De natuur in Nederland verslechtert snel

Blokweerschekade 5, 2954 LA Alblaserdam, Nederland. Krediet: Unsplash / CC0 publiek domein

De natuur in Nederland verslechtert in rap tempo. Volgens de Raad Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) is de biodiversiteitscrisis even ernstig als de klimaatcrisis. UT-onderzoeker prof.dr. Esther Turnhouth (Science, Technology and Policy Studies; BMS Faculteit) was vandaag lid van de Commissie Externe Betrekkingen die het advies van Rli aan de minister van Natuur- en Stikstofbeleid opstelde. Minister van Natuur en Voedselkwaliteit, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en voorzitter Eerste en Tweede Kamer.


De Raadscommissie doet negentien stevige aanbevelingen aan de Nederlandse regeringen op regionaal en nationaal niveau. Alle aanbevelingen worden gepresenteerd in vier vestigingsgebieden: “Overal en voor iedereen zorgen voor de natuur”, “Natuurherstel combineren met ander maatschappelijk werk”, Regionaal samenwerken: “Overheden en andere belanghebbenden” en “De waarden van natuur in economie en politiek.” “Volgens Turnhout is dat laatste heel belangrijk:” Natuur komt vaak op de laatste plaats in de Nederlandse besluitvorming, maar is echt heel belangrijk voor welvaart en welzijn. Daarom is de centrale boodschap ‘Natuur is overal en voor iedereen’ zo belangrijk. Als je natuur en mens combineert, zoals vaak in politieke debatten het geval is, zal er meer aandacht zijn om de natuur als publieke waarde te behandelen in plaats van als last of last.”

Herwaardering van de natuur

Volgens Turnhout kunnen natuur en economie niet meer tegen elkaar uitgespeeld worden. “Natuur en economie hebben elkaar nodig en dat probeer ik ook echt in het overleg te brengen, maar ook daar zijn hervormingen nodig”, zegt Turnhaut. In haar slotverklaring benadrukte Rli dat er nog veel (financiële) prikkels zijn om natuurrampen te stimuleren. De waarde van verlies en herstel van natuur is nog niet voldoende ingeschat en het belang van natuur zou beter moeten worden gewaardeerd.

Evenwichtige verklaring

Tot slot was Turnhouse tevreden met het rapport: “Ik vind het belangrijk dat het advies een breed scala aan politieke en inhoudelijke onderwerpen bestrijkt, niet alleen beschermde gebieden en landschapsbeheer. Economische aspecten. We moeten moeilijke keuzes maken. Beleid en activiteiten die schadelijk zijn voor de natuur moeten ook daadwerkelijk worden aangepakt, we moeten bijvoorbeeld stoppen met schadelijke subsidies die schadelijk zijn voor de natuur. Maar ik denk dat we erin geslaagd zijn een evenwichtig advies te geven. Nu is het in handen van nationale en regionale autoriteiten.

Meer informatie

Professor dr. Esther is hoofd Science, Technology and Community bij de afdeling Science, Technology and Policy Studies van Turnwood University of Twente (STEPS; BMS Faculty). Hij was lid van de externe commissie van de Raad voor de Leefomgeving. Infrastructuur (Rli) vraagt ​​advies. Rli is een onafhankelijk adviesorgaan van regering en parlement. De raad adviseert over zowel voorgenomen als ongevraagde voorstellen voor belangrijke beleidslijnen voor duurzame ontwikkeling van leefomgeving en infrastructuur.

Het volledige rapport kunt u lezen onder de titel “Naturinclusief Nederland”. Website van Rli. De Samenvatting van advies (In het Nederlands) Zie ook daar.


Arme landen hebben $ 60 miljard per jaar nodig om de natuur te beschermen: NGO’s


Citaat: De natuur in Nederland verslechtert snel (2022, 24 maart) Ontvangen 24 maart 2022 van https://phys.org/news/2022-03-nature-netherlands-deteriorating-rapidly.html

Op dit document rust copyright. Niets mag worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming, behalve voor enige redelijke manipulatie voor persoonlijke studie of onderzoek. Inhoud wordt alleen ter informatie verstrekt.

READ  Dunkin opent hun tweede plaats in Westfield Mall in Nederland

You May Also Like

About the Author: Rudie Bunskoek

'Webgeek. Wannabe-denker. Lezer. Freelance reisevangelist. Liefhebber van popcultuur. Gecertificeerde muziekwetenschapper.'

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.