Nederlanders wenden zich tot India voor medicijnen omdat Europa 'niet zelfvoorzienend' is, waarschuwt ex-minister van Volksgezondheid – Euractive

Nederlanders wenden zich tot India voor medicijnen omdat Europa 'niet zelfvoorzienend' is, waarschuwt ex-minister van Volksgezondheid – Euractive

In een poging de leveringszekerheid van medische voorzieningen te behouden, heeft Nederland zijn zinnen gezet op het uitbreiden van de samenwerking met India om de toegang tot hoogwaardige medicijnen en gezondheidszorgproducten voor Nederlandse patiënten te vergroten.

Eind 2023 waarschuwde de voormalige Nederlandse minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers in een brief aan het Nederlandse parlement dat Europa op korte termijn niet zelfvoorzienend zou zijn als het gaat om de leveringszekerheid van medicijnen en medische hulpmiddelen.

In november tekende de Indiase minister van Chemie, Bhagwant Guba, aan de zijlijn van het World Local Productivity Forum (WLPF) in Den Haag, een Memorandum of Understanding (MoI) met Kuipers.

Heeft betrekking op mogelijke samenwerking op regelgevingsgebied tussen India en Nederland. Als een van zijn laatste daden voordat hij op 10 januari zijn ontslag indiende, stuurde Kuipers nog een brief naar het parlement die verder licht werpt op de plannen van de twee landen.

“In Nederland en Europa zijn we voor een groot deel afhankelijk van internationaal actieve marktspelers, waarvan een groot deel in India en China. Ondanks belangrijke discussies over strategische autonomie is Europa op dit moment niet zelfvoorzienend, en dat zullen we ook niet zelfvoorzienend zijn. de korte termijn”, schrijft Kuypers in zijn artikel. Brief.

Daarin beschreef hij de beschikbaarheid van adequate en goede medische voorzieningen, waaronder medicijnen, vaccins en medische hulpmiddelen, als een prioriteit van het Nederlandse volksgezondheidsbeleid.

“Internationale samenwerking met deze landen is erg belangrijk. “India is als grote producent van geneesmiddelen van groot belang voor de voorzieningszekerheid van Nederland”, zegt hij.

READ  Rijkste mensen van Nederland (03 november 2023)

Kuipers wilde samenwerken met India door de toeleveringsketens diverser en betrouwbaarder te maken om de toegang tot hoogwaardige medicijnen en zorgproducten voor Nederlandse patiënten te vergroten.

Daarnaast zei de woordvoerder van Kuipers tegen Euractiv dat samenwerking met India Nederland in staat zou stellen zijn tekort beter terug te dringen.

Kuipers wilde ook de kennisuitwisseling tussen India en Nederland vergroten op het gebied van surveillance, marktgoedkeuring, evaluatie van klinisch onderzoek en verstoringen in toeleveringsketens.

Potentiële drugstaskforce om de kwaliteitseisen te stroomlijnen

Nederland en India bespreken de mogelijkheid om een ​​gezamenlijke werkgroep geneesmiddelen op te richten.

Op de vraag wat zo’n commissie zou kunnen bereiken, zei de woordvoerder dat de kwaliteitseisen beter op elkaar afgestemd zouden kunnen worden door de samenwerking tussen partijen die toezicht houden op de kwaliteit van geneesmiddelen te intensiveren.

“Geneesmiddelen in de EU moeten aan hoge kwaliteitsnormen voldoen. De eisen aan dergelijke producten variëren van regio tot regio, waardoor sommige geneesmiddelen niet worden goedgekeurd voor gebruik in de EU”, aldus de woordvoerder.

“Als meer geneesmiddelen uit India aan de kwaliteitseisen van de EU moeten voldoen, is er meer ruimte voor het importeren van vervangers in geval van tekorten”, voegde ze eraan toe.

Digitalisering, AMR en klimaatverandering

In zijn brief ging Kuipers ook in op de vraagstukken van digitalisering, antimicrobiële resistentie (AMR) en klimaatverandering.

Kuipers stelt dat de combinatie van fysieke en digitale zorg cruciaal is om de zorg toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit te houden. Hij zag een kans om op dit gebied met India samen te werken vanwege wat hij omschreef als een groot arsenaal aan hoogwaardig ICT-personeel.

READ  Nederland verbiedt valse online reviews

Wat betreft AMR zei Kuipers dat dit sinds 2014 een prioriteit is voor India en dat hij van plan is de Nederlandse inspanningen te integreren in het nieuwe AMR-actieplan van de Indiase regering.

Tenslotte ging Kuipers in op de klimaatverandering en de gevolgen daarvan voor de gezondheid.

“De complexiteit en ernst van de impact van klimaatverandering op de volksgezondheid wordt steeds tastbaarder en zichtbaarder. Het toenemende risico op de verspreiding van tropische infectieziekten en hittegerelateerde volksgezondheidsproblemen zijn daarvan belangrijke voorbeelden”, schrijft Kuypers.

Voormalig minister Nederland zag, als koploper in de aanpak van dit onderwerp, een kans om zijn expertise uit te wisselen met India.

Na het aftreden van Khyber valt het nog te bezien of zijn plannen voor een meerjarige strategie met India werkelijkheid zullen worden.

Niettemin zei een woordvoerder van Kuypers tegen Euractiv dat Nederland een consistent beleid voert op het gebied van verbeterde beschikbaarheid en leveringszekerheid van medische producten.

“Dit is in lijn met EU-initiatieven zoals het HERA-initiatief. Daarnaast zijn de nieuwe geneesmiddelenwetgeving en beleidsinitiatieven van de EU erop gericht de beschikbaarheid van essentiële medicijnen in kaart te brengen om op de lange termijn een betere leveringszekerheid te bieden”, aldus de woordvoerder.

De Indiase minister van Chemie heeft niet gereageerd op een verzoek om commentaar.

[By Christoph Schwaiger, Edited by Vasiliki Angouridi/Zoran Radosavljevic | Euractiv.com]

Lees meer met Euractiv

You May Also Like

About the Author: Rudie Bunskoek

'Webgeek. Wannabe-denker. Lezer. Freelance reisevangelist. Liefhebber van popcultuur. Gecertificeerde muziekwetenschapper.'

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *