Lesotho | Algemene vergadering

Lesotho |  Algemene vergadering

Ntsokwane Samuel Matikane, Premier van LesothoHij benadrukte dat kleine, geheel door land omgeven ontwikkelingseconomieën zoals de zijne “het zwaarst te lijden hebben” van de economische onzekerheid, omdat ze nog niet volledig geïntegreerd zijn in de mondiale markten. Het omkeren van de huidige economische trajecten vereist multilaterale samenwerking, en de internationale gemeenschap moet het speelveld in de mondiale financiële architectuur gelijk maken door de instellingen van Bretton Woods te democratiseren en te hervormen. Hij riep de G20-landen op om jaarlijks minstens 500 miljard dollar ter beschikking te stellen om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te verwezenlijken door middel van een groep subsidies en concessionele en niet-concessionele financiering. Ondanks de uitdagingen waarmee het land wordt geconfronteerd, benadrukte hij dat Lesotho “niet aan de zijlijn staat” om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen te verwezenlijken. Zijn regering organiseerde dit jaar een evenement op hoog niveau over voeding en voedselzekerheid en begon aan uitgebreide constitutionele en wetgevende hervormingen. Deze hervormingen zullen het beheer van publieke hulpbronnen, de checks and balances en de politieke stabiliteit verbeteren, met de nadruk op de ontwikkelingsagenda.

Om de klimaatverandering aan te pakken, werd aangekondigd dat Lesotho gastheer zal zijn van de “Water and Hydrogen in the Digital Future Conference and Exhibition” om zijn inspanningen te demonstreren om ‘s werelds eerste duurzame “digitale waternatie” te worden. Om schone energie op te wekken voor lokaal gebruik en export naar buurlanden riep hij andere landen en de private sector op om in deze sector te investeren. Hoewel hij klimaatverandering erkende als ‘een van de enorme uitdagingen van onze tijd’, sprak hij van een ‘zilveren randje aan de horizon’ om ‘het fortuin te transformeren’ van de bevolking van Lesotho. Lesotho heeft ‘overvloedig’ water, zonlicht en wind, wat mogelijkheden biedt voor innovatie en partnerschappen om hernieuwbare energie op te wekken en banen te creëren. Hij drong er ook bij de ontwikkelde landen op aan hun belofte na te komen om jaarlijks 100 miljard dollar aan ontwikkelingslanden te verstrekken ter uitvoering van de Overeenkomst van Parijs. Mensen met een handicap, jongeren, vrouwen en andere kwetsbare groepen moeten centraal staan, en de inclusie van alle belanghebbenden zal leiden tot “fundamentele veranderingen in het levensonderhoud en het welzijn van onze gemeenschappen.”

Met betrekking tot de internationale vrede en veiligheid riep hij op tot de volledige afschaffing van kernwapens en andere massavernietigingswapens, evenals tot de uitvoering van het Actieprogramma inzake handvuurwapens. Vrede zal ongrijpbaar blijven in Lesotho als de toegang tot handvuurwapens en lichte wapens, die dagelijks de bevolking van het land doden, ongehinderd blijft. Hij verklaarde ook dat de Lesotho-troepen in Mozambique, onder de Zuidelijk-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenschap, “prijzenswaardige vooruitgang hadden geboekt bij het tegenwerken van de dodelijke dreiging van de opstand.” Elders drong hij er bij de internationale gemeenschap op aan “het lot van de Saharaanse en Palestijnse volkeren, die nog steeds onder onderdrukking leven, niet te vergeten.” De Westelijke Sahara moet over haar lot beslissen en in vrede zij aan zij met Marokko leven, en de oplossing voor de Palestijnse kwestie is het implementeren van de tweestatenoplossing waarin Israël en Palestina zij aan zij leven in vrede, veiligheid en harmonie. Bovendien riep hij op tot opheffing van het economische embargo tegen Cuba en de resterende sancties tegen Zimbabwe, evenals tot hervorming van de VN-Veiligheidsraad in de trant van de Ezulwini Consensus en de Sirte-verklaring voor een transparanter en democratischer Raad.

Hij erkende het huidige digitale tijdperk dat ‘onze landen dwingt om wijdverbreide toegang tot digitale hulpmiddelen te garanderen’ en stelde dat technologie de sleutel is tot de bestrijding van ziekten en epidemieën. Mondiale samenwerking moet ervoor zorgen dat adequate financiering voor toegang tot gezondheidszorg en medicijnen een prioriteit blijft, vooral omdat volledige digitale toegang een uitdaging blijft voor plattelandsgemeenschappen, waardoor de ongelijkheid verder in stand wordt gehouden. Hoewel digitale toegang de maatschappelijke betrokkenheid heeft vergroot, vooral onder vrouwen en meisjes, waarschuwde hij ervoor de noodzaak niet uit het oog te verliezen om duidelijke bedreigingen voor de rechten van mensen op veiligheid en privacy aan te pakken.

READ  Musk zegt dat Pepsi de eerste Tesla-semi-trucks in december in ontvangst zal nemen

You May Also Like

About the Author: Tatiana Roelink

'Webgeek. Wannabe-denker. Lezer. Freelance reisevangelist. Liefhebber van popcultuur. Gecertificeerde muziekwetenschapper.'

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *