De Rijksoverheid en gemeenten spreken af ​​om het budget jeugdzorg te verlagen

De Rijksoverheid en gemeenten spreken af ​​om het budget jeugdzorg te verlagen

Staatssecretaris Martin van Oijen (Jeugdzorg) en de Federatie van Nederlandse Gemeenten hebben na maanden onderhandelen een principeakkoord bereikt over bezuinigingen en verbeteringen in de jeugdzorg. Er wordt de komende jaren bezuinigd, maar minder dan het kabinet wilde. Nu de financiële impasse is doorbroken, kunnen alle betrokken partijen werken aan meer inhoudelijke afspraken. De initiële overeenkomst wordt ter goedkeuring voorgelegd aan alle gemeenten.

Aanvankelijk wilde het kabinet dat de gemeenten dit jaar 374 miljoen euro bezuinigen op de jeugdzorg, oplopend tot 463 miljoen euro in 2024 en 570 miljoen euro in 2025. Van de gemeenten sprak het af om in 2023, 2024 en 2025 374 miljoen euro te bezuinigen Het totale bedrag aan geplande bezuinigingen over drie jaar wordt verminderd met € 285 miljoen.

Van Ogen noemde het “de hoop dat we nu eindelijk een akkoord hebben over de hoofdlijnen van financiële afspraken.” Volgens de staatssecretaris kunnen gemeenten met lagere bezuinigingen voor 2024 en 2025 de zorg voor jongeren in complexe maatschappelijke omstandigheden verbeteren. “Er zijn hervormingen nodig om kwetsbare kinderen en gezinnen sneller en beter te helpen.”

Dit plan van stelselmatige hervormingen zou in januari 2022 in werking moeten treden, inclusief afspraken voor verbeteringen en kostenbesparingen in de jeugdzorg. Onderhandelingen over hervormingen van de jeugdzorg strandden eind vorig jaar door het ontbreken van voldoende garanties van de rijksoverheid aan gemeenten bij aanhoudende jeugdzorgtekorten.

VNG sloot de overeenkomst, maar met enig voorbehoud. Daar moeten haar leden, de gemeenten van Nederland, nog mee instemmen. Medio juni wordt het akkoord gepresenteerd op de ledenvergadering van de VNG.

READ  COVID-19: plannen voor kerstvakantie geschrapt omdat Europese landen nieuwe coronavirusregels opleggen aan Britse aankomsten | wereldnieuws

Daarnaast willen de gemeenten zo snel mogelijk zekerheid over “voldoende structurele financiële middelen voor de jeugdzorg vanaf 2026”, zegt Helmond-Aldermann Kathalien Dortmans, die namens het ministerie van VWS de onderhandelingen voerde met het ministerie van VWS. de VNG.

Dortmans zegt tevreden te zijn met het versoepelen van de bezuinigingen in de komende jaren. “Het was een zwaar proces, maar we hebben het voor onze jongens gedaan.” In 2026 moeten gemeenten 961 miljoen euro bezuinigen op de jeugdzorg.

Bij het proces zal een commissie van deskundigen worden betrokken. In 2025 wordt bezien of begrote bezuinigingen mogelijk zijn. Indien dit niet het geval is, zal zij adviseren hoe gemeenten en het Rijk hiermee om moeten gaan.

You May Also Like

About the Author: Annelijn Mansfelt

'Social media-expert. Bekroonde koffie-nerd. Algemene ontdekkingsreiziger. Probleemoplosser.'

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *