Het economische klimaat in Nederland zal in januari 2024 verder verslechteren

Het economische klimaat in Nederland zal in januari 2024 verder verslechteren
In januari 2024 nam het economische klimaat in Nederland een negatieve wending ten opzichte van december, zo meldt het CBS via de CBS Business Cycle Tracer, een instrument om de stand en cyclus van de Nederlandse economie te volgen. Van de dertien gemonitorde indicatoren bleven er tien achter bij hun langetermijntrend.

Volgens de tweede kwartaalraming van het CBS is het bbp van het land in het derde kwartaal van 2023 met 0,3 procent gekrompen ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Dit vertegenwoordigt het derde achtereenvolgende kwartaal van krimp, wat voornamelijk het gevolg was van lagere investeringen in vaste activa, lagere voorraadmutaties en een lagere consumptie van huishoudens.

In januari 2024 verslechterde het economische klimaat in Nederland vergeleken met december, waarbij 10 van de 13 indicatoren onder hun langetermijntrend presteerden. Het bbp kromp in het derde kwartaal van 2023 met 0,3% en liet voor het derde kwartaal op rij een daling zien als gevolg van een daling van de investeringen en de consumptie. De goederenexport kreeg te maken met uitdagingen, met een daling van 4,5 procent op jaarbasis.

Het consumenten- en producentenvertrouwen liet in januari 2024 enige verbetering zien. De Nederlandse consumenten waren minder pessimistisch dan de maand ervoor, hoewel het vertrouwen nog steeds aanzienlijk achterblijft bij het gemiddelde over twintig jaar. Producenten vertoonden ook tekenen van afnemende negativiteit vergeleken met december, maar hun vertrouwen bleef onder het twintigjarig gemiddelde.

Aan het consumptiefront stegen de gezinsuitgaven in november 2023 met 0,3 procent op jaarbasis, gecorrigeerd voor prijsschommelingen en patronen van koopdagen. Het departement zei in een persverklaring dat de consumptie van diensten een groei vertoonde, terwijl de consumptie van goederen relatief stabiel bleef.

READ  Holland & Knight lokt Braziliaanse bedrijfsadviseur naar omgekeerde mobiliteit

In november 2023 kreeg de Nederlandse export te maken met uitdagingen: het totale volume van de goederenexport daalde met 4,5% op jaarbasis, gecorrigeerd voor werkdagen.

De investeringen in materiële vaste activa daalden jaar-op-jaar met 3,6 procent, vooral als gevolg van lagere investeringen in gebouwen en infrastructuur.

De productiesector kreeg te maken met een grote tegenslag, aangezien de gemiddelde dagelijkse productie in november 2023 met 10 procent daalde in vergelijking met dezelfde maand van het voorgaande jaar. Deze krimp zette zich gedurende heel 2023 voort, met een daling van 0,8 procent van oktober tot november.

In december 2023 was er sprake van een zorgwekkende trend in het aantal faillissementen, met 91 gevallen meer dan de maand ervoor, wat neerkomt op een stijging van 30 procent. Deze stijgende trend in faillissementen houdt al ruim een ​​jaar aan.

Wat de arbeidsmarkt betreft, was er in het derde kwartaal van 2023 sprake van een stijging van de werkuren met 0,4 procent, na aanpassing aan seizoensveranderingen. De totale arbeidsuren van werknemers en zelfstandigen overschreden in deze periode de 3,6 miljard. Er waren echter voor het vijfde achtereenvolgende kwartaal minder vacatures: 416.000 aan het einde van het derde kwartaal, een daling van 12.000 ten opzichte van het einde van het tweede kwartaal.

In december bereikte het werkloosheidspercentage 3,6% van de beroepsbevolking, wat in lijn ligt met het gemiddelde van 2023. Gedurende het vierde kwartaal daalde het werkloosheidspercentage geleidelijk met 3.000 per maand, om in december te eindigen op 361.000.

Uitzendbureaus en uitzendbureaus zagen het arbeidsverloop in het derde kwartaal van 2023 met 0,5 procent stijgen ten opzichte van het kwartaal ervoor.

READ  De definitieve aanmeldingen voor een Bitcoin ETF worden gepubliceerd door grote Amerikaanse beurzen

Fiber2Fashion Nieuwsbalie (KWD)

You May Also Like

About the Author: Tatiana Roelink

'Webgeek. Wannabe-denker. Lezer. Freelance reisevangelist. Liefhebber van popcultuur. Gecertificeerde muziekwetenschapper.'

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *