Artsensalarissen: welke landen betalen het meest en het minst in Europa?

Artsensalarissen: welke landen betalen het meest en het minst in Europa?

Vooral gezondheidswerkers en artsen hebben onvermoeibaar gewerkt om levens te redden tijdens de COVID-19-pandemie. Velen keerden dagen of weken achtereen niet naar huis, en velen kwamen om het leven door anderen te helpen. Ze werden helden en het publiek toonde waardering voor hun werk en toewijding.

Gezondheidswerkers blijven echter grotendeels ontevreden over hun salarissen en arbeidsomstandigheden. Dit omvat artsen. Zowel specialisten als huisartsen.

In 2022 gingen artsen op protestmars en waarschuwden voor de mogelijkheid van stakingen of stakingen in Europese landen als Frankrijk, Duitsland, Spanje, Portugal, Griekenland en Turkije. Ze eisten hogere lonen, maar klaagden ook over onderbezetting in hun ziekenhuizen.

In de meeste Europese landen zijn de jaarlijkse brutosalarissen van artsen tussen 2010 en 2020 in reële termen gestegen, volgens cijfers van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Salarissen in reële termen zijn waarden die rekening houden met inflatie. In sommige landen zijn de salarissen de afgelopen tien jaar echter in reële termen gedaald.

Hoeveel krijgen artsen betaald in Europa? Welke staten betalen artsen het meest en het minst? Hoeveel zijn de salarissen van artsen de afgelopen tien jaar veranderd en hoeveel verdienen artsen gezien het concept van koopkrachtpariteit?

De dataset van de OESO bevat informatie voor 25 Europese landen, en de salarissen van artsen verschillen sterk tussen deze landen.

In 2020 of het vroegste jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn, varieerden de jaarlijkse brutosalarissen voor specialisten van € 20.200 in Polen tot € 258.552 in Luxemburg (gegevens van 2015). Met andere woorden, het verschil tussen dokters die meer betalen en dokters die minder betalen is meer dan vertienvoudigd.

READ  Poetin's energieoorlog opent noord-zuid-ruzie over EU-fondsen

Naast Luxemburg zijn er nog vier andere landen waar in 2020 ruim € 150.000 aan specialisten is betaald: Ierland (€ 172.882), Nederland (€ 160.869), Denemarken (€ 156.061) en IJsland (€ 155.276). Duitsland (€ 146.200) en het VK (€ 136.375) volgden op de voet.

Specialisten verdienen in veel EU-landen minder dan € 50.000

In Frankrijk, Italië en Spanje waren de salarissen beduidend minder dan € 100.000. Er zijn verschillende andere landen in de Europese Unie, waaronder Portugal en Griekenland, waar professionals minder dan € 50.000 verdienen. Al deze cijfers weerspiegelen het jaarlijkse brutoloon van bezoldigde professionals.

Huisartsen verdienen minder dan specialisten. Zo verdienen specialisten 85 procent meer in het Verenigd Koninkrijk, waar het gemiddelde jaarlijkse brutosalaris voor huisartsen € 73.408 bedroeg, terwijl specialisten gemiddeld € 136.375 verdienden.

In 2020 was het verschil in Nederland 45 procent. In Duitsland was het verschil tussen specialisten en huisartsen met zo’n 20 procent veel kleiner.

De salarissen van artsen zijn de afgelopen tien jaar in reële termen gedaald in het VK

Zijn de salarissen van artsen tussen 2010 en 2020 gestegen? We kunnen deze vraag op twee manieren bekijken: op het eerste gezicht en in reële termen.

De nominale verandering verwijst naar de waarden die worden verkregen wanneer geen rekening wordt gehouden met inflatie. Aan de andere kant houdt echte verandering rekening met inflatie, wat veel duidelijkere inzichten oplevert. De salarissen zijn in veel landen in reële termen gestegen, maar in sommige andere gedaald.

De stijgingen voor zowel specialisten (6,4 procent) als huisartsen (4,8 procent) waren bijzonder sterk in Hongarije. Het zag de hoogste stijging voor specialisten, gevolgd door Slowakije, Tsjechië en Estland. Duitsland en Frankrijk rapporteerden ook lichte stijgingen in beide categorieën.

READ  De nummer 1 tip voor het starten van een bijbaan, van moeders die duizenden aan passief inkomen verdienen

In sommige landen, zoals Portugal, Slovenië en het Verenigd Koninkrijk, zijn de salarissen van zowel specialisten als huisartsen tussen 2010 en 2020 in reële termen gedaald. In het Verenigd Koninkrijk was de daling 1,2 procent voor specialisten en 0,8 procent voor huisartsen.

Tussen 2010 en 2020 zijn de salarissen van specialisten in veel landen sneller gestegen dan die van huisartsen, wat volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling heeft geleid tot een groter salarisverschil.

De verschillen werden echter iets kleiner in sommige landen, zoals Oostenrijk, België en Nederland, waar de inkomens van huisartsen meer groeiden dan die van specialisten.

Verhouding tot gemiddeld loon: Ierland, Duitsland en het VK komen als beste uit de bus

De verhouding tussen de artsensalarissen en het gemiddelde loon in elke provincie is een andere nuttige indicator. Het gemiddelde loon is afhankelijk van het totale betaalde loon en het gemiddelde aantal werknemers in de totale economie van het land.

Salarissen voor artsen – specialisten en artsen – liggen ver boven het nationale gemiddelde loon in alle hier genoemde landen. In de meeste landen verdienden huisartsen in 2020 twee tot vier keer het gemiddelde loon, terwijl specialisten twee tot drieënhalf keer het gemiddelde loon verdienden.

De verhouding tussen specialistensalarissen en mediane lonen was drie of meer in vijf landen. Dit zijn Ierland (3,5), Duitsland (3,4), het Verenigd Koninkrijk (3,3), Nederland (3,2) en Spanje (3). Dit betekent dat professionals in deze landen minimaal drie keer het gemiddelde loon verdienen.

Polen (1,4) scoort het laagst, gevolgd door Letland en Noorwegen (beiden 1,7).

READ  PH faillissementsmythe en ``Chinese schuldslavernij'

De salarissen zijn in koopkrachtpariteit

Ook worden de salarissen vergeleken op basis van koopkrachtpariteit (KKP). Dit elimineert het effect van verschillen in het prijsniveau tussen landen.

Koopkrachtpariteit vertelt ons in feite hoeveel valuta-eenheden een bepaalde hoeveelheid goederen of diensten in verschillende landen kosten. Het wordt gebruikt als een soort valutaomrekeningskoers om uitgaven uitgedrukt in nationale valuta om te zetten in een synthetische gemeenschappelijke valuta.

De salarissen voor PPS-specialisten lopen sterk uiteen en de rangschikking wijkt af van de nominale lonen. In 2020 of het dichtstbijzijnde jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn, varieerden de salarissen voor specialisten in PPP-termen van € 33.835 in Letland tot € 136.010 in Duitsland.

De verschillen in koopkrachtpariteit tussen landen zijn kleiner in vergelijking met de verschillen in nominale salarissen, maar ze lopen nog steeds sterk uiteen.

Het salaris op basis van koopkrachtpariteit was in Duitsland vier keer zo hoog als het salaris in Letland. In Turkije valt op dat de salarissen van specialisten op PPS-basis in 2020 hoger waren dan die van Zweden, Noorwegen en Frankrijk.

You May Also Like

About the Author: Tatiana Roelink

'Webgeek. Wannabe-denker. Lezer. Freelance reisevangelist. Liefhebber van popcultuur. Gecertificeerde muziekwetenschapper.'

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *