Meer hulp voor Nederlandse consumenten na langdurige technische stagnatie | voorwaarde

Meer hulp voor Nederlandse consumenten na langdurige technische stagnatie |  voorwaarde

Nederland, dat al te kampen heeft met een technische recessie, zal in het derde kwartaal naar verwachting nog een kwartaal van krimp laten zien. Nieuwe voorstellen van het Parlement om de koopkracht van huishoudens met een laag tot middeninkomen te ondersteunen, kunnen een kleine impuls geven door de toegenomen consumptie

Harde indicatoren wijzen op een nieuw krimpkwartaal

Gezien de moeilijke cijfers was juli een slechte maand voor het bbp. Vooral de binnenlandse consumptie van huishoudens, de goederenexport en de investeringen daalden in constante prijzen, terwijl de import groeide. De industriële productie kromp in juli, terwijl de mijnbouw, delfstoffenwinning (dat wil zeggen de gasproductie) en de bouwnijverheid toenamen. De detailhandelsverkopen en autoregistraties daalden van juli tot augustus. Bovendien zijn de niet-financiële bedrijven die in het onderzoek zijn opgenomen, geworden Pessimistischer Over verkoop/productie in augustus en nog meer in september. Een van de weinige positieve ontwikkelingen voor de dienstenexport is een toename van het aantal overnachtingen voor buitenlandse bezoekers. Over het geheel genomen verwachten wij in het derde kwartaal opnieuw een lichte krimp van het bbp.

meer informatie

Nederland verkeert in een artistieke recessie

Verwachte verbetering voor het vierde kwartaal

Maar er zijn tekenen dat de prestaties van de Nederlandse economie in het vierde kwartaal iets beter zullen zijn dan in de voorgaande drie maanden, ook al ziet het vierde kwartaal er voor de rest van de eurozone slechter uit dan het derde kwartaal. de Economisch sentimentindex Wat Nederland betreft, is de groei in augustus en september twee maanden op rij licht gestegen. Dit was vooral te danken aan de grote dienstensector. De fundamentele indicatoren van de verwachte vraag en productie voor industriële, retail- en commerciële diensten verbeterden in september.

Consumenten zijn de afgelopen maanden over het algemeen vrij pessimistisch gebleven. Een positief teken voor de toekomstige consumptie is echter dat de huizenprijzen zijn gestopt met dalen, met een aanzienlijke stijging in augustus na twee maanden van recessie. Bovendien zullen de loonstijgingen in het vierde kwartaal en daarna duidelijker de inflatie overtreffen. Dit, in combinatie met de uitbreiding van de publieke sector en de lichte groei van de export, zal de verwachte daling van de investeringen moeten compenseren.

De vooruitzichten zijn verbeterd, ondanks meer reactionair pessimisme

Indicator (verwachtingen) van de ontwikkeling van de niet-financiële bedrijfsactiviteit*

Bron: Europese Commissie via Macropond, berekeningen ING Research

Veranderingen in de overheidsuitgaven kunnen via een stijging van de consumptie in 2024 een kleine impuls geven

Aan de andere kant is het mogelijk om in 2024 een grotere consumptiegroei te verwachten dan eerder werd aangenomen, aangezien het Parlement amendementen op de overheidsbegroting heeft voorgesteld ter grootte van 0,4% van het bbp. Deze maatregelen, zoals het bevriezen van brandstofbelastingen, het verhogen van het minimumloon en het verhogen van de wettelijke pensioenen, zouden de lage (midden)inkomens moeten ondersteunen. De beleidswijzigingen komen bovenop het pakket koopkrachtmaatregelen van 0,2% van het bbp Het is al door de regering voorgesteld.

de De regering adviseerde verschillende voorstellen van het parlement af Omdat ze vaak ongericht zijn en in veel gevallen in strijd zijn met de begrotingsregels van de overheid (extra uitgaven moeten bijvoorbeeld worden gefinancierd door bezuinigingen op andere uitgaven). Ook heeft het kabinet aangegeven dat de bijbehorende voorgestelde inkomstenmaatregelen niet zo eenvoudig uitvoerbaar (per 1 januari 2024) of zo omvangrijk zijn als wordt voorgesteld, waardoor er enkele wijzigingen zullen moeten worden doorgevoerd. Deze week gaat het debat verder.

Ervan uitgaande dat er op zijn minst enkele maatregelen zullen worden genomen, hebben we het niveau van de gezinsconsumptie iets verhoogd. Dit komt omdat we enige herverdeling verwachten van bedrijven, de rijken en de hoge verdieners (met een lage marginale neiging om geld uit te geven) naar de lage (midden)inkomens (met een hoge marginale neiging). De verwachte impact op het begrotingssaldo is verwaarloosbaar, omdat we verwachten dat er alleen gefinancierde maatregelen zullen worden genomen. Dit zou echter een positieve bbp-groei in 2024 (0,7%) mogelijk moeten maken.