De werkloosheid liep in juli licht op tot 3,6 procent

De werkloosheid liep in juli licht op tot 3,6 procent

De werkloosheid in Nederland is in juli licht gestegen ten opzichte van de voorgaande maand. Hoewel de Nederlandse economie in het laatste kwartaal van het jaar in een recessie belandde, bleef ook de arbeidsmarkt onder druk staan. Het aantal daadwerkelijk betaalde WW-uitkeringen bleef in juli gelijk.

Op basis van de laatste cijfers zat vorige maand 3,6 procent van de beroepsbevolking zonder betaald werk, meldt het CBS deze week. In juni bleef de werkloosheid onveranderd op 3,5 procent. Het werkloosheidscijfer stabiliseerde zich in de eerste helft van het jaar enigszins, evenals het aantal WW-uitkeringen, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In juli waren er 362.000 mensen tussen de 15 en 75 jaar werkloos, tegen 353.000 in juni. Het CBS meet de ontwikkeling van het aantal werklozen als gemiddelde verandering over de afgelopen drie maanden. In de maanden mei tot en met juli steeg het aantal werklozen met gemiddeld 6.000 per maand. Het aantal medewerkers nam in dezelfde periode met gemiddeld 1.000 personen per maand toe.

In juli zaten 3,6 miljoen mensen tussen de 15 en 75 jaar om uiteenlopende redenen zonder betaald werk. Naast de werklozen waren er 3,2 miljoen mensen die recentelijk niet naar werk hadden gezocht en/of niet direct beschikbaar waren voor werk. Ze worden niet gerekend tot het personeelsbestand. Dit zijn voornamelijk mensen die met pensioen zijn of arbeidsongeschikt zijn door ziekte of arbeidsongeschiktheid. In de maanden mei tot en met juli daalde het aantal mensen buiten de beroepsbevolking met gemiddeld 4.000 per maand.

READ  Dow-futures daalden meer dan 200 punten na een scherpe tweedaagse rally op Wall Street

De werkloosheid is de afgelopen drie maanden gestegen, vooral onder jongeren tussen de 15 en 25 jaar. De werkloosheid onder deze groep liep op van 7,9 procent in april naar 8,6 procent in juli. Bij mensen van 25 tot 45 jaar en ouder dan 45 zijn de percentages veel lager.

In juli verstrekte het UWV 152.000 WW-uitkeringen. Dit zijn er 600 minder dan de vorige maand. In juli zijn 20.200 aanspraken beëindigd en zijn er 19.500 aanspraken bijgekomen. Vergeleken met juli vorig jaar is het aantal WW-uitkeringen nu 3 procent lager.

You May Also Like

About the Author: Tatiana Roelink

'Webgeek. Wannabe-denker. Lezer. Freelance reisevangelist. Liefhebber van popcultuur. Gecertificeerde muziekwetenschapper.'

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *