Het CBS besteedt steeds meer aandacht aan de Nederlandse digitale economie

Het CBS besteedt steeds meer aandacht aan de Nederlandse digitale economie

Digitalisering

Digitalisering verandert het dagelijkse leven snel. Mensen worden beschikbaar en verbonden met de rest de wereld 24/7. Naast ‘het echte leven’ is er een virtuele wereld ontstaan, waar mensen elkaar ontmoeten, communiceren en zaken doen. In deze virtuele wereld ontstaan ​​nieuwe businessmodellen en nieuwe vormen van dienstverlening. De traditionele economische rollen van producent en consument veranderen, en daarmee de economie.

nieuwe economische activiteiten

Het CBS geeft met regelmatige aanbod- en gebruikstabellen een totaaloverzicht van de Nederlandse economie. Ze geven de totale goederen en diensten in de economie weer. Het is een zeer dynamisch vakgebied waarin steeds meer nieuwe activiteiten ontstaan. Clouddiensten, platformbemiddeling, digitale gegevens en “gratis diensten” behoren tot de nieuwe economische activiteiten die moeten worden gemeten om de nauwkeurigheid van de statistieken te waarborgen.
CBS-onderzoeker Nicky Kuijpers “De meeste digitale activiteiten worden al gemeten omdat de gerelateerde inkomsten en uitgaven in de gebruikelijke schema’s zijn opgenomen”, legt hij uit. Maar als we inzoomen, kunnen we niet meer precies zien waar in de economie die digitale activiteiten plaatsvinden. Zo zijn er steeds meer “gratis” diensten. Deze diensten omvatten kosten, maar geen directe inkomsten. Die inkomsten zijn er natuurlijk wel, maar dan in de vorm van gerichte digitale data of advertentieverkopen.

Gratis diensten

Overigens zijn deze “gratis diensten” geen nieuw fenomeen. Denk aan de gratis krant op het station of gratis parkeren bij de supermarkt. Dit zijn diensten die de consument in een bepaalde richting duwen. Er is een voorwaarde gecreëerd om geld te verdienen. Meneer Kuijpers Hij voegt eraan toe: “Op internet zien we die digitale ‘gratis diensten’ snel groeien. Ze worden een relevant onderdeel van de economie. Digitale gegevens zijn een snelgroeiend goed in de digitale economie. verhandeld en betalingen worden afgehandeld. Maar het creëren van nieuwe gegevens is ook een activiteit. “Economisch gezien gebeurt dit wanneer een bedrijf meerdere gegevensbronnen samenvoegt en er nieuwe informatie uit haalt.

READ  Bagnaia wint Nederlandse consumentenmotorrace, hartzeer voor Binder - Sports

Nieuwe tabelstructuur

Om de reikwijdte van digitalisering en de impact ervan op economieën te benadrukken, in 2019 De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft een nieuwe tabelstructuur ontworpen: Digital Supply and Use Tables (DSUT’s). Als een van de eerste statistische bureaus ter wereld heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek deze tabellen voor ingevuld 2018 en 2019. Dit werd gefinancierd door het Europees Bureau voor de Statistiek Eurostat. onderzoeker Sjoerd Hooijmaaijers “Digitale aanbod- en gebruikstabellen zijn in feite een gereorganiseerde versie van reguliere aanbod- en gebruikstabellen”, legt hij uit. De economische activiteiten van bijvoorbeeld platformbedrijven, online handelaren en digitale financiële bedrijven hebben hun zichtbare plaats gekregen tussen de verstrekte rekeningen.

© Hollandse Hoogte / Inge Yspeert Fotografie

Maak onderscheid tussen platformen

Maar hoe filter je die specifieke activiteiten uit de beschikbare data? Hoe toon je een deel dat tot dan toe onzichtbaar was in de statistieken? “We gebruiken grote hoeveelheden van onze CBS-gegevens”, zegt hij. Meneer Kuijpers. In de tabellen maken we bijvoorbeeld onderscheid tussen platformen die kosten in rekening brengen en platformen die advertenties vertonen. Als noch de gebruikers, noch de verkopers bemiddelingskosten betalen, gaan we ervan uit dat het platform datagestuurd of door advertenties gefinancierd is. Op basis van informatie uit het CBS-onderzoek onder online platformen stellen we vast of de organisatie als platform optreedt en zo ja, of er een vergoeding voor wordt gevraagd. De overige delen van de berekeningen zijn gebaseerd op geheel andere bronnen, waaronder productiestatistieken (RGS) en het gebruik van ICT bij bedrijfsenquêtes.

READ  De Elon GOAT Token brengt een gigantisch muskusbeeldje naar de Tesla-fabriek in Austin

internationale standaard

De digitale economie is een wereldwijd fenomeen. Het wordt steeds gemakkelijker om zowel activiteiten, diensten als goederen de wereld rond te sturen. dat is de reden, in 2017, heeft de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling de “Informele Adviesgroep voor BBP-metingen in de digitale economie” opgericht om betere controle te krijgen over de meting van de digitale economie. Nationale statistische bureaus uit vele landen, waaronder het CBS, nemen deel aan deze groep, maar ook enkele centrale banken uit de hele wereld zijn aanwezig. Zo ontstonden de richtlijnen voor het maken van Landelijke Digitale Aanbod- en Gebruikstabellen (DSUT’s). – ‘Richtlijnen’ Aanbod- en gebruikstabellen voor de digitale economie (2019). Het doel van de richtlijnen is om bruikbare input te leveren aan onderzoekers die digitale aanbod- en gebruikstabellen willen maken, zodat de resultaten relevant zijn voor gebruikers en de tabellen binnen hetzelfde internationale kader tot stand komen. Momenteel wordt gewerkt aan een definitieve versie van de richtlijnen en wordt het zogenaamde “DSUT-handboek” geredigeerd door de adviesgroep. Deze nieuwe editie bevat ook commentaar van CBS-onderzoekers.

READ  TP24 haalt £ 345 miljoen aan financiering op bij Barclays & M&G Investments

You May Also Like

About the Author: Tatiana Roelink

'Webgeek. Wannabe-denker. Lezer. Freelance reisevangelist. Liefhebber van popcultuur. Gecertificeerde muziekwetenschapper.'

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *