Hoog kolenverbruik in Nederland leidt niet tot hoge CO2-uitstoot

Roland Kupers van het VN-milieuprogramma voerde onlangs aan dat: In de Nederlandse krant FD Nederland zou het Europese gasprobleem kunnen oplossen met meer gas uit Groningen. Terecht betoogde hij ook dat de winst voor schadevergoeding zou moeten worden aangewend. Ik zou zeggen dat de één miljard euro die over drie jaar is uitgetrokken, wordt verdeeld over alle gemeenten in aardbevingsgevoelige gebieden in verhouding tot het aantal inwoners. Die gemeenten moeten dat geld alleen besteden aan het opknappen van woningen voor hun bewoners. Dus niet voor ambtenaren, onderzoekers, adviseurs of juristen.

Ook verrassend is de conclusie van Kupers dat de plannen van het kabinet om meer kolen te verbranden niet leiden tot meer CO2-uitstoot. Door meer kolen te verbranden bespaart Nederland aardgas voor zichzelf en de rest van Europa. Daardoor hoeven we met onze enorme Europese koopkracht minder aardgas van buiten Rusland in te kopen en zijn we minder concurrerend met onder meer China en India. Dan kunnen die landen minder kolen verbranden. Dit compenseert de extra kolenverbranding in Nederland, omdat onze kolencentrales zuiniger en schoner zijn dan veel andere landen.

Laten we Nederland niet langer als een aparte CO2-zegel beschouwen en CO2-export zien als besparing. Het verminderen van de verbranding van buitenlandse kolen door het verbranden van eigen kolen is goed voor de natuur en het klimaat. Lokale suboptimalisatie is zinloos, alleen de wereldwijde CO2-uitstoot wordt berekend. Ik mis dat aspect van het megalomane energiebeleid van Nederland en de EU. Daardoor exporteren we enorme hoeveelheden CO2-uitstoot, en dat is jammer.

READ  Het boutique-bedrijf, dat zich richt op datalekken, gaat van start in Nederland

Over deze paragraaf

Eveline van Zeeland, Eugene Franken, Kathleen Gabriels, PG Kroeger, Karina Weijma, Bernd Mayer-Lepla, Willemijn Brouwer schreven afwisselende weekartikelen. Morton Van Andel En Colinda de Beer, Innovation Origins probeert erachter te komen hoe de toekomst eruit zou kunnen zien. Deze columnisten, soms samen met gastbloggers, werken allemaal op hun eigen manier om de problemen van onze tijd aan te pakken. Dus morgen gaat het beter. Hier zijn alle eerdere columns in deze serie.

You May Also Like

About the Author: Rudie Bunskoek

'Webgeek. Wannabe-denker. Lezer. Freelance reisevangelist. Liefhebber van popcultuur. Gecertificeerde muziekwetenschapper.'

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.