Nederland beschermen tegen overstromingen met DEME – veiligheid en duurzaamheid

De kwetsbaarheid van Nederland voor klimaatverandering en extreme weersomstandigheden heeft geleid tot de lancering van het Nationaal Hoogwaterbeschermingsplan, dat de komende 15 jaar ongeveer € 1 miljard per jaar investeert in de bescherming van de waterkeringen.

DEME foto

DEME is via haar dochteronderneming de Vries & van de Wiel betrokken bij verschillende grote projecten als gevolg van dit landelijke project, waaronder het dijkversterkingsproject Gorinchem-Waardenburg (GoWa). Toen de dijk in 1995 doorbrak, was dit het project met de hoogste prioriteit van het overstromingsbeschermingsprogramma, na noodversterkingswerkzaamheden aan de dam.

De opdrachtgever WaterScope Riverland (WSRL), van nationaal belang, heeft een dijkversterkingsproject van 23 km in een geheel nieuwe contractvorm ondertekend in de sector Alliance. Het werd in 2016 toegekend aan de Vries & Van de Wiel en haar joint venture-partners in het Valsembl-consortium.

Nieuwe contractvorm

Het nieuwe contracttype impliceert vanaf het begin een andere benadering van risicodeling ten opzichte van opdrachtnemers. Hierdoor kan DEME in een vroeg stadium zijn waarde als zeer ervaren aannemer tonen.

De partners van de alliantie (WSRL en Waalensemble) werken vanaf de planningsfase samen en zijn verantwoordelijk voor onderzoek, ontwerp, vergunningverlening, inbedrijfstelling, kostprijsberekening en bouw, allemaal gebonden aan één contract.

Het consortium Waalensemble is in juni 2021 ter plaatse gestart en is sindsdien niet meer gestopt.

Er was die zomer een hoogwaterevenement, maar het team heeft het heel goed gedaan. Veiligheid is een absolute prioriteit en dit stelt het alliantieteam in staat zeer korte beslissingen te nemen, waardoor potentiële problemen snel kunnen worden opgelost, aldus DEME.

Veiligheid en duurzaamheid staan ​​centraal

Langs het 23 km lange stuk van de dijk staan ​​ongeveer 400 woningen en bewoners worden op de hoogte gehouden via tweemaandelijkse bijeenkomsten en stakeholdermanagers van het consortium.

READ  WK Hockey: Nederland, Nieuw-Zeeland winnend van start in Poule C

Met meer dan 10 kranen en 25 vrachtwagens die tijdens piekuren arriveren, is veiligheid een groot probleem, aangezien mensen voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van de dam.

Ook duurzaamheid staat hoog op de agenda en in het verlengde daarvan heeft de Vries & van de Wiel een speciaal ponton ontwikkeld ter vervanging van honderden vrachtwagenritten.

Door de verlenging van het kanaal in sommige gebieden richting de rivier zijn sloten en sleuven gegraven vanwege de noodzaak om het waterpeil te verlagen.

Uit deze putten wordt zand met een oppervlakte van ongeveer 400.000 m3 afgegraven en in schepen geladen. Deze schepen varen vervolgens naar het losponton, dat het materiaal op vrachtwagens laadt voor verdere distributie langs de dijk.

Volgens DME heeft dit een tweeledig doel: het compenseren van waterpeilstijging en het toevoegen van dijkversterking, terwijl het aantal vrachtwagenbewegingen drastisch wordt verminderd.

Apparaten zonder uitstoot

Een ander belangrijk onderdeel van de dijkversterkingsprojecten, dat in lijn is met DEME’s doelstelling om duurzaam te werken, is de overstap om zoveel mogelijk met emissievrij materieel te werken.

de Vries & van de Wiel heeft zijn eerste elektrische kraan aangepast, die in 2023 in het project wordt geïntroduceerd.

Ook werd een initiatief, de DKTI-subsidie, toegekend voor een innovatieproject op het gebied van emissiereductie van zwaar materieel.

Daarnaast heeft het consortium de Stichting ‘Emission Free Network Infra’ (ENI) opgericht. Het verenigt een netwerk van infrastructuurexperts met als doel om zo snel mogelijk zero emissie te realiseren.

De stichting verwacht haar netto-nuldoel al in 2026 te bereiken in plaats van in 2030.

READ  Verwoeste legende roostert Rangers als 'mid-table' in Nederlandse competitie, maar neemt heel ander Keltisch standpunt in

You May Also Like

About the Author: Rudie Bunskoek

'Webgeek. Wannabe-denker. Lezer. Freelance reisevangelist. Liefhebber van popcultuur. Gecertificeerde muziekwetenschapper.'

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *