15 Beste Crypto-beurzen in Nederland

15 Beste Crypto-beurzen in Nederland

De twee belangrijkste gebieden om te bepalen of cryptocurrency legaal is in Nederland zijn Countering Financing of Terrorism (CFT) en Anti-Money Laundering (AML). De essentiële toezichthouders zijn de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB). Vanwege de volatiliteit en het gebrek aan consumentenbescherming erkent DNB cryptocurrencies niet als wettig betaalmiddel, houdt zij toezicht op crypto-gerelateerde bedrijven en legt zij sterk de nadruk op de naleving van AML/CFT.

Ook de AFM beschouwt cryptocurrencies niet als wettig betaalmiddel en waarschuwt regelmatig voor de risico’s ervan, met name bij Initial Coin Offers (ICO’s). De primaire focus van de AFM is beleggersbescherming, waarbij de nadruk wordt gelegd op de gevaren van ongereguleerde ICO's. Zowel DNP als AFM ondersteunen internationale samenwerking op regelgevingsgebied om effectief toezicht te houden op cryptocurrencies. Met deze factoren kunt u het beste rekening houden bij het investeren in cryptocurrency in Nederland.

Cryptocurrencies vallen grotendeels niet onder het huidige regelgevingskader, waartoe ook de Wet op het Financieel Toezicht (FSA) en de Nederlandse AML-wet behoren. Vanaf medio 2024 zal de EU Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) hier echter verandering in brengen. Om consumenten te beschermen tegen de risico’s die aan crypto-activa zijn verbonden, zal MiCAR gedetailleerde regels op EU-niveau implementeren, waardoor aanbieders van cryptodiensten aan specifieke criteria moeten voldoen.

Nederlandse crypto-belastingwetten: De Belastingdienst verplicht particulieren om vermogenswinsten uit cryptocurrency op te geven in hun aangifte inkomstenbelasting. De waardegrondslag is de wisselkoers op 1 januari van het toepasselijke belastingjaar. Als er geen vaste criteria voor wisselkoersen zijn, gebruiken mensen over het algemeen de koersen van hun meest gebruikte uitwisselingsplatform, zelfs voor cryptocurrencies die in offline portemonnees worden bewaard. Alle cryptohandelplatforms in Nederland moeten bij hun transacties rekening houden met deze wet.

READ  Kipkoz warmt zich op voor de Olympische marathon van Nederland

Inkomens worden voor belastingdoeleinden in drie “boxen” ingedeeld. Over het algemeen vallen cryptocurrency-inkomsten onder Box 3, die wordt belast op inkomsten uit bezittingen. Aan de andere kant kan het delven of verhandelen van cryptocurrencies de belastingen actief verplaatsen naar Box 1, waarin inkomsten uit verschillende bronnen worden verwerkt. Box 3 belast het hypothetische inkomen tegen 31%, terwijl Box 1 de werkelijke winst belast tegen hogere tarieven, tot 49,5%. Om vennootschapsbelasting aan te vragen, moeten bedrijven vermogenswinsten uit digitale activa opnemen in hun winst- en verliesrekening. Het belastingtarief op deze winst varieert afhankelijk van de inkomensgrens.

You May Also Like

About the Author: Rudie Bunskoek

'Webgeek. Wannabe-denker. Lezer. Freelance reisevangelist. Liefhebber van popcultuur. Gecertificeerde muziekwetenschapper.'

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *