Nederlands om nieuwe sites op IJmuiden te verkennen Ver

Het Nederlandse ministerie van Economische Zaken en Klimaat is via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) begonnen met de aanbesteding van geofysische exploratie in het uitgebreide gebied ten noorden van windpark IJmuiden Ver (WFZ), waar nog eens 2 GW kan worden geschikt voor de capaciteit van de momenteel geplande 4 GW.

Het uitbreidingsgebied van het proefgebied ten noorden van het IJmuiden Ver WFZ beslaat circa 250 vierkante kilometer.

RVO is van plan een contract te sluiten met een aannemer die het geofysisch onderzoek gaat uitvoeren dat nodig is om bodeminformatie te verkrijgen in het noordelijke deel van het IJmuiden Ver WFZ met een contract voor de exploitatie van 15 februari 2022 tot 1 april 2023. Het is de bedoeling dat het vanaf 2022 wordt uitgevoerd.

Het doel van geofysisch bodemonderzoek is om het begrip van badmetrologie, morfologie en geografie te verbeteren en om materialen op aangewezen windparklocaties te identificeren. De RVO zei dat het tweede doel was om geofysische informatie over deze locaties te verkrijgen, die geschikt zou zijn voor geotechnische studies en voor de ontwerp- en installatievereisten van kustwindparken.

De aanbesteding loopt tot 14 december 2021.

IJmuiden Ver WFZ heeft momenteel vier bases die tot 4 GW aan zeewindvermogen kunnen toevoegen aan de Nederlandse powermix.

De Nederlandse overheid gaat twee aanbestedingen uitschrijven voor vergunningen voor de ontwikkeling van de zone. In 2023 zullen ontwikkelaars bieden op de terreinen IJmuiden Ver I en II, en de aanbestedingen voor IJmuiden Ver III en IV starten in 2025.

TenneT . installeren Twee 2 GW gelijkstroomaansluitingen, Alpha en beta zijn begonnen met het aan land brengen van de elektriciteit die wordt opgewekt door de kustwindparken op de vier locaties en om de reeds bestaande 4 gigawatt-netwerkverbindingsprojecten uit te voeren.

READ  'Illegaal' moskeeonderzoek door Nederlandse gemeenten

Begin oktober lanceerde Transmission System Operator (TSO) IJmuiden Ver aanbestedingen voor twee 2 GW offshore besturingssystemen en hoogspanningsgelijkstroom (HVDC)-systemen in de lucht. De contracten worden naar verwachting eind 2022 gegund en de uitvoering van de eerste fase van de fusie staat gepland voor 2028.

Op de Marine Energy Exhibition and Conference (OEEC) van dit jaar in Amsterdam maakten RVO en TenneT bekend dat de IJmuiden Ver Zone de twee 2 GW netaansluitsystemen gaat vervangen door drie, met in totaal 6 GW in plaats van 4 GW geïnstalleerd zeewater. Capaciteit, de zone zal naar verwachting zes gebieden beslaan in plaats van vier.

De definitieve beslissing om op de twee nieuwe locaties windenergieprojecten te ontwikkelen, zal plaatsvinden in het kader van het Noordzeeproject, waardoor de derde, gammaverbinding, gestaag zal vorderen.

De gammalink zou, indien goedgekeurd, tegen 2030 operationeel moeten zijn.

De derde fase-verbinding volgt hetzelfde pad als de bèta en sluit aan op het grondtransportnet op de Maasvlakte, en om de voordelen van integratie met het offshore-net van IJmuiden Ver Beta, de overheid en TenneT te maximaliseren Ben al begonnen met het gamma-project, Vervolgens kunnen alle stappen indien nodig worden gewijzigd.

You May Also Like

About the Author: Rudie Bunskoek

'Webgeek. Wannabe-denker. Lezer. Freelance reisevangelist. Liefhebber van popcultuur. Gecertificeerde muziekwetenschapper.'

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.