS) Het werd gelanceerd in 2016 en inspireert nieuwe initiatieven voor klimaatadaptatie in het hele land. Hoe Nederland klimaatvernietigende dreigingen omzet in kansen voor een duurzame toekomst en meer klimaatbestendigheid.

Het Lage Land wordt gekenmerkt door zijn ongewone hoogte, maar relatief dichte verspreiding van meren, rivieren en kanalen. Een dergelijke ongebruikelijke topografie maakt het gebied zeer vatbaar voor overstromingen.

Volgens prognoses voor zeespiegelstijging staat de hoofdstad Amsterdam op de tweede plaats Steden dreigen tegen 2050 te overstromen. Gezien de huidige situatie zouden tegen het einde van de eeuw meer dan 700.000 mensen – gelijk aan 97% van de totale bevolking van de stad – op de vlucht zijn.

Gelukkig implementeert het land een reeks ongelooflijk efficiënte overstromingspreventie- en controlesystemen en mitigatiestrategieën die de klimaatbestendigheid aanzienlijk vergroten.

Dit vind je misschien ook leuk: Projecties zeespiegelstijging: Top 10 steden met een overstromingsrisico

Deltaproject over overstromingsbeperking

Het eerste Delta-project werd gelanceerd in 1953 als reactie op de ramp Stormvloed Het heeft de kustlijnen van het zuidelijke deel van de Noordzee op brute wijze gehavend, waarbij meer dan 1.800 mensen in het hele land om het leven kwamen. In de eerste plaats begon het programma met een reeks Kusttechnische ontwerpeninclusief constructie en renovatie van dammen, goedkeuring van moderne technische constructietechnologieën en voorstel voor managementstrategieën. In de afgelopen halve eeuw zijn er significante effecten waargenomen bij het verminderen van het overstromingsrisico en het beschermen van het landbehoud.

De sociale en ecologische omstandigheden zijn de afgelopen zes decennia echter veranderd. In reactie op het klimaat heeft het Deltaproject haar missie gewijzigd en het belang van klimaatadaptatie benadrukt. Schepping van het land Klimaatbestendig Het is een van de basisdoelstellingen van de overheid geworden. Tegenwoordig legt het programma de nadruk op het koppelen van zoetwatervoorziening, overstromingsbeperking en overstromingsbestendige ruimtelijke planning voor klimaatadaptatie en het verkrijgen van kritische inzichten voor het vaststellen van klimaatbestendigheid op lange termijn.

In de rapportage van het Nationaal Deltaplan 2022, Kaart van klimaatprojecten naar voren wordt gebracht. De kaart is ontworpen om de kwetsbaarheid van elke locatie voor overstromingen, hoog water en regen weer te geven, en de geschatte inspanningen en kosten om dergelijke kwetsbaarheden te overwinnen. De verzamelde gegevens kunnen worden gebruikt bij het voorspellen van toekomstige woonwijken, zowel voor nieuwbouwprojecten als voor de verdichting van bestaande regio’s, en dit is te verwachten tot het jaar 2150. De kaart zal dienen als kennisbasis voor langetermijndiscussies. en klimaatbestendige oplossingen voor verstedelijkingswerkzaamheden.

Klimaatbestendigheid in de landbouw

Het belang van het waarborgen van voedselzekerheid bij de ontwikkeling van een klimaatvriendelijke constructie van een land kan nooit worden overschat. Vaak beschadigd Extreem weer, gewassen of productiemiddelen in Nederland vragen om dringende maatregelen. Om de zelfvoorziening met voedsel te vergroten, baanden de Nederlanders hun eigen weg. Over het algemeen is hun strategie gebaseerd op intensieve samenwerkingen tussen overheid, academische wereld en de private sector. “Gouden Driehoek”. Het integreren van mitigatie-interventies in klimaatgerelateerde adaptatie- en landbouwstrategieën wordt aangemoedigd. Zo ontstond het kadermodel voor de Nederlandse ondernemings- en landbouwbeleidsvorming onder de nationale strategie.

Slimme technologieën Een belangrijk onderdeel van de zoektocht naar alternatieven voor de traditionele landbouw in Nederland. Een treffend voorbeeld Drijvende boerderij Gebouwd in de Merwehaven, de haven van Rotterdam. De boerderij – het fokken van melkkoeien – is duurzaam, innovatief, transparant gebouwd en stelt dierenwelzijn voorop.

Aangenomen en ontworpen gebouw Circulaire ontwerpconcepten. Het wekt er alle elektriciteit mee op Drijvende zonnepanelen en zorgt voor zoet water met behulp van een ingebouwd systeem om regenwater op te vangen en te behandelen. Grasstadsparken en golfbanen voor het voeren van koeien en etensresten zoals aardappelschillen, zemelen en likeur. Mest wordt gebruikt om natuurlijke compost te maken. Op deze manier zijn de milieueffecten en het energieverbruik aanzienlijk verminderd. Een drijvende boerderij zou een toekomst kunnen bieden voor duurzame stadslandbouw te midden van de klimaatcrisis. De drijvende boerderij met drie niveaus biedt een waardevolle oplossing voor de dringende noodzaak om landbouwmethoden te innoveren om in steden vers voedsel te leveren.

Nog een fascinerende landbouwtechnologie Moderne glastuinbouw, die aan kracht begon te winnen na de hongersnood veroorzaakt door de Duitse bezetting in de vorige eeuw. Nederland is al meer dan een eeuw een wereldleider in de tuinbouw. Planten worden gekweekt in een gesloten kas Geothermische energie Gebruikt om het milieu te verwarmen, kan een hydrocultuursysteem worden gecreëerd om het watergebruik en de koolstofemissies te verminderen. De Duijvestijn tomaten, gelegen in het zuidelijke deel van het Westland, geeft perfect het idee van innovatieve, klimaatbestendige landbouw weer. Gekweekt in kleine zakjes minerale wol, een vezelachtig materiaal dat ook wordt gebruikt voor isolatie en geluidsisolatie, zonder een druppel pesticiden, is de sleutel tot hun succes.

Tegenwoordig is een klein land net zo kwetsbaar voor het klimaat als Nederland Het is de op één na grootste exporteur van landbouwproducten In deze wereld. Het bereiken van zo’n wonder in de landbouw geeft hoop op redding voor de uitdaging van honger in de wereld en klimaatrampen.

Dit vind je misschien ook leuk: 7 voorbeelden van groene technologie die de klimaatverandering helpt verminderen

Nederlandse woonboten

De vraag naar drijvende woningen in het landarme maar dichtbevolkte Nederland groeit doordat de zeespiegel stijgt en hevige stormen het water omhoog stuwen. Ontwikkeling van Drijvende huizen Niet alleen particuliere investeerders, maar ook de overheidssector zijn geïnteresseerd in overstromingspreventie. Nederlandse drijvende gemeenschappen verschenen als eersten 17e eeuw. Na eeuwen van innovatie inspireren deze architecturale vormen andere laaggelegen landen om klimaatverandering aan te pakken.

Hoewel het idee van een drijvend huis oorspronkelijk niets meer was dan een fantasie, hebben moderne uitvindingen en praktijken ongelooflijke mogelijkheden en onschatbaar potentieel bewezen. Drijvende huizen hebben eigenlijk veel structurele overeenkomsten met huizen die op het land zijn gebouwd, maar in plaats van een fundering zijn ze meestal uitgerust met een betonnen schaal die als tegengewicht fungeert en ze stabiel in het water houdt.

Schoonship is een gebied in Amsterdam ontworpen door een team van gepassioneerde architecten die op zoek zijn naar een duurzame, hechte gemeenschap in een stroomgebied dat reageert op klimaatverandering. De samenleving heeft 46 woningen in 30 waterlichamen, die nauw verbonden is door een steiger en beschikt over gedecentraliseerde en duurzame energie-, natuurlijke hulpbronnen en afvalbeheersystemen. De circulaire structuur stimuleert mensen om onderling energie te verhandelen, met behulp van een raster van slimme zonnepanelen, waterbehandelingssystemen om energie en voedingsstoffen uit afvalwater te halen en ondergrondse warmtewisselaars voor verwarming en koeling.

De afgelopen decennia zijn drijvende woningen in Nederland in een stroomversnelling geraakt. Deltasteden als Amsterdam en Rotterdam hopen dit idee nu verder uit te werken omdat het beter gebruik maakt van de beschikbare ruimte voor wonen en, belangrijker nog, duurzaamheid in de toekomst.

Dit vind je misschien ook leuk: Kunnen ‘duurzame drijvende steden’ de zeespiegelstijging tegengaan?

READ  Nederlandse premier geeft 'fouten' toe in communicatie overheid - Exportgids Nederland

You May Also Like

About the Author: Rudie Bunskoek

'Webgeek. Wannabe-denker. Lezer. Freelance reisevangelist. Liefhebber van popcultuur. Gecertificeerde muziekwetenschapper.'

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.