Het Nederlandse economische klimaat verslechtert in december 2023

Het Nederlandse economische klimaat verslechtert in december 2023
Volgens de Conjunctuurcyclus Tracer van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kreeg de Nederlandse economie eind 2023 te maken met uitdagingen. Het economische klimaat is in december verslechterd ten opzichte van november, waarbij 10 van de 13 indicatoren onder hun langetermijntrend presteerden.

Het consumentenvertrouwen in Nederland liet in december 2023 een lichte verbetering zien ten opzichte van de maand ervoor, maar bleef ruim onder het langetermijngemiddelde van de afgelopen twintig jaar. Het producentenvertrouwen daalde daarentegen verder en bleef onder het twintigjarig gemiddelde.

De Nederlandse economie had eind 2023 te lijden, terwijl de omstandigheden in december verslechterden. Het consumentenvertrouwen verbeterde licht, maar bleef onder het twintigjarig gemiddelde, terwijl het producentenvertrouwen daalde. De goederenexport daalde met 7,5 procent en de gezinsbestedingen daalden met 0,2 procent. De industriële productie daalde op jaarbasis met 11,1 procent.

Wat de handel betreft, daalde het totale volume van de goederenexport, gecorrigeerd voor het aantal werkdagen, in oktober met 7,5 procent op jaarbasis. Deze daling van de export ging gepaard met een daling van de huishoudelijke bestedingen, die in oktober 2023 met 0,2% daalden ten opzichte van het voorgaande jaar, na correctie voor koopdagpatronen en prijsveranderingen. De daling van de bestedingen was volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek vooral te danken aan de lagere aankopen van goederen.

Ook de Nederlandse maakindustrie kende een krimp: de gemiddelde dagproductie in oktober 2023 daalde met 11,1 procent ten opzichte van oktober 2022. Deze daling zet de krimptrend van de voorgaande maanden van 2023 voort. Na seizoenscorrecties daalde de industriële productie tussen september en september met 0,5 procent. en oktober.

Op de arbeidsmarkt is het aantal gewerkte uren, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, in het derde kwartaal van 2023 met 0,4 procent gestegen ten opzichte van het kwartaal ervoor, tot een totaal van ruim 3,6 miljard uur. Het aantal vacatures daalde echter voor het vijfde kwartaal op rij, met 416.000 vacatures aan het einde van het derde kwartaal, 12.000 minder dan aan het einde van het tweede kwartaal.

De werkloosheid daalde in november licht naar 3,5 procent van de beroepsbevolking, met 357.000 werklozen. Dit betekent een gemiddelde daling van 2.000 per maand over de afgelopen drie maanden.

De uitzend- en uitzendbranche kende in het derde kwartaal van 2023 een marginale omzetstijging van 0,5 procent ten opzichte van het kwartaal ervoor.

Het algemene economische beeld werd verder beïnvloed door de bbp-gegevens. De omvang van het bbp daalde in het derde kwartaal van 2023 met 0,3 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal, wat het derde achtereenvolgende kwartaal van krimp markeerde. Deze daling is voornamelijk het gevolg van lagere investeringen in vaste activa, lagere voorraadmutaties en een lagere consumptie van huishoudens. Deze trend duidt op aanhoudende economische uitdagingen in Nederland naarmate het jaar vordert.

Fiber2Fashion Nieuwsbalie (DP)

You May Also Like

About the Author: Tatiana Roelink

'Webgeek. Wannabe-denker. Lezer. Freelance reisevangelist. Liefhebber van popcultuur. Gecertificeerde muziekwetenschapper.'

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *