De natuur in Nederland verslechtert snel

Blokweerschekade 5, 2954 LA Alblasserdam, Nederland. Krediet: Unsplash/CC0 Publiek domein

De natuur in Nederland verslechtert in rap tempo. Volgens de Raad Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) is de biodiversiteitscrisis niet minder ernstig dan de klimaatcrisis. UT-onderzoeker prof.dr. Esther Turnhout (Science, Technology and Policy Studies, BMS College) werkte als extern commissielid mee aan het advies dat Rli vandaag uitbracht aan de ministers voor Natuur- en Stikstofbeleid, ministers voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, ministers van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, en de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer.


De Raadscommissie doet negentien specifieke aanbevelingen aan de Nederlandse regeringen op regionaal en nationaal niveau. Alle aanbevelingen worden gedaan in vier oplossingsgebieden: “Overal en voor iedereen zorgen voor de natuur”, “Natuurherstel koppelen aan andere maatschappelijke opgaven”, “Regio per regio samenwerken: overheden en andere belanghebbenden” en “Natuurwaarden volledig in balans brengen in de economie en beleidsvorming” de beslissing.” Dat laatste is volgens Turnhout heel belangrijk: “Natuur komt vaak op de laatste plaats in de besluitvorming in Nederland, maar is juist heel belangrijk voor welvaart en welzijn. Vandaar de centrale boodschap ‘Natuur is overal en voor alles’ is zo belangrijk. Als je natuur met mensen verbindt, komt er meer aandacht voor natuur als publieke waarde in plaats van als hinderlijke of kostencomponent, zoals in het politieke debat vaak het geval is.”

Natuur opnieuw beoordeeld

Natuur en economie mogen volgens Turnhout niet meer tegen elkaar uitgespeeld worden. “Natuur en economie hebben elkaar nodig, en dat heb ik ook echt geprobeerd te geven in advies, maar dat vraagt ​​ook om correcties”, zegt Turnhout. Daarom stelt Rli in haar eindrapport dat er nog veel (financiële) prikkels zijn die het verlies van natuur bevorderen. De waarde van verlies en herstel van de natuur wordt nog onvoldoende gewaardeerd en het belang van natuur moet beter worden gewaardeerd.

evenwichtig verslag

Turnhout is uiteindelijk blij met het rapport: “Ik vond het belangrijk dat het advies niet alleen ingaat op beschermde gebieden en natuurbeheer, maar ook op bredere politieke en economische aspecten. En we moeten moeilijke keuzes maken. Beleid en maatregelen die echt schade aan de natuur moet worden aangepakt, bijvoorbeeld. We moeten stoppen met schadelijke subsidies die de natuur vernietigen. Maar ik denk dat we erin geslaagd zijn om een ​​afgewogen mening te geven. Nu is het aan de overheden, nationaal en regionaal, om ermee aan de slag te gaan.”

meer informatie

Professor Esther Turnhout is voorzitter van de vakgroep Wetenschap, Technologie en Maatschappij van de vakgroep Wetenschap, Technologie en Beleidsstudies van de Universiteit Twente (STEPS; College BMS). Zij was extern commissielid van de Raad voor Milieu en Infrastructuur ( Rli) die het advies opstelde. Rli is een onafhankelijke adviesraad van regering en parlement. Het brengt de raad uit over gewenste en ongevraagde voorstellen voor belangrijke beleidslijnen op het gebied van duurzame ontwikkeling van leefomgeving en infrastructuur.

Het volledige rapport “Natuurinclusief Nederland” is te lezen op Rli’s site. De Advies samenvatting (ook in het Nederlands) Het is daar te bekijken.


Arme landen hebben $60 miljard per jaar nodig om de natuur te beschermen: NGO’s


Gepresenteerd door de Universiteit Twente

de Quote: De natuur in Nederland verslechtert snel (2022, 24 maart) Ontvangen 24 maart 2022 van https://phys.org/news/2022-03-nature-netherlands-deteriorating-rapidly.html

Op dit document rust copyright. Niettegenstaande elke eerlijke handel met het oog op eigen studie of onderzoek, mag geen enkel deel worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming. De inhoud is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden.

READ  Gentiloni bespreekt EU-economie en sancties met Nederlandse premier - EURACTIV.com

You May Also Like

About the Author: Tatiana Roelink

'Webgeek. Wannabe-denker. Lezer. Freelance reisevangelist. Liefhebber van popcultuur. Gecertificeerde muziekwetenschapper.'

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.