Het openen van de geest: de neurowetenschap achter onze bewuste realiteit

Het openen van de geest: de neurowetenschap achter onze bewuste realiteit

samenvatting: De neurowetenschap van het bewustzijn onderzoekt het fundamentele aspect van mindfulness en cognitieve percepties op een hoger niveau, zoals denken en begrijpen.

Verschillende theorieën, zoals neurale global workspace-theorie en geïntegreerde informatietheorie, proberen een verklarend kader te bieden voor bewuste ervaring.

De komst van technologieën zoals fMRI en EEG heeft ons in staat gesteld de neurale correlaten van bewustzijn te identificeren, waardoor we ons begrip van dit complexe fenomeen hebben vergroot.

Ondanks de vooruitgang staat de neurowetenschap van het bewustzijn echter nog in de kinderschoenen, en het blijft een grote uitdaging om te begrijpen hoe neuronale activiteit aanleiding geeft tot subjectieve ervaringen.

Belangrijkste feiten:

  1. Het oplopende reticulaire activeringssysteem (ARAS), een netwerk van hersengebieden waaronder de thalamus en hersenstam, moduleert ons niveau van alertheid en alertheid, die voorwaarden zijn voor bewust bewustzijn.
  2. De globale neurale werkruimtetheorie stelt voor dat bewustzijn ontstaat wanneer informatie universeel beschikbaar is voor meerdere cognitieve systemen in de hersenen, een toestand die wordt bereikt door een netwerk van neuronen die signalen uitzenden over verschillende hersengebieden.
  3. De geïntegreerde informatietheorie stelt dat bewustzijn een fundamenteel aspect van het universum is en dat elk systeem dat een zekere mate van “geïntegreerde informatie” bezit, bewustzijn ervaart.

bron: Neurowetenschappelijk nieuws

De menselijke geest, een wonder van evolutie, bevat mysteries die wetenschappers nog steeds verbijsteren. Een van deze mysteries is het fenomeen bewustzijn – ons zelfbewustzijn van de wereld om ons heen en onze innerlijke gedachten en gevoelens.

Ondanks eeuwen van filosofisch discours en decennia van wetenschappelijk onderzoek, blijft bewustzijn een zeer controversieel en grotendeels verkeerd begrepen aspect van de menselijke cognitie.

READ  Onderzoekers uit de Verenigde Staten zeggen dat ze het mysterie van de duif van Darwin hebben gekraakt

Bewustzijn begrijpen begint met het meest fundamentele aspect: de bewuste toestand, die waakzaamheid onderscheidt van slaap, coma of andere onbewuste toestanden. T

Het vermogen om te schakelen tussen bewuste en onbewuste toestanden hangt af van een complexe interactie binnen een netwerk van hersengebieden, het stijgende reticulaire activeringssysteem (ARAS), dat de thalamus en de hersenstam omvat.

credit: Neurowetenschappelijk nieuws

ARAS moduleert ons niveau van alertheid en alertheid – voorwaarden voor bewust bewustzijn.

Alleen wakker zijn betekent echter niet bewust zijn. Neem bijvoorbeeld aandoeningen zoals het ‘locked-in-syndroom’ of de ‘vegetatieve toestand’, waarin individuen, hoewel alert, mogelijk geen bewustzijn hebben.

Dit verwijst naar een hoger bewustzijnsniveau – de bewuste inhoud, waaronder ons vermogen om waar te nemen, te denken en te begrijpen.

Verschillende theorieën hebben geprobeerd om bewuste inhoud te verklaren. Een van de heersende theorieën is de global neural workspace-theorie, voorgesteld door Stanislas Dehaene en collega’s.

Volgens deze theorie ontstaat bewustzijn wanneer informatie universeel beschikbaar is voor meerdere cognitieve systemen in de hersenen – een toestand die wordt bereikt door een netwerk van neuronen, meestal in de prefrontale cortex, die signalen uitzenden over verschillende delen van de hersenen.

Aangenomen wordt dat deze grootschalige ‘ontstekingen’ van hersenactiviteit verband houden met bewust bewustzijn.

Een andere invloedrijke theorie, de geïntegreerde informatietheorie voorgesteld door Giulio Tononi, stelt dat bewustzijn een fundamenteel aspect van het universum is, net als ruimte en tijd.

Volgens deze theorie ervaart elk systeem – biologisch of synthetisch – dat een zekere mate van geïntegreerde informatie bezit, genaamd “Phi”, bewustzijn.

Hoewel deze theorie een uniek perspectief biedt op het moeilijke probleem van het bewustzijn, is het niet eenvoudig om het empirisch te toetsen.

Recente technologische ontwikkelingen zoals fMRI en EEG hebben het mogelijk gemaakt om de neurale correlaten van bewustzijn (NCC) te identificeren – specifieke systemen in de hersenen die overeenkomen met bewuste ervaringen.

Onderzoek met behulp van deze hulpmiddelen heeft bijvoorbeeld gewezen op de cruciale rol van de frontale en pariëtale cortex bij bewuste cognitie.

Anesthesie, die patiënten bewusteloos maakt voor chirurgische ingrepen, draagt ​​bij aan fascinerende inzichten in de aard van het bewustzijn. Anesthesie verstoort bepaalde hersenactiviteitspatronen, waardoor het bewuste bewustzijn effectief wordt “uitgeschakeld”, terwijl functies zoals hartslag en ademhaling behouden blijven. Dit ondersteunt het concept dat bewustzijn voortkomt uit bepaalde soorten neurale netwerkactiviteit.

Bovendien bieden studies van patiënten met bewustzijnsstoornissen, hersenbeeldvormingsstudies van meditatiebeoefenaars en psychedelisch onderzoek fascinerende inzichten in de aard van subjectieve ervaringen en zelfbewustzijn.

Terwijl we enkele geheimen beginnen te ontrafelen, staat de neurowetenschap van het bewustzijn nog in de kinderschoenen. Bewustzijn omvat waarschijnlijk een reeks andere processen, waaronder geheugen, aandacht, intentie en sociale cognitie.

Bovendien blijft het een formidabele uitdaging om te ontcijferen hoe miljarden neuronen samen aanleiding geven tot subjectieve ervaringen of waarom we überhaupt bewustzijn hebben.

Bewustzijn verkennen is niet alleen een intellectuele oefening. Het heeft ingrijpende implicaties voor het begrijpen van psychische stoornissen, het verbeteren van kunstmatige intelligentie en zelfs het opstellen van ethische richtlijnen voor patiëntenzorg en dierenrechten.

Naarmate we dieper in het mysterie van de geest en de hersenen blijven graven, is één ding zeker: onze zoektocht om het bewustzijn te begrijpen zal onze kijk op de werkelijkheid, perceptie en onszelf blijven hervormen.

Over deze zoektocht naar bewustzijnsnieuws

auteur: Neurowetenschappelijke nieuwscommunicatie
bron: Neurowetenschappelijk nieuws
communicatie: Neuroscience Nieuws Communicatie – Neuroscience News
afbeelding: Afbeelding gecrediteerd aan Neuroscience News

citaten:

Verandering van het stijgende reticulaire activeringssysteem met herstel van een vegetatieve toestand naar een minimale bewustzijnsstaat bij een patiënt met een beroerteDoor Jang en Song Ho et al. Geneesmiddel

Neurowetenschap van het bewustzijn bij het locked-in-syndroom: een diagnostische en prognostische beoordelingGeschreven door Berenika Maciejewicz. hersens

Een neuraal model van wereldwijde werkruimte in moeiteloze cognitieve takenDoor Stanislas Dehaene et al. PNAS

Informatie-integratietheorie van bewustzijnGiulio Tononi. BMC Neurowetenschap

Neurale correlaten van bewustzijn en aandacht: twee zusterprocessen van de hersenenGeschreven door Andrea Nanni et al. Grenzen in de neurowetenschappen

“Studies over het mechanisme van algemene anesthesie”. Geschreven door Richard Lerner et al.
PNAS

Een enkele geloofsveranderende psychedelische ervaring wordt geassocieerd met een verhoogde toekenning van bewustzijn aan levende en niet-levende entiteitenGeschreven door Sandeep M. Nayak et al. Grenzen in de psychologie

You May Also Like

About the Author: Tatiana Roelink

'Webgeek. Wannabe-denker. Lezer. Freelance reisevangelist. Liefhebber van popcultuur. Gecertificeerde muziekwetenschapper.'

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *