De Nederlandsche Bank verlaagt de groeiverwachtingen en waarschuwt voor tekorten

De Nederlandsche Bank verlaagt de groeiverwachtingen en waarschuwt voor tekorten

Er zal dit jaar “vrijwel geen economische groei” zijn in Nederland als gevolg van een teruggang in de wereldhandel, hoewel deze groei zich naar verwachting de komende twee jaar geleidelijk zal herstellen, aldus de Nederlandse centrale bank in haar economische najaarsprognoses die maandag zijn gepubliceerd.

De bank zei te verwachten dat de inflatie, die momenteel 4,1% bedraagt, zal dalen naar 2,9% volgend jaar en 2,2% in 2025. “De inflatie daalt iets sneller dan we afgelopen juni hadden verwacht, vooral vanwege de lagere energieprijzen. “Bovendien vertraagt ​​de economie als reactie op het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank en de afnemende wereldhandel.”

De bank zegt dat de economische groei dit jaar fors lager is dan in 2022, toen de opgekropte vraag na de pandemie de groei stimuleerde. Volgens het rapport zal het bbp dit jaar met 0,1% stijgen, gevolgd door 0,3% en 1% in 2024 en 2025, vooral dankzij de binnenlandse bestedingen.

Het algemene begrotingstekort van de overheid blijft dit jaar nog beperkt tot 0,9% van het bbp. De bank zegt echter dat deze situatie de komende jaren snel zal verslechteren, mede als gevolg van de noodzaak om meer rente te betalen op staatsschulden. Het tekort zou dan stijgen richting de EU-drempel van 3%.

De bank waarschuwde ook de volgende regering dat het terugdringen van het tekort betekent dat de nieuwe regering keuzes zal moeten maken. “Het is niet mogelijk om alles tegelijk te doen”, aldus de bank. Hij drong er ook bij de volgende regering op aan om ‘bij het maken van beleidskeuzes rekening te houden met internationale handel en samenwerking’.

READ  Discovery heeft een nieuwe naam aangekondigd voor de fusie van WarnerMedia: Warner Bros. Discovery

Als de economische omstandigheden in het buitenland verslechteren, bijvoorbeeld als gevolg van toegenomen onzekerheid en geopolitieke spanningen, zal de economie in 2024 met 0,4% krimpen en in 2025 met 0,6% groeien.

“Het is niet onwaarschijnlijk dat ons alternatieve scenario werkelijkheid zal worden, wat begrotingsdiscipline nog belangrijker maakt”, aldus de bank. “De ervaring van de afgelopen jaren leert dat de begrotingsreserves van de overheid Nederland in staat hebben gesteld de schokken als gevolg van de Covid-19-pandemie en de energiecrisis op te vangen.”

“Als je meer uitgeeft of de belastingen wilt verlagen, moet je dat elders in de begroting goedmaken”, zegt bankbestuurder Olaf Sleben tegen de NOS Radio. “Het is belangrijk dat alle opties op een duurzame manier gefinancierd worden.”

De bank zei dat Europese economische samenwerking ook kan helpen de veerkracht van de Nederlandse economie te behouden. “Nederland is als kleine en open economie sterk afhankelijk van de internationale handel in Europa en daarbuiten. Juist de handel en samenwerking met onze Europese partners kan Nederland beschermen tegen Detailhandel in de wereldhandel“.

In oktober verlaagde het Internationale Monetaire Fonds zijn Nederlandse groeiverwachting voor 2023 van 1% naar 0,6%, en volgend jaar naar 1,1%. Het Nederlandse macro-economische planningsbureau CPB zei in september dat de groei dit jaar 0,7% en in 2024 1,5% zou bedragen.

Volgens het CBS is de Nederlandse economie tussen juli en september met 0,2% gekrompen, het derde kwartaal op rij waarin de economie krimpt.

De economie kromp in het eerste en tweede kwartaal van het jaar met 0,5% en 0,4%. Daarmee bevindt Nederland zich officieel nog steeds in een recessie, zegt CBS-hoofdeconoom Peter Heijn van Meulegen.

READ  De werkloosheidscrisis komt eraan. Mogelijk vallen er meer dan 7,5 miljoen

You May Also Like

About the Author: Tatiana Roelink

'Webgeek. Wannabe-denker. Lezer. Freelance reisevangelist. Liefhebber van popcultuur. Gecertificeerde muziekwetenschapper.'

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *