Het Internationaal Monetair Fonds zegt dat de Nederlandse economie herstelt, maar dat er meer nodig is in de strijd tegen klimaatverandering

Het sterke economische herstel van Nederland rechtvaardigt het besluit van het kabinet om massale economische steunpakketten voor het coronavirus stop te zetten. Maar de aanhoudende trend van de coronaviruspandemie blijft “onzeker” en politici in Den Haag zullen bereid moeten blijven om steunprogramma’s zoals de NOW-regeling indien nodig opnieuw te activeren, aldus onderzoekers van het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

In hun jaarlijkse overzicht van de toestand van de Nederlandse economie schrijven ze dat de toekomstperspectieven voor Nederland er goed uitzien. Dit jaar zal de economie waarschijnlijk groeien met 3,8 procent, gevolgd door een groei van 3,2 procent volgend jaar. Daarnaast is de arbeidsmarkt volgens experts “sterk”, met meer vacatures dan werklozen. Ook vinden ze het een goed idee om een ​​groot deel van de bevolking te laten vaccineren, zodat het bedrijfsleven weer kan terugkeren naar meer normale omstandigheden.

Met deze schattingen is het IMF iets minder optimistisch dan de laatste schatting van het Centraal Planbureau (CPB), maar de prognose is veel positiever dan het IMF eerder dacht. De onderzoekers merken ook op dat ze sterke economische gegevens van vorige week nog niet in hun berekeningen hebben opgenomen. Het economische beeld lijkt dus gunstiger.

Dat neemt niet weg dat volgens het Internationaal Monetair Fonds de kortetermijnprioriteit van de regering de economie moet blijven ondersteunen. Dit betekent dat levensvatbare bedrijven bijvoorbeeld niet onnodig failliet mogen gaan. De onderzoekers noemden ook het stimuleren van investeringen en beleid dat werknemers in staat stelt snel een nieuwe baan te vinden na ontslag. Dat laatste is van belang omdat de werkloosheid in de nabije toekomst naar verwachting in beperkte mate zal toenemen.

READ  Klimaat of portemonnee?

Economen bij het Internationaal Monetair Fonds geven aan dat ze het verstandig vinden dat de overheid het leninggarantieprogramma voorlopig handhaaft. In hun ogen is het ook goed dat er een royale belastingschuldenregeling blijft bestaan ​​en dat de overheid al langere tijd subsidies geeft aan nachtclubuitbaters en anderen. Nachthorecazaken blijven voorlopig ondersteund, aangezien de horeca vanwege de resterende maatregelen tegen het coronavirus dagelijks gesloten moet blijven van middernacht tot 06.00 uur.

Sterker klimaatbeleid blijft nodig

Ook het Internationaal Monetair Fonds riep Nederland op zijn klimaatbeleid te versterken. Het is onwaarschijnlijk dat het huidige Nederlandse beleid de nationale klimaatdoelen haalt. Ook de Nederlandse trend sluit niet helemaal aan bij de Europese klimaatambities die eurocommissaris Frans Timmermans in juli presenteerde.

In een nieuw rapport over de Nederlandse economie noemt het Internationaal Monetair Fonds de Nederlandse klimaatagenda ambitieus. Maar met alle genomen maatregelen zal het waarschijnlijk niet mogelijk zijn om de uitstoot van broeikasgassen met 49 procent te verminderen in 2030 en met 95 procent in 2050, vergeleken met het niveau van 1990.

De voorstellen van Timmermans, volgens welke de uitstoot in 2030 met 55% moet zijn verminderd, zijn soms in strijd met het Nederlandse beleid. Om te kunnen voldoen aan de Europese plannen, die nog in ontwikkeling zijn, zal op verschillende terreinen het roer moeten worden omgegooid.

Het Internationaal Monetair Fonds is niet de eerste die dit opmerkt. Ook het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) wees er onlangs op. Brussel wil bijvoorbeeld het gebruik van grote hoeveelheden groene waterstof verplicht stellen en dat past volgens het planbureau niet goed bij het huidige Nederlandse beleid.

READ  Minder eigenschappen, meer nadruk op economische groei voor ontwikkeling

Onderzoekers van het Internationaal Monetair Fonds stellen voor om als onderdeel van het Nederlandse plan extra heffingen in te voeren voor de uitstoot van kooldioxide in de energiesector. Het zou ook belangrijk zijn om de uitstoot in de landbouw strenger aan te pakken. Experts vinden het echter belangrijk om kwetsbare gezinnen te beschermen tegen stijgende energiekosten.

Het fonds constateert dat extra overheidsinvesteringen en goed op elkaar afgestemde planning en regelgeving nodig zijn om de Nederlandse energietransitie op het juiste spoor te zetten. Experts van het Internationaal Monetair Fonds zien de middelen die het kabinet onlangs op Prinsjesdag vrijmaakte voor klimaatinvesteringen als een stap in de goede richting.

In het rapport kwamen de experts ook met een reeks andere aanbevelingen voor het overheidsbeleid. Het Internationaal Monetair Fonds heeft er al een aantal genoemd. Zo benadrukt het instituut nog maar eens dat huiseigenaren nog volop fiscale voordelen hebben. Net als De Nederlandsche Bank is het fonds al lang voorstander van het fiscaal verhuizen van het eigenwoningbezit en de bijbehorende schulden van box 1 naar box 3. Daarna betalen huiseigenaren hetzelfde bedrag aan belastingen op hun huis als op hun spaargeld.

You May Also Like

About the Author: Tatiana Roelink

'Webgeek. Wannabe-denker. Lezer. Freelance reisevangelist. Liefhebber van popcultuur. Gecertificeerde muziekwetenschapper.'

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.