De Europese Centrale Bank uit haar zorgen over een Nederlands plan om een ​​verhoging van het minimumloon te financieren via hogere belastingen op banken

De Europese Centrale Bank uit haar zorgen over een Nederlands plan om een ​​verhoging van het minimumloon te financieren via hogere belastingen op banken

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft er bij Tweed Kammer op aangedrongen de mogelijke gevolgen te heroverwegen van een nieuwe bankenbelasting die in 2025 in Nederland zal worden ingevoerd. Volgens een rapport van nummerEr zijn echter zorgen gerezen dat het plan, dat banken verplicht om bij te dragen aan een verhoging van het minimumloon, niet volledig rekening hield met de risico’s van marktverstoring en mogelijke stijgingen van de rente op leningen.

Dit najaar heeft de Tweede Kamer een voorstel van D66, PvdA-GroenLinks, SP en ChristenUnie aangenomen om de bankenbelasting te verhogen. Volgens beide partijen levert het verhogen van de bankenbelasting 150 miljoen euro extra op. Zij willen dit deels gebruiken om de verhoging van het minimumloon te financieren.

Waarin Adviserende verklaringPresident Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank gaat in op de voorgestelde extra bankenbelasting. Hoewel ze het idee niet verwierp, waarschuwde ze voor de mogelijke gevolgen ervan voor het financiële systeem. Er bestaat een risico op marktfragmentatie in Europa, omdat banken Nederland kunnen mijden vanwege hoge belastingen.

De ECB adviseerde daarom om te beoordelen of de bankenbelasting “het potentieel heeft om de veerkracht van de bankensector te verzwakken en marktverstoring te veroorzaken.”

De Europese Centrale Bank heeft de rente vorig jaar aanzienlijk verhoogd naar een recordniveau van 4,5 procent. Hoewel banken naar verwachting hogere winsten als onmiddellijk gevolg zullen zien, benadrukte de ECB dat de langetermijngevolgen van een dergelijke snelle rentestijging schadelijk zouden kunnen zijn voor banken.

De Nederlandsche Bank (DNB) voorspelt voor dit en volgend jaar een recessie in de Nederlandse economie. Christine Lagarde, president van de Europese Centrale Bank, waarschuwde dat deze economische vertraging zou kunnen leiden tot een toename van het aantal faillissementen waarmee banken te maken krijgen. De Raad constateerde dat deze effecten niet in aanmerking zijn genomen in het door de Tweede Kamer aangenomen voorstel. Dienovereenkomstig riep Lagarde op tot een “alomvattende analyse van de potentiële negatieve gevolgen voor de banksector.”

READ  Waar u op moet letten bij het starten van een bedrijf in Nederland

De NOS merkte op dat, omdat het advies van de ECB niet verplicht is, de Tweede Kamer het naast zich neer kan leggen. Soortgelijke initiatieven in Spanje, Italië, Slovenië en Litouwen, die tot doel hadden banken extra te belasten vanwege vermeende buitensporige winsten en lage spaarrentes, werden afgezwakt of geannuleerd op advies van de Europese Centrale Bank.

You May Also Like

About the Author: Tatiana Roelink

'Webgeek. Wannabe-denker. Lezer. Freelance reisevangelist. Liefhebber van popcultuur. Gecertificeerde muziekwetenschapper.'

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *