Wijzigingen voorafgaand aan het subsidiabiliteitsbeleid van het Nederlandse advocatenkantoor

Vanaf 2020 hebben de meeste EU-lidstaten de EU Tax Prevention Order II (ATAD II) geïmplementeerd, een EU-mandaat gericht op het neutraliseren van belastingvoordelen die voortvloeien uit hybride onverenigbaarheden.

Een hybride incompatibiliteit is meestal te wijten aan verschillen tussen de wetten van twee of meer staten waar een vergoeding wordt kwijtgescholden in de staat van de betaler, maar de staat van de betaler is niet fiscaal aftrekbaar (minus / uitgesloten) of twee of meer staten (dubbel aftrekbaar).

Nederlandse implementatie van ATAD II

Nederland implementeerde ATAD II eind 2019, waarna het van kracht werd in de boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2020.

Tijdens de parlementaire procedure over de implementatie van ATAD II is kritiek ontstaan ​​dat ATAD II alleen de effecten van hybride incompatibiliteit aanpakt door de uitsluiting / uitsluiting en dubbele vrijstellingseffecten te neutraliseren. De implementatie van ATAD II pakt de hoofdoorzaak van hybride incompatibiliteit niet aan.

Partnerschap (vergelijkbaar met Nederlandse commanditaire vennootschap of hybride onverenigbaarheden die in Nederland voorkomen) Commanditaire vennootschap) Worden gebruikt in constructies. Dit komt doordat hun fiscale geschiktheid voor Nederlandse belastingdoeleinden (of dergelijke allianties als pass-through of ondoorzichtig worden beschouwd) afhangt van een criterium dat uniek is voor Nederland: de zogenaamde ‘consensusvereiste’.

Een advocatenkantoor dat als synoniem wordt beschouwd met een Nederlandse commanditaire vennootschap, wordt pas geacht te slagen als alle vennoten (publieke partner (s) en commanditaire vennoten) unaniem hebben ingestemd met toegang tot of verandering van partner.

Dit criterium leidt vaak tot situaties waarin Nederland een organisatie als een samenwerkingsverband als ondoorzichtig beschouwt, waar de verblijfsstatus van de organisatie als samenwerkingsverband dit expliciet maakt. Daarom zal deze specifieke omstandigheid uitsluiting / uitsluitingseffecten hebben.

READ  Kroatië, Nederlandse vooruitgang in Nations League; Nederlaag van Frankrijk nationale Sport

Algemeen overleg

Naar aanleiding van de kritiek die in de Tweede Kamer is geuit tijdens de implementatie van ATAD II, heeft de Nederlandse regering aangekondigd het Nederlandse subsidiabiliteitsbeleid voor juridische entiteiten te herzien en mogelijk met beleidswijzigingen te komen.

Op 29 maart 2021 bracht de Nederlandse regering een wetsvoorstel uit dat de subsidiabiliteitsregels van juridisch advies zou veranderen in openbare raadpleging. Onder het wetsvoorstel zou de ‘behoefte aan consensusgoedkeuring’ feitelijk aan relevantie verliezen door de afschaffing van de Open Nederland (ondoorzichtige) CV en wijziging van de definitie van het Open Nederland (ondoorzichtig) fonds voor gemene rekening.Beleggingsfondsen).

Op grond van het wetgevingsplan zou Nederland een unanieme benadering hebben (dat wil zeggen dat buitenlandse rechtsvormen worden behandeld alsof ze fiscaal identiek zijn aan Nederlandse rechtsvormen).

Deze gelijkenisbenadering zal echter een aanvulling zijn op de standaardbenadering (dat wil zeggen dat buitenlandse rechtsvormen altijd als ondoorzichtig worden beschouwd voor belastingdoeleinden), namelijk de inwoner voor belastingdoeleinden in een rechtsvorm die niet identiek is aan een Nederlandse rechtsvorm. Nederland (dwz feitelijk beheerd in Nederland) en de unificatiebenadering (dwz buitenlandse rechtsvormen worden beschouwd als hetzelfde als het rechtsgebied waarin ze zijn gevestigd voor Nederlandse belastingdoeleinden) voor niet-ingezeten vennootschappen (meestal niet-ingezeten vennootschappen met aandeelhouders met een partner in een Nederlands bedrijf of een Nederlands bedrijf).

Aangezien de open (ondoorzichtige) Nederlandse commanditaire vennootschap is opgeheven, geldt voor de Nederlandse commanditaire vennootschap de exit-lijn (ondoorzichtig). Er zijn een aantal tussenmaatregelen die de doeltreffendheid van de exitheffing geheel of gedeeltelijk verzachten, maar deze maatregelen zijn over het algemeen beperkt van omvang en bieden geen verlichting voor entiteiten buiten de EU / EER.

READ  Zuid-Afrika-Nederland ODI-serie uitgesteld vanwege angst voor nieuwe Govt-variant | Cricbuzz.com

De voorgestelde ingangsdatum van de wet is 1 januari 2022.

Belangrijkste voorbeelden en volgende stappen

De voorgestelde wijzigingen in het subsidiabiliteitsbeleid van het Nederlandse advocatenkantoor zouden een aantal hybride onverenigbaarheden als gevolg van de Nederlandse ‘consensusgoedkeuring’ kunnen elimineren en het subsidiabiliteitsbeleid van de Nederlandse juridische instelling vergelijkbaar kunnen maken met andere (EU-lidstaten) landen.

Als echter geen van deze regels door de belastingbetaler wordt gedaan, kan de uitstapvergoeding oplopen tot 1 januari 2022.

In het geval van de Verenigde Staten kan de annulering van de Dutch Open Limited Federalization echter resulteren in een exit-fee, waarna de Nederlanders de ATAD II-regels (vervolg) gebruiken vanwege de ongelukkige goedkeuring van deze regels.

De openbare raadpleging werd op 26 april 2021 afgesloten met 35 reacties op de openbare raadpleging (dat zijn tal van antwoorden). Het Nederlandse Ministerie van Financiën zal nu de antwoorden bekijken en de Nederlandse regering heeft mogelijk het definitieve wetsvoorstel op 1 januari 2022, uiterlijk 21 september (Prinsjesdag), ingediend.

Gezien de kwesties die in deze reacties aan de orde komen, verwachten we op zijn minst enkele belangrijke wijzigingen in het wetgevingsplan.

Jian-Cheng Gu

Partner, DLA Piper

Rijst pan

Associate, D.L.A. Piper

Deze site is bedoeld voor financiële instellingen, professionele beleggers en hun professionele adviseurs. Dit is alleen ter informatie. Lees alstublieft onze Voorwaarden En Privacybeleid Voordat u de site gebruikt. Alle zaken zijn onderworpen aan strikt gehandhaafde copyrightwetten.

© 2021 Euromoney Corporate Investor PLC. Zie voor hulp Onze vragen.

You May Also Like

About the Author: Rudie Bunskoek

'Webgeek. Wannabe-denker. Lezer. Freelance reisevangelist. Liefhebber van popcultuur. Gecertificeerde muziekwetenschapper.'

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *