Het belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland is gewijzigd

Invoering

Op 24 maart 2021 ondertekenden Nederland en Duitsland een protocol om het belastingverdrag tussen de twee staten te wijzigen (The. Protocol​ Het belastingakkoord voorkomt enerzijds dubbele belastingheffing door bedrijven of burgers, en anderzijds belastingheffing. Dit protocol bevat afspraken over (kortlopende) socialezekerheidsuitkeringen en het recht om belasting te heffen op clausules die belastingheffing voorkomen.

Dit protocol is nog niet geïmplementeerd, maar treedt in werking zodra de parlementaire goedkeuring en de overdracht van goedkeuringsinstrumenten hebben plaatsgevonden tussen de verdragsluitende staten. Dit vat de inhoud van het GT-waarschuwingsprotocol samen.

Sociale zekerheid

Dit protocol wijzigt het recht om bepaalde socialezekerheidsuitkeringen te belasten die bekend staan ​​als “Cronkengelt” (ziekte-uitkering) en “Eldergelt” (uitkering voor ouders van jonge kinderen). Dit zorgt ervoor dat het land dat de socialezekerheidsuitkeringen verstrekt, in alle gevallen belasting mag heffen. Netto socialezekerheidsuitkeringen in Duitsland zorgen er onder meer voor dat ze niet in Nederland worden belast.

Belastingontduiking

Dit protocol bevat overeenkomsten tussen staten die voorkomen dat de voordelen van de overeenkomst alleen worden gebruikt om belasting te ontwijken. Deze antimisbruikregels zijn consistent met het Basic Erosion and Profit Change (BEPS) -plan. Deze overeenkomst voldoet nu aan de minimumnormen van het BEPS-plan.

Conclusie

De bepalingen van de Code zullen in werking treden zodra beide verdragsluitende staten hebben ingestemd om zich te houden aan de procedures van de Nationale Grondwet. Daarna zullen de regels van het protocol in werking treden op de eerste dag van januari van het volgende kalenderjaar.

READ  De vestigingen van Flink en Getir in Amsterdam-West moeten op 14 september sluiten

© 2021 Greenberg Trurick, LLP. Alle rechten voorbehouden. National Law Review, deel XI, nr.104

You May Also Like

About the Author: Rudie Bunskoek

'Webgeek. Wannabe-denker. Lezer. Freelance reisevangelist. Liefhebber van popcultuur. Gecertificeerde muziekwetenschapper.'

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *