Het CBS werkt samen met de Partners voor Duurzame Ontwikkelingsdata

Het CBS werkt samen met de Partners voor Duurzame Ontwikkelingsdata

samenwerken

Ons doel is om een ​​proactieve benadering te hanteren bij het verstrekken van gegevens aan groene overeenkomsten nauw samenwerken met stakeholders en andere kennisinstellingen. We staan ​​met elkaar in contact en bespreken precies die informatie die iedereen nodig heeft. dit is de weg Angelique Berg, beschrijft algemeen directeur CBS het proces. Er is al veel informatie, maar er zijn nog lacunes en soms is de beschikbare informatie fragmentarisch. Wat we willen doen is statistische informatie over verstrekken groene overeenkomst Gemakkelijker toegankelijk, voor zowel experts als het publiek. Dit betekent dat de gegevens in relatie tot elkaar gepresenteerd moeten worden. Bijvoorbeeld voor klimaatverandering en energietransitie, samen met kooldioxide2 Emissies We willen gegevens publiceren over grote veranderingen in temperatuur en weer, de impact daarvan op mens en maatschappij, en welke maatregelen nationale en lokale overheden, bedrijven en particulieren naar aanleiding daarvan nemen.

Overeenkomst en harmonisatie

Thom Werkhoven is voorzitter groene overeenkomst project bij CBS. Om zo snel en goed mogelijk te voorzien in de informatiebehoefte van de verschillende spelers in het veld, bekijken we of we bestaande CBS-gegevens kunnen combineren om relevante gegevens samen te stellen. groene overeenkomst Aanwijzers of informatie kunnen worden verkregen door aanvullende vragen op te nemen in bestaande enquêtes. Werkhoven benadrukt het belang van samenwerking met verschillende partners – Beide patriottische f internationaal – In dit verband. Op nationaal niveau werken we samen met nationale en lokale overheden, de academische wereld, financiële instellingen en het bedrijfsleven. Op Europees niveau werken we samen met verschillende nationale bureaus voor de statistiek en het bureau voor de statistiek van de Europese Unie, Eurostat. Op grotere schaal zijn er samenwerkingsinitiatieven met de Verenigde Naties, het Internationaal Monetair Fonds en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Maar we bekijken dit ook vanuit het oogpunt van het publiek. De uitdaging, zegt Werkhoven, is om de verschillende opleidingen, zowel nationaal als internationaal, met elkaar te verbinden en te laten zien hoe ze met elkaar verbonden zijn. Daarom participeert het CBS op zoveel fronten en bevordert het afstemming en afstemming.

READ  Het aantal annuleringen van vluchten neemt toe op eerste kerstdag vanwege de verstoringen in Omicron.

Krachtige autoriteit

Een van de belangrijkste partners van het CBS hierbij is het KNMI. Berg: “Het CBS ziet het KNMI als een invloedrijke autoriteit op het gebied van klimaat en weer. Statistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek gaan vooral over mens, maatschappij, milieu en natuur. Beide organisaties vullen elkaar naar onze mening aan op het gebied van informatie zij produceren, en we zien zeker kansen voor een uitgebreidere samenwerking. We regelen dus graag data delen en presenteren in groene overeenkomst Dashboard.’ Hoogleraar dr. Gerard van der Steinhovenbeaamt algemeen directeur van het KNMI: “De ontwikkeling van het CBS klimaatdashboard heeft geleid tot een nauwere samenwerking. Het KNMI heeft een soortgelijk project en het is interessant om de voortgang op twee dashboards te bespreken. Integratie van data kan tot nieuwe inzichten leiden. Met name KNMI data richt zich op weer en klimaat Maar we hebben een breder perspectief nodig – Effecten Over economie en volksgezondheid l Voorbeeld – Om de systemische verschuivingen te helpen initiëren die nodig zijn om de duurzaamheidsdoelen te bereiken Nederland toegewijd aan het bereiken.

Hoogleraar dr. Gerard van der Steinhoven, algemeen directeur KNMI

Europese klimaatgegevens

Van der Steinhoven noemt in dit verband ook het Europese onderzoeksprogramma Copernicus. Een initiatief waarbij zeer grote sets weer- en klimaatdata worden gegenereerd. Ook deze datasets kunnen erg nuttig zijn voor het CBS en ik kijk ernaar uit om met hen de mogelijkheden te bespreken. De focus op de Sustainable Development Goals (SDG’s) ziet hij als een van de sterke punten van de aanpak van het CBS: ‘Ik vind het heel belangrijk dat de SDG’s meer aandacht krijgen in Nederland. Alleen het CBS kan de Nederlandse voortgang op de SDG’s op een integrale en impactvolle manier monitoren. Dit draagt ​​ook bij aan bewustwording bij publiek en beleidsmakers.

READ  US Postal Service stelt nieuwe tarieven voor om inflatie te "compenseren"

systeem transmissie

Nederlandse instellingen doen onderzoek van hoge kwaliteit op verschillende gebieden: klimaatomslagpunten, batterijgebruik, hoe een circulaire economie op te zetten, etc. van der Steinhoven: ‘Maar als we het beseffen 100 procent In een duurzame samenleving moeten we de benodigde transitie op systeemniveau benaderen. Kijk bijvoorbeeld naar hoe we ons land gebruiken: hier komen verschillende belangen samen. De overgang naar meer plantaardige landbouw, de behoefte aan meer woningen en de behoefte aan meer hernieuwbare energiebronnen moeten worden bevochten voor hetzelfde stuk land. Om tot overeenstemming te komen tussen al deze tegenstrijdige belangen hebben we een integrale aanpak nodig, waarbij ook de lokale bevolking betrokken moet worden. Klimaatwetenschappers, statistici, sociologen, beleidsmakers en gezondheidsexperts zullen de koppen bij elkaar moeten steken om te onderzoeken hoe zo’n systeemverschuiving kan worden gerealiseerd. De directeur-generaal van het KNMI erkent dat het opzetten van zo’n coöperatie niet eenvoudig zal zijn: ‘Daarom is het Dutch Climate Research Initiative (KIN) in het leven geroepen. Hier brengen we verschillende wetenschappelijke disciplines samen, maar ook lokale stakeholders. Kennisorganisaties als CBS en KNMI zijn daarbij cruciaal.

Workshop maart 2023

In maart 2023 wordt een workshop gehouden om de informatiebehoefte te begeleiden – Verzameld van stakeholders en kennisinstellingen in de afgelopen jaren maanden – ongeveer enkele jaren groene overeenkomst een programma. Berg: Tijdens deze workshop zullen we de aanpak nader toelichten en hopelijk horen we van stakeholders wat hun prioriteiten zijn, en gaan we gezamenlijk en uitgebreider in op de voorbereiding van geplande ontwikkelingsprojecten. voor het jaar 2023. Wij zien dit groene overeenkomst Een startersworkshop om met alle betrokkenen de volgende stappen te verkennen.

READ  TULU voegt $ 5 miljoen toe aan serie A met VC-investering ondersteund door Leonardo DiCaprio

You May Also Like

About the Author: Tatiana Roelink

'Webgeek. Wannabe-denker. Lezer. Freelance reisevangelist. Liefhebber van popcultuur. Gecertificeerde muziekwetenschapper.'

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *